Gå til indhold

Psykiatri

Historisk enighed om fremtidens psykiatri

44 organisationer på tværs af psykiatrien præsenterer samlet otte konkrete anbefalinger til et løft af psykiatrien. ’Unikt at vi er blevet enige om et ambitiøst udspil, der bl.a. skal styrke socialpsykiatrien’, siger forbundsnæstformand Verne Pedersen

17. august 2020

Artikel
RM_verneB.jpg
Der er et stort behov for at få styrket socialpsykiatrien. For det er ude i socialpsykiatrien og den daglige kommunale indsats, du skal blive rask og livet skal leves, siger forbundsnæstformand Verne Pedersen.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Ricky John Molloy

Otte konkrete anbefalinger til et løft af psykiatrien er netop blevet afleveret på Christiansborg til social- og indenrigsminister Astrid Krag samt sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. Og for første gang er 44 organisationer på tværs af psykiatrien, herunder Socialpædagogerne, blevet enige om en række indsatsområder, der nu skal inspirere politikerne i arbejdet med at udforme en ny 10-års plan for psykiatrien.

– Det er vigtigt, at de her anbefalinger kommer fra en enig og samlet sektor, som i fællesskab peger på et stort behov for at løfte psykiatrien. Det er organisationer og foreninger, der repræsenterer såvel brugere, patienter og pårørende som arbejdsgivere og medarbejdere inden for psykiatrien. Nu håber vi, at politikerne vil tage afsæt i vores fælles udspil, når de skal forhandle om en ny 10-års plan for psykiatrien, siger forbundsnæstformand i Socialpædagogerne Verne Pedersen.

Udgangspunktet for de otte forslag til løft af psykiatrien er behovet for et markant løft af psykiatrien med en løbende investering i både behandlings- og socialpsykiatrien og en styrket sammenhæng mellem de instanser og tilbud, den enkelte borger benytter.

Løft af socialpsykiatrien
I Socialpædagogerne er Verne Pedersen glad for, at socialpsykiatrien indgår som et af de otte punkter i de samlede anbefalinger:

– Der er et stort behov for at få styrket socialpsykiatrien. For det er ude i socialpsykiatrien og den daglige kommunale indsats, du skal blive rask og livet skal leves – og her at bl.a. socialpædagoger arbejder med at skabe hverdag og ressourcer for mennesker med sindslidelser, siger hun og tilføjer, at hvis ikke det område løftes, er der en risiko for, at mange flere mennesker skal genindlægges.

– Dermed risikerer vi at hælde vigtig hospitalsbehandling ud med badevandet, fordi der ganske enkelt ikke er bygget den livsvigtige bro mellem behandling og hverdag med psykisk lidelse. En udsultet socialpsykiatri sætter også fagligheden under pres – og når der ansættes for mange uden relevant uddannelse, går det ud over de psykisk syge borgere.

Læs det samlede udspil ’Psykiatriløftet. Danmarks løfte til mennesker ramt af psykisk sygdom og deres pårørende’

Om PsykiatriLøftet

Danmarks løfte til mennesker ramt af psykisk sygdom og deres pårørende. 

Følgende organisationer og foreninger er afsendere på PsykiatriLøftet:
PsykiatriAlliancen bestående af ADHD-foreningen, Angstforeningen, Bedre Psykiatri, BUPDK – Børne og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Borderlinenetværket, Dansk Psykiatrisk Selskab, Dansk Psykolog Forening, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Danske Psykiateres og Børne- og Ungdomspsykiateres Organisation (DPBO), DepressionsForeningen, Det Sociale Netværk/headspace Danmark, Ergoterapeutforeningen, Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, FOA, Foreningen af Yngre Psykiatere, Foreningen Død i Psykiatrien, Fountain House, ISPS-DK, Landsforeningen Autisme, LAP - Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatri brugere, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade, Landsforeningen Spor, Livslinien, Lægeforeningen, OCD-foreningen, Outsideren, Peer-Netværket Danmark, Psykiatrifonden, SIND, SIND Ungdom, Skizofreniforeningen, Socialpædagogerne og Socialt Lederforum.

Andre organisationer og foreninger, der også er afsendere på PsykiatriLøftet:
Danske Regioner, Foreningen af Praktiserende Speciallæger (FAPS), Foreningen for børn med angst, KL, Kriminalforsorgsforeningen, Overlægeforeningen, Selveje Danmark og Yngre Læger.

8 forslag til løft af psykiatrien

  1. Løft socialpsykiatrien, så borgere med behov for social støtte hurtigt modtager en fagligt specialiseret, tilstrækkelig og stimulerende indsats.
  2. Løft behandlingspsykiatrien, så kvaliteten styrkes, og alle, der har behov, kan (for)blive indlagt.
  3. Løft indsatsen for borgere med behov for en samlet misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling.
  4. Et løft, så alle berørt af psykisk sygdom oplever, at hjælpen er koordineret mellem sektorer.
  5. Løft støtten til pårørende til mennesker ramt af psykisk sygdom.
  6. Løft den tidlige og forebyggende indsats for alle borgere med psykisk sygdom.
  7. Et løft, så alle børn, der har behov, får en systematisk og effektiv tidlig indsats.
  8. Løft mulighederne for psykiatrisk forskning.

Kilde: Psykiatriløftet

Bliv medlem