Gå til indhold

Guide

Sådan håndterer du krænkelser på nettet

Anbragte og andre udsatte børn har en større risiko for seksuel krænkelse i den digitale verden. Psykolog Kuno Sørensen fra Red Barnet giver syv gode råd til forebyggelse og håndtering

7. september 2020

Artikel
COLOURBOX17863148.gif

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Colourbox

1 Vær opmærksom på risikoen
Anbragte og andre udsatte børn har en forhøjet risiko for at blive krænket seksuelt på nettet, så de fx lokkes til at sende et nøgenbillede, der efterfølgende bliver delt. Det hænger bl.a. sammen med, at nogle udsatte børn pga. en opvækst med omsorgssvigt har et underskud i at blive set, hørt og anerkendt som et værdifuldt menneske – og når en voksen kontakter dem online og tilbyder sig som en sød, rar og opmærksom voksen, vil de typisk være mindre kritiske end andre. Ligeledes kan nogle udsatte børn generelt være udfordrede, når det kommer til at indgå i sociale relationer og forstå socialt samspil. De udfordringer gør sig i lige så høj grad gældende digitalt som offline.

2 Undgå forbud
Det er ikke en god idé at komme med bombastiske forbud som: Del aldrig et nøgenbillede af dig selv! For børn og unge vil have en tendens til at bryde grænser og undlade at rette sig efter forbud. Og hvis de oplever noget ubehageligt efter at have overtrådt et forbud, vil de typisk holde det hemmeligt.

3 Fortæl om risici
I stedet for forbud anbefales det, at du taler med barnet/børnene om de risici, der er forbundet med sociale medier. Det er vigtigt, at barnet kan komme til dig, hvis det oplever noget, der virker mærkeligt eller mistænkeligt. I forhold til seksuelle krænkelser er de tre mest almindelige risici,  at barnet lokkes til at dele krænkende billeder af sig selv, at barnet lokkes til at mødes med fx en voksen, der har udgivet sig for at være et barn – eller at barnet enten lokkes til eller ved et uheld kommer til at se noget ubehageligt på nettet.

4 Undgå victim blaming
Hvis barnet fortæller om en krænkelse, er det meget vigtigt, at du ikke bebrejder barnet. Du bør derimod på en neutral måde stille spørgsmål om, hvad der egentlig er sket. Hvis et barn fx er kommet til at sende et nøgenbillede af sig selv til en fremmed, kan den instinktive reaktion måske være skældud. Men når man undersøger, hvad der er sket, vil barnet ofte være blevet lokket skridt for skridt.

5 Kend loven
Mange seksuelle krænkelser kan stoppes – om nødvendigt med politiets indblanding. Fx er det ifølge straffeloven ulovligt at dele private, intime billeder, ligesom det er en blufærdighedskrænkelse, hvis man uopfordret sender porno. Nogle gange kan oplysning om lovgivningen være nok til at stoppe en seksuel krænkelse. Du kan blive klogere på, hvad der er lovligt, og hvad der ikke er, på redbarnet.dk/sletdet/lovgivning

6 Brug ’Er du OK på nettet?’
I samarbejde med bl.a. ADHD-foreningen har Red Barnet lavet undervisningsmaterialet ’Er du OK på nettet?’, som er målrettet børn og unge på specialområdet. Her finder du blandt meget andet tip til at styre impulserne på nettet. Find materialet på redbarnet.dk/skole/sikkerchat-sikker-adfaerd-paa-nettet/er-du-ok-paa-nettet/

7 Få gratis rådgivning
redbarnet.dk/sletdet kan du få gratis rådgivning i konkrete sager, hvor du ønsker at forebygge eller håndtere digitale krænkelser.

Bliv medlem