Gå til indhold

arbejdstid

Kommunerne vil have flere socialpædagoger på fuld tid

Flere kommunale medarbejdere – fx socialpædagoger – skal op i tid eller ansættes på fuld tid. Det er KL og de faglige organisationer på det kommunale område enige om og sætter en ny fælles indsats i gang

6. februar 2020

Artikel
deltid2.png
Som deltidsansat socialpædagog på 30 timer tjener du i gennemsnit 24.500 kr. i løn før skat, hvorimod en fuldtidsansat tjener ca. 30.500 kr. før skat. Det giver en forskel på 72.000 kr. årligt – altså 720.000 kr. over en tiårig periode. Også pensionsopsparingen bliver mere slunken efter ti år på deltid, viser regnestykket. Deltidsansatte på 30 timer indbetaler 408.000 kr. til pension over ti år, mens en fuldtidsansat har indbetalt knap 100.000 mere, nemlig 504.000 kr.

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Socialpædagogerne

Mangel på arbejdskraft er en alvorlig udfordring på velfærdsområderne. Samtidig arbejder omkring 40 procent af medarbejderne i den kommunale sektor i dag på deltid. Det gælder også socialpædagoger. Som for mange andre kvindedominerede fag har deltid været udbredt på de lokale arbejdspladser gennem tiderne hos arbejdsgivere og hos medarbejdere - unge som gamle. Men nu skal det normale være at arbejde på fuldtid.

Derfor tager KL og de faglige organisationer på det offentlige område (Forhandlingsfællesskabet) nu sammen fat på udfordringen med respekt for, at en så stor forandring kræver tid.

Socialpædagogernes formand Benny Andersen ser frem til indsatsen og glæder sig over, at der nu også er fokus på problemet fra kommunernes side.

-Vi har mange medlemmer på ufrivillig deltid. Det har store konsekvenser for deres indtægt og deres pension. Så det er tiltrængt, at vi får gjort noget ved det. Det er positivt, at parterne nu i fællesskab gør en indsats. Det vil komme både medlemmene, faget og ligestillingen til gode, siger Benny Andersen.

Attraktive stillinger
Et kommunalt arbejdsmarked, hvor udgangspunktet er fuldtid, vil også være med til at gøre ansættelse i kommunerne mere attraktiv - også for unge, der står foran uddannelsesvalg. 

Det har samtidig stor betydning for ligestilling mellem kønnene. En deltidsstilling har nemlig store privatøkonomiske konsekvenser for den enkelte medarbejder i form af lavere livsindkomst og pension. Den ligestillingspolitiske slagside er i dag særligt fremtræden, når tre ud af fire medarbejdere på det kommunale arbejdsmarked er kvinder, og 45 pct. heraf er på deltid.

Formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg Michael Ziegler siger: 

 -Det her er et vigtigt skridt i at fremtidssikre det kommunale arbejdsmarked. Vi skal ganske enkelt lykkes med at få flere kommunale medarbejdere op i tid, hvis vi skal løse udfordringen med mangel på hænder. Det kræver, at alle parter har vilje til og mod på at ændre vores praksis og kultur samt afprøve nye veje. Det er en svær opgave, men jeg har store forventninger til, hvad vi kan opnå, når alle parter lægger kræfterne i.

Deltid et tilvalg
Flere fuldtidsansættelser betyder ikke at deltid skal afskaffes. Det handler om at arbejde hen mod et kommunalt arbejdsmarked med fuldtid som det normale udgangspunkt for en ansættelse, og hvor deltid kan anvendes aktivt i de livsfaser, hvor medarbejderen har behov for det. Som eksempel kan der være behov for at anvende deltid ift. fastholdelse af seniorer eller medarbejdere med små børn o. lign.

Konkret handler indsatserne bl.a. om at sætte gang i dialogen på arbejdspladserne og i MED-systemet, få skabt fælles ejerskab om dagsordenen og finde løsninger og veje til målet om, at flere går op i tid eller ansættes på fuldtid. Parterne opfordrer til, at dialogen igangsættes i samtlige kommuner.

Konkrete redskaber
Indsatsen indebærer blandt andet, at 10-15 nøglekommuner inviteres til at arbejde sammen med KL og Forhandslingsfællesskabet om at udvikle og afprøve handleplaner og redskaber. De konkrete redskaber og erfaringer vil undervejs blive delt med andre kommuner for at få bredt dem ud til samtlige kommuner.

Projektet sættes i gang i løbet af foråret.

Hver tredje er ufrivilligt på deltid

I 2018 viste en rundspørge blandt Socialpædagogernes medlemmer, at det for mange ikke var et aktivt valg at være på deltid, men et nødvendigt onde med konsekvenser for både økonomi og arbejdsglæde. 

Blandt de deltidsansatte svarede mere end hver tredje socialpædagog, at de ufrivilligt er på deltid, og syv ud af ti i denne gruppe havde aktivt forsøgt at få flere timer.

Hver tredje er ufrivilligt på deltid

Bliv medlem