Gå til indhold

Indefrosne feriepenge

Guide: Få dine indefrosne feriepenge udbetalt

Nu er der åbnet for, at du kan søge om at få udbetalt dine indefrosne feriepenge. Her er, hvad du skal gøre.

29. september 2020

Artikel
Money.jpg

Forfattere: Cathrine de Voss og Lea Holtze

Foto: Colourbox

I et forsøg på at stimulere den danske økonomi har regeringen og en stribe partier besluttet at udbetale dele af de indefrosne feriepenge, som med ændringerne i ferieloven ellers skulle have været indefrosset indtil pensionsalderen.

Et flertal i folketinget ønsker udbetaling af alle fem ugers indefrosne feriepenge, men foreløbig er der ’kun’ indgået aftale om at udbetale tre af de fem indefrosne uger. Udbetalingen af de resterende to uger vil partierne vende senere på efteråret

Hvordan gør jeg?
For at få dine indefrosne feriepenge udbetalt, skal du gå på borger.dk, hvor du logger ind med dit nem-id og følger anvisningerne til udbetaling. Du får pengene udbetalt på din NEM-konto op til syv hverdage efter, at du har søgt på borger.dk

Hvornår er der frist for at søge?
Der er en frist for, hvor længe du kan søge om at få de indefrosne feriepenge udbetalt, og det er den 1. december i år. Der er ikke mulighed for at søge efter fristens udløb.

Hvem kan få de indefrosne feriepenge udbetalt?
Alle – også familieplejere – der har haft arbejde og modtaget løn i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. marts 2020, vil have indefrosne feriepenge til gode.

Hvor mange penge, det drejer sig om, kommer helt an på hvor mange måneder, du har arbejdet i denne periode. Det vil sige, at også fleksjobbere, vikarer, studerende i praktik og andre, der har haft et arbejde i hele eller dele af perioden, får udbetalt feriepenge.

Hvis du har været på barsel i perioden, og du under din barsel har fået løn- og pensionsindbetalinger, så har du også optjent feriepenge og kan få dem udbetalt.

Modtager du en overførselsindkomst som fx folkepension, førtidspension eller lignende, så optjener du ikke feriepenge. Du modtager dog 1.000 kr. skattefrit i stedet uden modregning i din ydelse.

Hvor meget får jeg udbetalt?
Det afhænger af din indkomst i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

Din arbejdsgiver kan vælge at indberette de indefrosne feriepenge løbende. Arbejdsgiver har dog først frist til at indberette den samlede optjening af de indefrosne feriepenge den 31. december 2020. Nogle vil derfor opleve at få et forkert beløb udbetalt, fordi arbejdsgiverne endnu ikke har indberettet, hvor mange feriepenge den enkelte lønmodtager har til gode.

I stedet baserer udbetalingen af feriepengene sig på skattemyndighedernes indkomstregister, hvor der er to fejlkilder: Hvis man har holdt ferie med løn i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020 – for når man holder ferie, optjener man ikke feriepenge. Hvis man sparer op til pension og trækker det fra i skat – da vil man få udbetalt for lidt.

Kan jeg nøjes med at få udbetalt nogle af pengene?
Du kan ikke vælge kun at få en del af de tre ugers indefrosne feriepenge udbetalt – det er alt eller intet.

Hvad sker der med pengene, hvis jeg ikke får dem udbetalt?
Vælger du at lade pengene stå i fonden, vil de blive udbetalt, når du når folkepensionsalderen. Du kan også søge om at få opsparingen udbetalt, hvis du:

  • går på førtidspension
  • går på seniorpension
  • får efterløn
  • får tilkendt fleksydelse
  • får udbetalt alderspension, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold
  • får varigt ophold i udlandet

Skal jeg betale skat af dem?
Hvis du vælger at få dine indefrosne feriepenge udbetalt, beskattes de som almindelig indkomst. Det kan derfor være, at du vil blive topbeskattet af feriepengene, alt efter hvor meget du har tjent i indkomståret. De udbetalte feriepenge vil ikke blive modregnet i eventuelle offentlige ydelser som du modtager (eksempelvis boligstøtte).

Er du privatansat, kan du i nogle tilfælde være omfattet af en særlig feriekortordning, hvor der allerede er trukket skat ved din arbejdsgivers indberetning af feriepenge.

Bliver mine indefrosne feriepenge modregnet i mine offentlige ydelser?
Nej, partierne er enige om, at der ikke skal modregnes, hvis du i mellemtiden er gået på pension eller modtager fleksløntilskud eller arbejdsløshedsdagpenge osv.

Kommer jeg til at mangle feriepenge næste år, når de indefrosne feriepenge bliver udbetalt?
Nej, de indefrosne feriepenge er indefrosset i en overgangsperiode, indtil den nye ferielov er fuldt indfaset. Det var meningen, at de indefrosne feriepenge først skulle have været udbetalt, når du gik på pension, men nu udbetales de tidligere grundet coronakrisen.

Find yderligere information
Beskæftigelsesministeriet bm.dk
Udbetaling Danmark borger.dk

 

Bliv medlem