Gå til indhold

Psykiatri

Behov for flere pladser i psykiatrien

Flere pladser i psykiatrien – det er vejen frem, hvis tragiske episoder, som drabet på en socialpædagog på det psykiatriske bosted Ørbækskilde i julen skal undgås i fremtiden. Det mener Anders Kastberg, som er TR på det socialpsykiatriske botilbud Tangkær

14. januar 2021

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

”Desværre, pågældende borger har opbrugt sine indlæggelsesdage”. Sådan lød meldingen en dag, da Anders Kastberg og hans kolleger på det socialpsykiatriske botilbud Tangkær ringede for at få en beboer indlagt i lokalpsykiatrien.

Den blanke afvisning af indlæggelse af en behandlingskrævende borger hører vel at mærke til de sjældne, når Tangkær henvender sig til lokalpsykiatrien. Men det er åbenlyst, at manglen på plads i behandlingspsykiatrien er hovedproblemet bag de tragiske episoder med vold på socialpsykiatriske botilbud, mener Anders Kastberg.

- De borgere, vi får i dag, er ofte mere syge end tidligere. Der er ikke plads til dem i lokalpsykiatrien, som er nødt til at vælge, hvem er mindst syg - hvem, de kan lukke ud. Som regel finder de plads, men så er det enten på gangen eller på bekostning af en anden patient, som skal ud. Derfor kommer beboerne hjem til os igen, selvom de ikke er færdigbehandlede.

Potentiale i de særlige psykiatriske pladser

Som en mulig løsning peger Anders Kastberg også på en bedre udnyttelse af de særlige psykiatriske pladser. På Tangkær er det blot lykkedes at sende en enkelt beboer videre til de særlige pladser, som ellers er specifikt målrettet borgere med dobbeltdiagnose og misbrugsproblemer. Udfordringen er, at borgeren selv skal vælge tilbuddet om en af de særlige pladser til, hvilket de sjældent gør, bl.a. fordi frihedsgraderne er større på et socialpsykiatrisk botilbud.

- Måske skal det ikke altid være frivilligt. Det er ikke alt, vi kan i socialpsykiatrien, siger Anders Kastberg.

Stærk faglighed

En anden vigtig ting er fagligheden. På Tangkær ansætter man udelukkende faglærte medarbejdere og alle får årligt efteruddannelse i voldsforebyggende og konfliktnedtrappende metoder, som fx Low arousal og NAU (Neuroaffektiv udviklingspsykologi).

- Det er vigtigt, så man har et fælles sprog. Vi har et fælles fundament, så alle kan snakke om det samme. Det gælder også rengøringspersonale og køkkenassistenter – de skal også vide, hvorfor det er så vigtigt, at vi har de faglige tilgange, som vi har, siger Anders Kastberg.

Klare sikkerhedsforskrifter

Udover en stærk faglighed har Tangkær klare retningslinjer og politikker, som skaber sikkerhed for personale og beboere. Eksempelvis er de aldrig alene på arbejde, og de er tre nattevagter, som går sammen. Personalet har alarmer og vha. værktøjet Brøset Violence Checklist vurderes alle beboeres tilstand tre gange dagligt.  

En række uddannede konfliktvejledere sørger for løbende efteruddannelse på personalemøder. Fx underviser de i, hvordan man håndterer aggression i forbindelse med medicinhåndtering. Supervision og særlig debriefing, hvis der sker noget, er også en integreret del af arbejdet.

- Vi har en klar politik om altid at deeskalere konflikten. Man skal aldrig spille helt, men trække sig fra konflikten, aldrig lægge sig imellem, men derimod komme væk og undgå at gøre noget, så du selv kan komme til skade, siger Anders Kastberg og fortsætter:

- Ledelsen har stor opmærksomhed på sikkerhed. Hvis man har været ude for en episode, bliver der draget omsorg for, hvad medarbejderen har brug for i situationen.  Jeg oplever, vi bliver passet godt på. Generelt er her trygt at være.

Bliv medlem