Gå til indhold

Socialpolitik

Formand: Det er handicapområdets tur

Et borgerforslag vil flytte handicapområdet væk fra kommunerne. Men omstruktureringer giver ikke i sig selv mere kvalitet, mener forbundsformand Benny Andersen. I stedet bør politikerne spidse ører i forhold til, hvad der egentlig bliver sagt: Nu er det handicapområdets tur

20. januar 2021

Artikel
Benny_3_Rocky Molloy_1128x600jpg.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Ricky John Molloy

Et borgerforslag, der kort før jul rundede 50.000 underskrifter, vil flytte handicapområdet væk fra kommunerne. Baggrunden for forslaget er den store andel af afgørelser om personer med handicap, som omgøres ved Ankestyrelsen.

Forbundsformand Benny Andersen deler frustrationen over, at mennesker med handicap ikke får de muligheder i livet, som de kunne få. Men det giver ikke i sig selv mere kvalitet at flytte området til regionerne eller til staten, som forslaget lyder.

– Vi skal bruge alt vores krudt på at sikre kvaliteten der, hvor mennesker lever og bor. Selvfølgelig skal man kunne stole på de afgørelser, der bliver truffet, men for mig at se er hovedproblemet, at området har været underfinansieret i årevis. Det mærker borgere og pårørende såvel som socialpædagoger, fordi det gør, at mange med handicap ikke får de muligheder i livet, vi kunne give dem, siger han.

Handicapområdet er kernevelfærd, der skal prioriteres på lige fod med dagsinstitutioner, ældre, sundheds- og skoleområdet.

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Garanti for viden og kvalitet

Benny Andersen glæder sig over, at kommunerne nu løfter budgetterne til udsatte børn og voksne med handicap. En gennemgang af kommunernes budgetter i 2021 viser nemlig, at handicapområdet har fået et løft på 700 mio. kr., mens der er afsat omkring en kvart milliard kr. mere til udsatte børn og unge.

– Det er klart, at vi ikke er i mål med det. Men det fortæller mig, at kommunerne har lyttet, når vi og andre har sagt, at det ikke er godt nok, som området er blevet forvaltet, siger han.

I sidste ende er målet for Benny Andersen at sikre, at der findes de nødvendige tilbud inden for handicapområdet med den nødvendige viden og kvalitet – og ikke mindst at kommunerne er forpligtet til at bruge dem.

– Det er derfor, at vi med længsel ser frem til evalueringen af det specialiserede socialområde, så vi kan få en samlet plan for hele det her område, der sikrer, at der er de specialiserede tilbud, borgerne har brug for, og at de bliver brugt, siger han.

Lyt til borgerne

Et borgerforslag overgår til Folketingets administration, der skal ’oversætte’ det til et beslutningsforslag, som Folketinget skal tage stilling til. Og forbundsformandens klare opfordring til politikerne er: Lyt til den frustration, som borgerforslaget er udtryk for - og giv hinanden håndslag på, at det er mennesker med handicaps tur til at få de muligheder i livet, vi kan give dem.           

– Handicapområdet er kernevelfærd, der skal prioriteres på lige fod med dagsinstitutioner, ældre, sundheds- og skoleområdet. Nu må det altså være handicapområdets tur, siger han.

Da kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde vokser hurtigt, må staten tage et større økonomisk ansvar, mener KL og Socialpædagogerne. Se det fælles forslag til, hvordan man styrker kvaliteten på socialområdet her.

Pårørende bag borgerforslag

Forslagsstilleren af borgerforslaget er Monica Lylloff, der er kvinden bag #enmillionstemmer. #Enmillionstemmer er en pårørendegruppe til mennesker med handicap og psykisk sårbarhed. Gruppen har bl.a. indsamlet og udgivet vidnesbyrd, som giver et indblik i konsekvenserne, når kommunerne begår fejl i handicapsager. 

Bliv medlem