Gå til indhold

AMR

Er du en typisk AMR?

Det går fremad med samarbejdet ude på arbejdspladserne – især fungerer det godt i TRIO’en og i MED-regi. Det oplever i hvert fald deltagerne i en undersøgelse blandt Socialpædagogernes AMR’er

2. juli 2020

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

Der tegner sig et billede af en rutineret og effektiv kvinde, når man siger AMR.  Den typiske arbejdsmiljørepræsentant i Socialpædagogerne er: Kvinde og ansat i den kommunale sektor i et botilbud for voksne. Hun har været AMR i 5,2 år - og hun repræsenterer mellem 11 og 30 kolleger. Hun bruger reelt godt tre timer om ugen på arbejdsmiljøarbejde og oplever, at det overordnet lykkes at løse opgaverne som AMR.

Sådan lyder karakteristikken af en AMR i 2020 ifølge en undersøgelse, som forbundet gennemførte i januar blandt Socialpædagogernes ca. 1.100 arbejdsmiljørepræsentanter.  Generelt tegner der sig et positivt billede af AMR’ernes vilkår.

Samarbejdet fungerer godt
Undersøgelsen viser, at det går rigtig godt med samarbejdet ude på arbejdspladserne. 82 pct. oplyser, at samarbejdet med kollegerne er positivt/meget positivt. Også samarbejdet med nærmeste leder oplever 78 pct. som positivt.

Særligt på to punkter er det gået fremad. Det gælder MED-samarbejdet, hvor markant flere end i 2016 svarer, at samarbejdet fungerer godt/meget godt (2020: 78 pct., 2016: 67 pct.). Samme tendens gælder TRIO-samarbejdet, som 67 pct. oplever positivt/meget positivt, hvilket er en stigning på 21 procentpoint siden 2016, hvor 46 pct. svarede det samme.

Bedre støtte fra kredsen
AMR’erne er også blevet meget mere tilfredse med den støtte, de får fra kredsen. En stigning på hele 40 procentpoint. Blot 34 pct. svarede i 2016, at de var tilfredse/meget tilfredse med støtten fra kredsen, mens hele 74 pct. svarer det samme i 2020.

Flere end tidligere oplever at have den fornødne tid til arbejdsmiljøarbejdet, det er gået fra 36 pct. i 2016 til 46 pct. i 2020.

En anden positiv ting er, at flere får tillæg for TR-funktionen – 91 pct. mod 85 pct. i 2016.

Stort efterslæb på kompetenceplaner
På minussiden viser undersøgelsen til gengæld, at langt fra alle AMR’er oplever, at de får dækket deres uddannelsesbehov: 16 pct. siger i ringe grad eller slet ikke, mens 55 pct. siger i nogen grad.

Det halter også med at få udarbejdet en kompetenceplan – sådan en har kun 1 ud af 10 udarbejdet.

Top tre over arbejdsmiljøudfordringer ser sådan ud:

  • Problemer med det psykiske arbejdsmiljø
  • Problemer med støj
  • Problemer med indeklimaet

Top tre over, hvad AMR’erne mener, kan styrke dem:

  • Mere uddannelse
  • Mere tid til arbejdsmiljøarbejdet
  • Mere viden om arbejdsmiljøproblemer og løsning af disse

 

Bliv medlem