Gå til indhold

CORONAVIRUS

Socialpædagoger, der ikke arbejder, skal holde 5 dages fri

En pålagt forlænget påskeferie venter nu de mange offentligt ansatte, heriblandt socialpædagoger, som er sendt hjem under coronakrisen. Det har parterne på det offentlige område aftalt i dag d. 27. marts

27. marts 2020

Artikel
godkendelse.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Hvis du er offentligt ansat og er en af dem, der ikke er på arbejde, kan din leder nu bede dig om at afholde fem fridage omkring påske. Det er resultatet af en ny aftale mellem de offentlige arbejdsgivere og fagforbundene på det offentlige område.

Aftalen omfatter personale, der er hjemsendt pga. coronakrisen og ikke arbejder hjemmefra, heriblandt nogle af Socialpædagogernes medlemmer. Det gælder altså dem, der ikke varetager kritiske funktioner.

Ansvar og solidaritet
Det er et helt enigt forhandlingsudvalg, der har sagt ja til aftalen, siger forbundsformand Benny Andersen, som ser aftalen som udtryk for fleksibilitet og solidaritet fra de offentligt ansattes side i en krisetid.

-Vi fik en opfordring fra statsministeren om at bidrage til at komme bedst muligt igennem denne krise og det ansvar har vi taget på os. Med denne aftale medvirker vi til at kommuner og regioner kan komme op i omdrejninger igen efter krisen og ikke skal starte ud med et efterslæb af ansatte der skal afholde ferie, siger Benny Andersen og fortsætter:

-Og så handler det også om solidaritet overfor resten af samfundet, hvor vi ligesom de privatansatte alle sammen giver lidt til, at vi får samfundet til at hænge sammen også på længere sigt.

Aftalen svarer til den trepartsaftale, som regeringen har indgået med fagbevægelsen i forhold til privat ansatte, der sendes hjem med løn. De skal også afvikle 5 dages frihed.

Pålagt ferie i dialog med de ansatte
Aftalen tilsidesætter de gældende regler om ferie/afspadsering, så arbejdsgiveren kan pålægge medarbejdere at holde fri med dags varsel i perioden 28. marts til 13. april.

Arbejdsgiver beslutter efter dialog med den ansatte, hvilken type frihed, der skal bruges og hvornår friheden skal afvikles. Der kan bruges feriedage, 6. ferieuge, flextid eller afspadsering. Omsorgsdage og seniordage kan bruges, hvis medarbejderen ønsker det. Parterne opfordrer til, at man lokalt overvejer, om de op til 5 dage med fordel kan placeres med 3 dage i perioden 6.-8. april (hverdagene op til påskehelligdagene) og 2 dage sammenhængende i uge 16 (ugen efter påske).

Planlagt ferie kan fremrykkes
Hvis du allerede har holdt feriedage i perioden 13. marts til og med 27. marts tæller det med i de 5 feriedage.

Hvis du på forhånd har planlagt ferie ml. d. 14. og d. 30. april, kan din arbejdsgiver fremrykke 5 af de feriedage til perioden frem til den 13. april. Sker det, skal din arbejdsgiver erstatte et eventuelt økonomisk tab, hvis du fx. lejet feriehus el.lign. Det samme gælder, hvis du har restferie fra dette ferieår, som du har aftalt skal overflyttes til næste år.

Har du hverken restferie eller afspadsering eller lign. til gode, bliver du ikke tvunget til at holde ferie på forhånd eller trukket i løn.

Aftalen træder i kraft d. 28. marts og bortfalder d. 14. april. Afhængig af situationen kan der være behov for en ny aftale.

Også løsninger for dem, der arbejder
For hovedparten af Socialpædagogernes medlemmer bliver pålagt ferie imidlertid ikke relevant, da hele det sociale område er defineret som en af de kritiske funktioner, som opretholdes under krisen. Derfor arbejder de fleste socialpædagoger på livet løs i denne tid. De kan tværtimod få svært ved at nå at afvikle deres restferie.

-Vi møder anerkendelse for den problemstilling fra arbejdsgivernes side, og det fremgår også af aftalen, at vi er enige om at finde løsninger for de ansatte, som afskæres for at holde ferie i denne tid, så de ikke bliver straffet, siger Benny Andersen.

Bliv medlem