Gå til indhold

Kongres 2020

Fire kandidater til forretningsudvalget

Socialpædagogernes forretningsudvalg bliver valgt på kongressen i november - og indtil videre er der fire kandidater til de fire poster. De er forbundets daglige politiske ledelse.

30. september 2020

Artikel
FUerne1128x600.jpg

Forfatter: Lea Holtze og Malene Dreyer

Foto: Ricky John Molloy

Benny Andersen genopstiller som formand: 

Hvad har været din største succes de forløbne to år?

Det har for det første været rørende at opleve, hvordan medlemmerne har tacklet corona med stor faglighed. Dernæst er det flot at se, at vi har fået sat de politiske dagsordner, vi ønskede – om kvalitet på socialområdet, evaluering af det specialiserede socialområde, tidligere anbringelser, revidering af socialtilsynene, uddannelseskrav på bo- og døgntilbud og stop for profit på udsatte. Nu skal vi score målene. Og så er det dejligt, at vi med projektet ’Vi er socialpædagogerne’ er blevet mere relevante for medlemmerne.

Hvorfor skal medlemmerne vælge netop dig?

De får en formand, der er klar 24/7 til at sætte dagsordenen for medlemmerne, både når det handler om deres arbejdsvilkår og arbejdsområde. Det lyder lidt poppet, men det kræver det.

Hvad er det vigtigste, du vil kaste dig over i en ny kongresperiode?

Øverst på min liste er at forhandle en god overenskomst for 2021. Så skal vi videre med ’Vi er socialpædagogerne’, så vi stadig er relevante for medlemmerne. Det skal vi også være for politikerne, sådan så når vi mødes igen i 2022, har vi ikke alene sat dagsordenerne, men også opnået målene med dem.


Marie Sonne genopstiller som 1. forbundsnæstformand


Hvad har været din største succes de forløbne to år?

Under coronakrisen har vores medlemmer knoklet i forreste række, og jeg er stolt af den centrale faglige rolle, socialpædagoger har spillet. De har vist, hvordan man kan finde lokale løsninger og få hverdagen til at fungere. På arbejdsmiljøområdet har vi efter mange års kamp opnået at få psykiske arbejdsskader, vold og krænkende adfærd ind i en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø. 

Hvorfor skal medlemmerne vælge netop dig?

Jeg kæmper for medlemmernes arbejdsmiljø. En forudsætning for borgernes livskvalitet er, at der er muligheder og fleksibilitet til at kunne iværksætte den rette indsats specifikt til det enkelte menneskes livssituation – og det forudsætter et godt arbejdsmiljø og høj faglighed.

Hvad er det vigtigste, du vil kaste dig over i en ny kongresperiode?

Evalueringen af vores uddannelse. Vi skal lægge alle kræfter i at få kvalificeret uddannelsen, om det så resulterer i en kraftig øgning af specialiseringen eller en selvstændig uddannelse. Coronaerfaringerne har forstærket vores igangværende fokus på voksenhandicapområdet. Det gælder både de tilbud, vi som samfund giver mennesker med handicap – og de betingelser og rammer, vi sætter for udførelsen af faget.


Verne Pedersen genopstiller som 2. forbundsnæstformand


Hvad har været din største succes de forløbne to år?

Vi har fået sat præg på den socialpolitiske dagsorden og skabt synlighed og opmærksomhed hos beslutningstagerne. Fx på anbringelsesområdet. Det er sådan, vi kan påvirke udviklingen på det socialpolitiske område. Det betyder noget for både borgernes levevilkår, vores fag – og medlemmernes arbejdsvilkår. Indflydelse skaber faglig stolthed, bedre kvalitet i arbejdet og et løft af medlemmernes selvforståelse og arbejdsmiljøet. 

Hvorfor skal medlemmerne vælge netop dig?

Jeg har et stort netværk blandt politikere, samarbejdspartnere, pårørende, brugergrupper mv. Det stiller os i en position, hvor vi kan få opbakning til at gennemføre vores politiske visioner og synspunkter. Det er afgørende vigtigt at være i stand til at samarbejde. Fx har vi fået samlet et splittet psykiatriområde i psykiatrialliancen. Vores egne mål får en stærkere plads, når vi har fællesskaber at stå på.

Hvad er det vigtigste, du vil kaste dig over i en ny kongresperiode?

At udnytte den position, vi har fået tilkæmpet os. Når regeringen kommer med sit udspil på psykiatriområdet, vil vi arbejde konkret med at få sat social­psykiatrien på dagsordenen.
Vi har selv fremlagt et udspil om kvalitet på socialområdet, og her skal vi sikre, at vores mål slår igennem.


Michael Madsen genopstiller som forbundskasserer

Hvad har været din største succes de forløbne to år?

Vi har arbejdet intenst med medlemsorganisering, og det har givet den fremgang i medlemstallet, vi har budgetteret med. Det er dejligt, at det går den rigtige vej. Og så har vi været rundt i alle kredse for at drøfte deres ressourcer og opgaver. Som kasserer er det jo vigtigt, at der er balance. Det har været spændende, og det er rart at kunne konstatere, at vi har en sund økonomi.

Hvorfor skal medlemmerne vælge netop dig?

Jeg er meget optaget af, at vi holder fast i organiseringsindsatsen, der forbedrer vores økonomi, og derved skaber det bedste grundlag for, at vi kan løse opgaver for medlemmerne.

Hvad er det vigtigste, du vil kaste dig over i en ny kongresperiode?

Jeg ser frem til at arbejde videre med a-kasseforsøget, hvor vi kan vise, at a-kassen får medlemmerne hurtigere i job inden for deres fag end jobcentrene. Det vil give os stærke kort i forhold til det arbejdsmarkedspolitiske arbejde – vi kan noget her, der er til medlemmernes fordel. Og så venter der naturligvis et udviklingsarbejde, når vi skal følge op på medlems- og TR-undersøgelser, så vi hele tiden forbedrer os.

Socialpædagogernes forretningsudvalg er forbundets daglige politiske ledelse og består af forbundsformanden, to forbundsnæstformænd og forbundskassereren.

Det er de delegerede, der på Socialpædagogernes kongres 10.-12. november vælger forretningsudvalget

Kongres 2020

Socialpædagogerne holder virtuel kongres onsdag den 11. november

Find nyheder om kongressen her

Bliv medlem