Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Fleksibel vagtplan mindskede sygefraværet

Som AMR var Rasmus Pedersen med til at halvere sygefraværet på sin arbejdsplads. En mere fleksibel vagtplan var nøglen til at bryde en ond cirkel med dårligt arbejdsmiljø og højt sygefravær

30. marts 2020

Artikel
børnefødselsdag.jpg
Når medarbejderne kan få fri til vigtige begivenheder i privatlivet, skaber det et bedre arbejdsmiljø.

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Colourbox

– Man gik ofte glip af noget i privatlivet. Jeg har fx selv været nødt til at sige nej til fødselsdage i den nærmeste familie, fordi jeg ikke kunne få fri.

Sådan fortæller socialpædagog og tidligere arbejdsmiljørepræsentant (AMR) Rasmus Pedersen om tiden før, der blev indført et mere fleksibelt system for vagtplanen på hans arbejdsplads, Farupvej 8E i Esbjerg, der er et botilbud for mennesker med udviklingshæmning og autismetræk.

– I dag er det helt anderledes. Jeg har fx lige bedt om at bruge en ferierest på at køre min datter ind i vuggestuen, og efter mindre end 24 timer fik jeg svaret: Ja, det kan godt lade sig gøre.

Stort sygefravær
Da Rasmus Pedersen i sommeren 2018 blev AMR, var det på en arbejdsplads, hvor sygefraværet var oppe over 40 pct.

– Arbejdsmiljøet var et helvede at være i. Du kunne møde ind klokken 7.00 om morgenen og få tre sygemeldinger, så du stod alene med seks borgere, hvoraf de to var enkeltmandsprojekter. Den ene borger var meget udadreagerende, og andre råbte af dig. Og de skulle alle seks have morgenmad og kaffe og blive klar til dagen, mens du samtidig også lige skulle stå for at kalde vikarer ind, fortæller han.

Med det dårlige arbejdsmiljø og høje sygefravær var der skabt en ond cirkel.

– Vi skulle løbe virkelig stærkt, og det gjorde så også, at folk meldte sig syge ved den mindste lille ting, fordi de var så pressede, siger Rasmus Pedersen.

Cirklen skulle vendes
Heldigvis fik Farupvej 8E samtidig en ny leder, og sammen med hende og tillidsrepræsentanten (TR) satte Rasmus Pedersen et mål for trioen (AMR, TR og ledelse): Sygefraværet skulle ned, og arbejdsmiljøet forbedres.

– På et personalemøde var der nogen, der foreslog, at vi skulle lave en mere fleksibel vagtplan, hvor der i langt højere grad blevet taget hensyn til medarbejdernes ønsker. For det kan godt virke demotiverende, når man er tvunget til at arbejde på tidspunkter, hvor det er vigtigt at have fri. Og i trioen blev vi hurtigt enige om, at det var noget, der skulle prøves af.

Når folk oplever fleksibilitet i forhold til deres egne ønsker, er de også mere fleksible den anden vej. 

Rasmus Pedersen, tidligere AMR

Tre trin til en mere fleksibel vagtplan

1) Første skridt er at bevidstgøre ledelsen om vigtigheden af en fleksibel vagtplan: Det betyder utrolig meget for medarbejderne, at de så vidt muligt kan få deres ønsker opfyldt, så de slipper for at gå glip af vigtige ting i privatlivet.

2) Næste skridt er målsætningen: Man skal virkelig ønske at lave en vagtplan, der også tilgodeser medarbejdernes ønsker.

3) Skab den gode cirkel, hvor nøgleordet er fleksibilitet. Når medarbejderne selv oplever at blive imødekommet, bliver de også mere fleksible den anden vej og siger oftere ja til ændringer, der gavner andre. Og så går vagtplanen nemmere op.

God til at se muligheder
Farupvej 8E kørte med en otte ugers vagtplan, der tidligere nærmest var mejslet i sten. Nu var intentionen i stedet, at medarbejdernes ønsker til ændringer skulle imødekommes, hvis det kunne lade sig gøre, uden at det gik ud over borgerne.

– Vores TR er også koordinator, så det er hende, der administrerer vagtplanen, og hun gjorde – og gør - et fantastisk arbejde. Hun er god til at se muligheder, så man kan flytte rundt på noget og gøre alle tilfredse. Samtidig blev det almindeligt, at hun lige spørger: ’Vil det være ok for dig, hvis vi bytter rundt på onsdag og torsdag? Og kan du tage en morgenvagt her i stedet for en aftenvagt?’ Man kan altid sige nej. Men når folk oplever fleksibilitet i forhold til deres egne ønsker, er de også meget mere fleksible den anden vej, siger Rasmus Pedersen.

Sygefravær halveret
Der blev også gennemført en række andre forbedringer af arbejdsmiljøet, så vagtplanen gjorde det ikke alene. Men tilsammen bevirkede tiltagene, at sygefraværet faldt til nu at ligge på ca. 18-20 pct.

– Jeg er sikker på, at den fleksible vagtplan spiller en vigtig rolle, siger Rasmus Pedersen og fortsætter:


– Det er egentlig meget enkelt: Når du oplever, at arbejdspladsen lytter til dig og dine ønsker, får du mere lyst til at give den en ordentlig skalle. Og det giver en helt anden stemning på arbejdspladsen, når folk fx er glade for at få deres ferieønsker opfyldt, end når de går og brokker sig over, at nu kan jeg heller ikke det og det, fordi jeg skal på arbejde og ikke kan få fri.

Bliv medlem