Gå til indhold

TR-uddannelse

Sådan netværker du på den gode måde

Ved at netværke strategisk og prioritere din indsats kan du nå dine mål som TR – og det behøver ikke tage mere tid, siger Susie Lynge, direktør for Netværks Akademiet.

30. juni 2020

Artikel
Susielynge1128x600.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Anne Kring

Efter at have undervist tusindvis af tillidsrepræsentanter kender Susie Lynge godt de barrierer, der ofte holder tillidsrepræsentanter tilbage fra for alvor at komme i gang med at netværke strategisk. Nogle har den opfattelse, at strategisk networking er for forretningsorienteret, egoistisk og kynisk, andre oplever, at det at netværke ikke er deres stærke side rent personligt. Og så er mangel på tid en stor barriere.

Susie Lynge er direktør for Netværks Akademiet og forfatter til flere bøger om networking og vidensdeling, og hun kan skyde alle forbeholdene ned. Særligt fordommen om, at networking er kynisk, vil hun gerne gøre op med.

-Networking handler om at være sammen med andre om at nå det, vi drømmer om hver især på en nemmere og bedre måde. Det handler om gavmildhed, om at spille hinanden gode - også at lade nogle andre spille dig god. Det læner sig op ad den tilgang, der ligger i socialpædagogers faglighed, at vi mennesker er stærkere sammen.

Hun opfordrer tillidsrepræsentanter til at gøre op med den blufærdighed eller rest af jantelov, der skygger og i stedet erkende, at det er legitimt, at ville opnå noget, at have en plan, så længe målet med det hele er at gøre en positiv forskel.

-Du må gerne være strategisk, når du oprigtigt gerne vil have noget ud af det for andre. Det foregår med hjertet på rette sted, og så må du også godt få noget ud af det, siger Susie Lynge.

Hendes er faring er at mange tillidsrepræsentanter er dygtige netværkere uden at vide det, men at deres indsats kan få meget mere kraft, hvis de praktisere det med større bevidsthed.

-Det er fundamentalt som TR at have et netværk og bruge det både udadtil og indadtil i organisationen. Der er mange interessenter både politiske og organisatoriske, som man har brug for at have en relation til for at lykkes med sit TR-hverv. Nogle skal man bruge mere tid på en andre, og derfor skal man have kortlagt, hvem det er, man skal satse særligt på. Man skal systematisere sin måde at opbygge relationen.

Netværkstid er en investering
Til dem, der frygter, at det at netværke er en tidskrævende opgave, som kommer oveni alle de andre TR-opgaver, lyder svaret: Det behøver slet ikke at tage mere tid, tværtimod kan det være en tidseffektiv måde at løse sine TR-opgaver på.

-Det handler ikke om at bruge mere tid men om at bruge tiden anderledes. At netværke med de rigtige er en investering. Et møde på 20 minutter eller en telefonsamtale kan være det værd, at du efterfølgende sparer meget tid, siger Susie Lynge.

Hun nævner som eksempel en mandlig TR, som har sin faste intro-praksis: Når en ny kollega starter på arbejdspladsen, sender han vedkommende et personligt brev med en velkomsthilsen med en præsentation og et billede af sig selv og et par ord om, hvad en nye medarbejder kan bruge sin tillidsmand til. Efter en måned ringer han den nye kollega op og spørger til, hvordan han eller hun er faldet til, og derpå lægger han en aftale i sin kalender om at følge op med en ny opringning tre måneder senere.

-Han oplever en rigtig god effekt af velkomstforløbet. De nye kolleger føler sig velkommen og godt taget imod, og fordi det er en enkel systematik, som han bruger hver gang, er det meget lidt tidskrævende. Historien om ham er stærk, fordi han med små indsatser - mail, opringning, måske en frokost - gør sig synlig på en positiv måde, siger Susie Lynge.

Sig nej tak til uvæsentlige møder
Tid handler også om prioritering og at vælge noget og nogle fra. Det kræver, at man gør sig klart, hvad der er ens mål og fokuserer på det frem for alt muligt andet.

-Sæt mål for sig selv. Afklar, hvad du er optaget af som tillidsrepræsentant, og definer, hvad du har på har på dagsorden. Sæt både store og små mål og sig det højt. For at du kan lykkes med det, har du brug for opbakning, siger Susie Lynge.

Det er her netværksstrategien kommer i spil. Når du kender dit mål, kan du udpege, hvem du skal have kontakt til for at få indflydelse og få information.

- Læg mærke til, hvem er vigtige for dig. Du skal som TR turde række mere ud, så du sikrer, at du får den viden og de informationer, du har brug for og får dem i tide, siger Susie Lynge.

At fokusere indsatsen mere betyder også, at der skal siges nej til noget. Susie Lynge opfordrer til at tage kritisk stilling til, hvilke aktiviteter i TR-regi, det giver mening at deltage i og aktivt turde fravælge dem, der ikke giver værdi. 

-Du skal sige nej tak til de møder, der ikke giver dig udbytte. Øv dig i at vurdere, hvilken værdi, mødet giver for dig. Stil spørgsmålstegn ved, hvorfor du skal med.

Ikke kvantitet men kvalitet
Networking er ikke kun for de udadvendte. Når Susie Lynge taler om at netværke strategisk, er det ikke selskabsløven med de store armbevægelser og utal af kontakter, der er på spil, men et værktøj, man kan bruge på sin egen måde.

-Man kan godt være introvert og en dygtig netværker. Man skal have lov til at gøre det på sin egen måde, networking handler ikke om jo flere jo bedre, men om at satse på de rigtige forbindelser for dig.

At netværke rækker langt udover den fastlagte TR-tid. Det er en livsstil og foregår både på og udenfor jobbet, for tillidsrepræsentanter er kulturbærere og har en unik mulighed for at tale det socialpædagogiske fag op, mener Susie Lynge.

-I har et utroligt vigtigt erhverv, en vigtig rolle som kulturbærere, hvor I har stor betydning for andre mennesker og mulighed for at påvirke omverden. Jeg har kæmpe respekt for jeres faglighed, men det er jeres eget ansvar at tale jeres sag op. I skal blive bedre til at fortælle de gode historier, til middagsselskaber o.lign. Det er også en del af det, at være inspirerende.

Susie Lynge holder digitalt kursus: ’Stærke relationer og vidensdeling på arbejdspladsen’ den 17. september som en del af efteruddannelsestilbuddet for Socialpædagogernes tillidsrepræsentanter. Tilmeld dig her:

Digitalt TR-kursus: Stærke relationer og vidensdeling på arbejdspladsen

Bliv medlem