Gå til indhold

Overvågning

Skjult overvågning? Her er reglerne

For nylig blev der i en tv-dokumentar brugt skjulte optagelser. Men hvilke regler gælder egentlig, hvis du i dit job oplever, at pårørende eller andre laver skjulte optagelser eller overvågning af de ansatte? Her får du de vigtigste regler

20. august 2020

Artikel
COLOURBOX8737656.gif

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Colourbox

Senest opdateret november 2023

Har du oplevet, at pårørende i det skjulte laver video- eller lydoptagelser på arbejdspladsen - eller at borgere fx optager en samtale på deres mobil? Her er de regler på området, som du bør kende: 

Lydoptagelser
Skjulte lydoptagelser er lovlige, så længe den, som optager, selv deltager i samtalen. Dvs. en borger må gerne lave skjulte lydoptagelser af fx en socialpædagog på arbejdspladsen - også uden at give vedkommende besked om, at der bliver optaget. Et barn må fx også godt selv optage lyd på sit værelse, som siden kan bruges som bevis, hvis fx forældrene klager over medarbejderens måde at opføre sig på.

Men hvis en tredjepart optager en samtale mellem fx en socialpædagog og en borger, skal der gives samtykke til samtalen - det er ulovligt, hvis en tredjeperson som fx en pårørende laver skjulte lydoptagelser.

Videoptagelser
Når en medarbejder går ind i et privat hjem - som fx en beboers lejlighed på et bosted eller et anbragt barns værelse på en institution - bliver hjemmet til en arbejdsplads. Dermed er der tale om et såkaldt ikke frit tilgængeligt sted - og efter straffeloven er det forbudt at filme og overvåge på ikke frit tilgængelige områder. Det er altså ulovligt at lave skjulte videooptagelser af ansatte på arbejdspladsen, også i borgernes eget hjem, med mindre det på forhånd er blevet oplyst og godkendt af de ansatte.

Offentliggørelse af skjulte optagelser
Det er som udgangspunkt strafbart at offentliggøre skjulte optagelser, hvis indholdet er krænkende og afslører fortrolige oplysninger om den anden person. Men - hvis indholdet af de skjulte optagelser har afgørende samfundsmæssig interesse, og dokumentationen ikke kan skaffes på anden måde, så kan hensynet til at få afdækket sagen være større end hensynet til privatlivets fred. Det vil altid være en konkret vurdering af den enkelte sag.

Må arbejdsgiver lave skjulte optagelser af de ansatte?
Arbejdsgiver må godt i henhold til ledelsesretten etablere fx tv-overvågning på arbejdspladsen, men medarbejderne skal informeres om, at der er tv-overvågning. Mange institutioner har fx synlig videoovervågning af hensyn til personalets sikkerhed - men også her er det vigtigt, at medarbejderne er informeret, og at der er skiltning om overvågningen. Overvågningen må ikke foregå på en krænkende måde, og der skal være et sagligt formål med overvågningen. 

Kilder: Peter Blume, professor, dr.jur. og Cathrine de Voss, juridisk konsulent Socialpædagogerne

 

Bliv medlem