Gå til indhold

Fremfærd projekt

Nyt projekt efterlyser deltagere

Kender du en kommune, der har lyst til at arbejde med inddragelse af borgere og pårørende? Nyt Fremfærd Projekt efterlyser kommuner, der vil eksperimentere med at styrke samarbejdet mellem borgere, pårørende og medarbejdere

25. maj 2020

Artikel
puslespil_samarbejde_beskaret.gif

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Viden på Tværs

Hvad skal der til for at styrke samarbejdet mellem medarbejdere, borgere og pårørende på det specialiserede socialområde? Og hvordan kan man inddrage både borgere og pårørende og medarbejdere i processen?

Det skal et nyt projekt, som Socialpædagogerne sammen med KL står bag, nu undersøge. Det handler særligt om at forbedre dialogen og kommunikationen, om at styrke den gensidige forståelse af roller og ansvar - og om at sikre en rettidig forventningsafstemning, fortæller socialfaglig konsulent i Socialpædagogerne Oliver Asbjørn Fick, der er projektleder for projektet.

– Vi er meget optaget af borger- pårørendeinddragelse, fordi det i sidste ende er deres inddragelse, der har betydning for borgerens recovery-processer og muligheden for at opfylde borgerens behov. Men vi er også optaget af samarbejdet mellem myndighed og udfører. For jo bedre det samarbejde er, jo mere kommer det borgeren til gavn, siger han.

Ny samarbejdsmodel skal testes
I projektet skal der udvikles en ny samarbejdsmodel på baggrund af de erfaringer, man har gjort sig med Samskabt styring - en ny tilgang til afbureaukratisering, der er udviklet af Fremfærd i samarbejde med praksis.

Læs mere om samskabt styring 

Når den nye model er udviklet, skal den afprøves og tilpasse i fire til seks kommuner. Det er kommuner, der har lyst til at inddrage pårørende og borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller sindslidelse, som enten bor på et bosted eller modtager socialpædagogisk støtte i eget hjem.

Ønsker du at høre mere om projektet og mulighederne for at være med, så kontakt Oliver Asbjørn Fick på ofk@sl.dk - eller Rigmor Lond i KL på ril@kl.dk

Tager inddragelse dybt seriøst
I Socialpædagogerne ser projektleder Oliver Asbjørn Fick frem til, at socialpædagoger og andre faggrupper kan blive klædt bedre på til at inddrage borgere og pårørende.

– Det ligger i den socialpædagogiske tilgang at inddrage borgeren, men nogle gange kan man tro, at man i kraft af sin faglighed ved, hvad borgeren ønsker og har behov for, uden at borgeren har givet udtryk for det. Med projektet viser vi, at vi tager inddragelse dybt seriøst, siger han.

Projektet afsluttes i 2022 - læs mere på vpt.dk

 

Bliv medlem