Gå til indhold

organisering

En synlig TR styrker organiseringen – og det gode arbejdsliv

Det er vigtigt at have en stærk faglig organisation med en høj organisationsgrad, fordi det styrker fagligheden, fællesskabet og trivslen på arbejdspladsen.

1. juli 2020

Artikel
Berit-Rasmussen-og-Tove-Sørensen.gif

Forfatter: Steen Kabel

Foto: Socialpædagogerne

Som tillidsrepræsentant kan det være grænseoverskridende at tale om organisering på arbejdspladsen. Men en synlig TR kan både styrke fællesskabet og organiseringen.

Sådan oplever Tove Sørensen og Berit Rasmussen det. De har været tillidsrepræsentanter i mange år, men de er blevet mere opmærksomme på værdien af at have fokus på organiseringen.

De ser en stærk faglig organisation som et kæmpe gode for hele arbejdspladsen – også de arbejdspladser, hvor der er flere faggrupper repræsenteret.

- En høj organisationsgrad er et værn mod, at der bliver lavet en masse lokumsaftaler, som kan være med til at undergrave fællesskabet og solidariteten, pointerer Tove Sørensen og tilføjer:

- Det er vigtigt, at folk kender deres rettigheder, men også deres pligter. For det er også forpligtende at være med i et fællesskab. Jeg tror, at vi fremadrettet skal have mere fokus på det med pligterne, fordi det er en fælles opgave at skabe det gode arbejdsliv. Det kan vi ikke gøre alene som tillidsrepræsentanter.

Berit Rasmussen nikker og tilføjer:

- Jeg arbejder meget strategisk med at tage uformelle samtaler med mine kollegaer om, hvordan de har det på jobbet, og hvad de har af ønsker og behov, som jeg kan hjælpe dem med som TR. På den måde prøver jeg hele tiden at gøre mig synlig overfor dem og ad den vej vise, hvad fagforeningen kan tilbyde dem, og hvorfor det er vigtigt at være organiseret.

Tove Sørensen arbejder på Hanstedholm Økologisk Landbrug, der er et støtte- og beskæftigelsestilbud til voksne med funktionsnedsættelse i Horsens Kommuner §103. Efter en større strukturomlægning sidste år er hun nu tillidsrepræsentant for omkring 60 kollegaer på 8 forskellige matrikler.

Berit Rasmussen arbejder på Ane Stauningsvej, der er et bo- og aflastningstilbud for voksne fysisk og psykisk handicappede i Horsens Kommune. Hun er tillidsrepræsentant for 55 kollegaer fordelt på 4 matrikler.     

Ingen er sikre på deres job
Begge var med på Socialpædagogerne Østjyllands TR-døgn i Horsens i starten af marts. Her var samlet omkring 75 tillidsrepræsentanter for at diskutere, hvordan de som tillidsrepræsentanter kan være med til at øge organiseringen. Baggrunden er, at kredsen sidste år gennemførte et pilotprojekt blandt tillidsrepræsentanterne i region Midtjylland. De var igennem aktionslæringsforløbet ”Task force til løsning af organiseringens gåde”, hvor de delte viden, erfaringer og afprøvede en række konkrete indsatser for at øge organiseringsgraden på deres arbejdspladser.

Pilotprojektet har været en stor succes, og koncept bliver nu bredt ud til alle tillidsrepræsentanter i kredsen. 

- Det her døgn har gjort mig mere opmærksom på, at vi skal tale højt om, at ingen længere er sikre i sit job. Jeg er oplever, at nogle af mine kolleger tror, at det ikke kan ramme dem at blive fyret. Men den tid er forbi, understreger Tove Sørensen.

-  Det handler jo ikke kun om, at vi i fagforeningen har en lønsikring. Det handler også om at få gjort det synligt, hvad vi som tillidsrepræsentanter yderligere kan tilbyde af støtte og hjælp i processen, hvis de kommer ud i den situation, tilføjer Berit Rasmussen og tilføjer:

- Det oplever jeg, at folk ikke ved – og først finder ud af, når de står i situationen.

Derfor understreger de to tillidsrepræsentanter, at det er vigtigt at styrke synligheden – både fysisk og skriftligt.

Handler om at skabe relationer
På TR-døgnet er de to tillidsrepræsentanter også blevet inspireret til at sætte mere fokus den personlige relation til kollegaerne, fordi det ofte er i mødet med hinanden, at vi kan være med til at flytte synspunkter og holdning. 

- Jeg har et forholdsvis overskueligt antal matrikler, som jeg dækker. Så jeg gør meget ud af at komme rundt at snakke med mine kollegaer om, hvad de kan bruge mig til. Jeg er overbevist om, at det er lettere for dem at komme til mig, når noget brænder på, hvis de kender mig og er trygge ved min person, siger Berit Rasmussen.

For Tove Sørensen handler det i høj grad om at skabe et fællesskab omkring det at være medlem af fagforeningen.

- Jeg tror stadig på, at fællesskabet har en værdi i sig selv. At det betyder noget for os mennesker at vær en del af noget større sammen med andre. Derfor gør jeg meget ud af at promovere de aktiviteter og arrangementer, som kredsen tilbyder. Det styrker det faglige fællesskab og er med til at give en fælles identitet.

Fælles for begge tillidsrepræsentanter er, at de tror på, at det er i dialog og relationen, at de skal opbygge deres kollegaers tillid til og tro på værdien af at være organiseret.

Brugbare erfaringer fra pilotprojektet
I pilotprojektet blev der udviklet en række brugbare erfaringer, som kan være med til at inspirere kredsens tillidsrepræsentanter til at intensivere og videreudvikle arbejdet dem at øge organiseringen.

Disse metoder og værktøjer har Tove Sørensen og Berit Rasmussen også tænkt sig at bruge i deres videre arbejde med organisering.

- Jeg har aftalt med nogle af mine kolleger på de andre matrikler, at de hjælper mig i hverdagen. Det betyder i praksis, at jeg sender forskellige materialer, som de hænger op eller på anden måde distribuerer til kollegaerne. På den måde kan jeg være synlig på de andre matrikler uden selv at være tilstede fysisk, siger Berit Rasmussen.  

- Som tillidsrepræsentant er jeg meget optaget af, hvordan vi sammen kan skabe den gode arbejdsplads, hvor vi har en fælles forståelse af værdien af at have et konstruktivt samarbejde og gode relationer til hinanden. Så jeg ser også organisering som en væsentlig faktor i forhold til at forebygge konflikter og splittelse på arbejdspladsen og dermed skabe det gode arbejdsliv, siger Tove Sørensen.

Vi skal gøre det sammen
For kredsformand Gert Landergren Due er ét af de væsentligste budskaber fra pilotprojektet, at det er en fælles opgave mellem kredsen og tillidsrepræsentanterne at styrke organiseringen.

- Vi skal gøre det sammen. Det er også derfor, at vi har inviteret alle vores tillidsrepræsentanter til dette døgn, hvor vi sætter fokus på organiseringen og får delt viden, metoder og værktøjer fra pilotprojektet, så vi kan få rullet de gode erfaringer ud i hele kredsen, siger kredsformanden og tilføjer:

- I den forbindelse har det været rigtig godt, at konsulent Lærke Kamma Clausen fra forbundssekretariatet har været her og præsentere konkrete værktøjer til, hvordan man som tillidsrepræsentant kan styrke fællesskabet og øge organiseringen på arbejdspladserne.  

Gert Landergren Due har store forventninger til at få udrullet pilotprojektet til hele kredsen. Det er dokumenteret, at pilotprojektet har øget organiseringsgraden på de regionale arbejdspladser. Nu ser han frem til, at det samme kommer til at ske på de øvrige arbejdspladser i kredsen. 

Bliv medlem