Gå til indhold

Videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse: De mest populære kurser til socialpædagoger i 2021

Mangler du inspiration til, hvad du kan videreuddanne dig i som socialpædagog? Vi har lavet en liste over de mest søgte efter- og videreuddannelser lige nu, som du kan gå på opdagelse i

5. januar 2021

Artikel
Uddannelse_CB13283106_1128x600.jpg

Forfatter: Sara Marie Dynesen

Foto: Colourbox

Er du interesseret i at tage en videreuddannelse eller komme på kursus, kan det være en god idé at kigge på behovet på din arbejdsplads. Er der brug for ny viden om jeres målgruppe, eller står I overfor omstruktureringer, der kræver nye øjne på organiseringen?

Hvis arbejdspladsen mangler faglige ressourcer, eller dine egne pædagogiske ambitioner banker på, er her vores inspirationsliste over de fem mest populære emner indenfor socialpædagogisk efteruddannelse, samt links til udvalgte uddannelser. 

1. Neuropædagogik og neuropsykologi

Neuropædagogik og neuropsykologi handler om forholdet mellem kognition, adfærd og processer i hjernen. Neuropædagogik er den forståelsesramme, hvorfra man kan tage udgangspunkt i hjernens funktion, og neuropædagogik kan derfor bruges som til udredning af, hvad mennesker med kognitive funktionsnedsættelser er i stand til.

Et kursus i neuropædagogik og neuropsykologi giver dig grundlæggende viden om teori og forskning på området og giver dig kompetencerne til at tilrettelægge, gennemføre og vurdere neuropædagogiske forløb med borgerne.  

Her er et udvalg af steder, der tilbyder efteruddannelse i neuropsykologi og neuropædagogik:

Ønsker du her-og-nu inspiration til arbejdet, kan du lytte til vores faglige podcasts om neuroaffektiv udviklingspykologi og neuropædagogik.

2. Ledelse

Hvis du står overfor at skulle sidde ved bordenden, når der skal træffes beslutninger på arbejdspladsen, er en uddannelse i ledelse en god idé. Uddannelsen er typisk en diplomuddannelse, der tages på professionshøjskolerne, men der findes også kurser til pædagoger, der har en fagkoordinerende funktion eller er tovholder på projekter.

Med en uddannelse i ledelse i rygsækken får du bl.a. kompetencer til at udarbejde strategier, udvikle dine medarbejderes kompetencer, varetage målstyring og forholde dig perspektiverende til organisatoriske problemstillinger.

Her er et udvalg af steder, der tilbyder uddannelse i ledelse:

Bliv inspireret: Lyt til Socialpædagogernes podcasts målrettet nuværende og kommende ledere, bl.a. om faglig ledelse og tværfaglig ledelse

3. Kurser om seksualitet

Seksualitet og seksuel adfærd fra borgerne ses ofte i det socialpædagogiske arbejde. Gennem kurser i seksualitet kan du lære at støtte og vejlede mennesker med nedsat funktionsevne i forhold til deres seksualitet, tilgå og analysere borgernes konkrete problematikker samt opspore bekymrende seksuel adfærd fra børn og unge.

Der er flere forskellige muligheder for at blive klogere på seksualitet. Man kan tage en seksualvejlederuddannelse, deltage i enkelte moduler som del af en diplomuddannelse eller tage korte kurser om problematikker som bekymrende eller grænseoverskridende adfærd.

Her er et udvalg af steder, der tilbyder uddannelse i seksualitet:

Ønsker du her-og-nu inspiration til arbejdet med seksualitet, kan du lytte til vores podcast: Seksualitet og socialpædagogik

4. Sårbare børn og unge

I arbejdet med udsatte og sårbare børn og unge er der mange problematikker at forholde sig til, og som socialpædagog er man en vigtig medspiller, når det gælder trivsel. Derfor er der også en række forskellige uddannelser og kurser, der henvender sig til arbejdet med børn, unge og familier.

Der er mulighed for at tage enkelte moduler af diplomuddannelser, hvor du lærer om inklusionsprocesser, og hvordan du bedst muligt støtter udsatte unge og deres familier i at afhjælpe problemer. Du kan også deltage i mere specifikke kurser om angst eller i kurser, hvor du lærer metoder til at måle børn og unges trivselsudvikling.

Her er et udvalg af steder, der tilbyder uddannelse med målgruppen 'sårbare børn og unge':

Ønsker du her-og-nu inspiration til arbejdet med angst hos børn og unge, kan du lytte til vores podcast: 'Melanie og angsten'

5. Psykiatri og pædagogik

Arbejder du som pædagog indenfor psykiatrien, er der en række populære kurser og uddannelser, der kan styrke din faglighed. På en uddannelse i psykiatri og pædagogik får du den nyeste viden, så du bliver i stand til at varetage specialiserede funktioner indenfor psykiatrien.

Man kan tage en diplom- eller kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi, eller man kan vælge at deltage i enkelte moduler. De mest populære uddannelser indenfor feltet er diplomuddannelsen i pædagogisk psykologi, indsatsformer til sindslidende, relationsarbejde i psykiatrien samt rådgivning og intervention.

Her er et udvalg af steder, der tilbyder uddannelse i pædagogisk psykologi:

Gode råd til afklaring og mulighed for tilskud

Er du stadig i tvivl, om du skal efteruddanne dig - og hvilken uddannelse, du skal vælge? I denne guide får du bl.a. gode råd til, hvordan du afklarer, hvilken uddannelse, der er den rette for dig, og til, hvordan du bedst præsenterer dine uddannelsesønsker for din leder.

Når du har fundet ud af, hvilken uddannelse, du ønsker at gå i gang med, har du mulighed for at søge tilskud til uddannelsen gennem Kompetencefonden.

FAKTA: Kompetencefonden

Med Kompetencefonden har du mulighed for at søge støtte til efteruddannelse.

Som en del af overenskomstforhandlingerne OK18 er der afsat en pulje penge til efter- og videreuddannelse af Socialpædagogernes personalegrupper i kommuner og regioner. Samlet er der ca. 24 mio. kr. til rådighed i Den Kommunale Kompetencefond og ca. 6,0 mio. kr. i Den Regionale Kompetencefond i perioden 2018 – 2021. Herudover er der en særlig pulje på knap 1,3 mio. kr. på det kommunale område – puljen ”Ufaglært til faglært” – hvor kommunalt ansatte omsorgs- og pædagogmedhjælpere kan søge støtte til meritpædagoguddannelsen.

Det er dig, din TR og leder, der aftaler, hvad der skal søges tilskud til. Medarbejderudviklingssamtalen og din udviklingsplan bør være udgangspunkt for ansøgningen.

Fondene er et supplement til den kompetenceudvikling, der i øvrigt finder sted i kommuner og regioner. Og der er en række kriterier, som skal være opfyldt, for at du kan få støtte fra fondene. Kriterierne er ikke helt ens på det kommunale og regionale område.

I OK 18 er der også afsat penge til at fremme og understøtte de statslige arbejdspladsers kompetenceudviklingsindsats. I den fondsgruppe som Socialpædagogerne tilhører, er der afsat 18 millioner kroner.

For så vidt angår ansøgning til Den Statslige Kompetencefond skal din TR ikke underskrive.

Læs mere om Den Kommunale, Regionale og Statslige Kompetencefond, og se hvordan du søger her.

 

Kilder: COK, VISS, DISPUK, CfK, Center for Oligofrenipsykiatri, Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen Absalon, University College Lillebælt, University College Nordjylland, University College Syd, VIA University College

Bliv medlem