Gå til indhold

Arbejdsmiljøundersøgelse

Pulsen på dit arbejdsmiljø

Flere føler sig godt rustet til arbejdsopgaven - og flere oplever, at samarbejdet er blevet bedre. Men der er stadig for mange socialpædagoger, der udsættes for vold og trusler eller døjer med smerter, viser Socialpædagogernes nye arbejdsmiljøundersøgelse

5. august 2020

Artikel
marie-sonneB.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Det går den rigtige vej med socialpædagogernes fysiske arbejdsmiljø, viser den seneste arbejdsmiljøundersøgelse, som Socialpædagogerne har gennemført blandt medlemmerne i januar i år. Flere end tidligere føler sig godt rustet til at løse arbejdsopgaven – og markant flere oplever, at samarbejdet på arbejdspladsen er blevet bedre, og at de får tilstrækkelig støtte og opbakning fra den nærmeste leder.

Men undersøgelsen viser også, at er der stadig er områder, hvor det halter gevaldigt med socialpædagogers arbejdsmiljø. Alt for mange bliver udsat for vold og trusler eller døjer med smerter som følge af et hårdt fysisk arbejde. Og næsten hver anden svarer i undersøgelsen, at de ikke har mulighed for restitution i løbet af en arbejdsdag.

Her kan du læse de mest markante resultater fra undersøgelsen:

Det mener Socialpædagogerne

Vi har bedt Socialpædagogernes forbundsnæstformand Marie Sonne om at forholde sig til et par af de tendenser, som forbundets arbejdsmiljøundersøgelse peger på:

– Pausen er en rettighed. Derfor skal man på den enkelte arbejdsplads tilrettelægge, hvordan man får den bedst mulige løsning for både personale og borgere.
Bliver stressniveauet for højt, så er der risiko for fejl, og på vores område drejer det sig ikke om tastefejl på computeren – men om fejl, der kan få meget alvorlige menneskelige konsekvenser.

– Rammerne og vilkårene for det socialpædagogiske arbejde skal være i orden. Når så mange medlemmer er nødt til at tage smertestillende medicin for at gå på arbejde, er det et symptom på dårligt arbejdsmiljø. Det kan bl.a. skyldes, at der er noget galt med visitationen af borgerne. Analysen af, hvad borgeren har behov for, skal foregå løbende, for borgernes livssituation ændrer sig over tid, og det skal der tages højde for i forhold til, hvordan boligen skal indrettes, og hvad der er behov for af hjælpemidler – ligesom behovet for støttetimer også kan ændre sig.

– Arbejdsmiljø står højt på dagsordenen hos os i de kommende år. Vi skal afdække, hvor udfordringerne er – og det er medlemmerne, som er bedst til at pege på, hvad der ikke virker, og finde frem til løsninger, der fungerer.

Bliv medlem