Gå til indhold

ferielov

Dit ferietillæg bliver mindre i år

Den 1. maj får du som sædvanlig udbetalt ferietillæg. Men i år er beløbet mindre, end det plejer pga. den nye ferielov

21. april 2020

Artikel
pung.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Er du fastansat og holder ferie med løn, får du også udbetalt feriegodtgørelse, også kaldet ferietillæg, fra arbejdsgiveren hvert år i maj. Feriegodtgørelsen er på 1 pct. af den ferieberettigede løn.

I år vil du opleve, at du får udbetalt et mindre beløb end normalt. Det skyldes, at optjeningsperioden er kortere end normalt pga. overgangen til den nye ferielov og reglerne om indefrysning af feriemidler.

Feriegodtgørelsen bliver knap en tredjedel mindre, end den plejer, da du med den nye ferielov ikke optjener ferietillæg af hele 2019, men kun af de første otte måneder (fra 1. januar 2019 til 31. august 2019).

Restbeløbet indefryses
Du mister dog ikke nogen penge i den forbindelse, da resten af perioden, dvs. de fire måneder, du ’mangler’, indefryses i den nye feriefond sammen med dine feriepenge og udbetales, når du går på pension.

Er du offentligt ansat?
Som offentligt ansat har du udover feriegodtgørelsen på 1 pct., som stammer fra ferieloven, også krav på en særlig feriegodtgørelse på 0,95 pct. af den ferieberettigede løn. Denne godtgørelse, som følger af ferieaftalen og overenskomsten, er ikke påvirket af den nye ferielov, og vil blive udbetalt som hidtil senest 1. maj 2020.

Er du privat ansat?
Som privat ansat har du som udgangspunkt kun ret til den særlige feriegodtgørelse på 1 pct., som ferieloven sikrer dig. Du kan dog have ret til en højere særlig feriegodtgørelse, hvis det fremgår af din ansættelseskontrakt. Hvis det er tilfældet, er udbetaling af denne feriegodtgørelse ikke påvirket af den nye ferielov, og vil blive udbetalt som hidtil senest 1. maj 2020.

Bliv medlem