Gå til indhold

Socialpædagogernes Pris

Vi viser, at den enkelte har værdi

Metoder, fagligheder og kompetencer kommer i spil, når Socialpsykiatrisk Støttecenter Kalkværksvej i Frederikshavn løfter nogle af de mest udsatte borgere. Kogt ind til benet handler det om, at alle mennesker har værdi, siger socialpædagog Anja Mellergaard Jacobsen.

25. november 2020

Artikel
beskåret-Frederikshavn-Anja-Mellergaard-Jacobsen.jpg
Socialpædagog Anja Mellergaard Jacobsen er så stolt af sin arbejdsplads, Socialpsykiatrisk Støttecenter Kalkværksvej i Frederikshavn, at hun indstillede den til Socialpædagogernes Pris 2020.

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: René Schütze

– Jeg er meget stolt af min arbejdsplads. Vi gør en forskel for næsten 500 af de allermest udsatte mennesker i Frederikshavn Kommune. Og vi gør det ved at samarbejde på tværs af forskellige fagligheder, hvor vi som socialpædagoger især bidrager med relationsarbejdet og kontakten til borgerne.

Sådan siger socialpædagog og bostøtte Anja Mellergaard Jacobsen, der indstillede Socialpsykiatrisk Støttecenter Kalkværksvej i Frederikshavn til Socialpædagogernes Pris 2020. Støttecentret kom med i opløbet blandt de fire nominerede til prisen og blev af priskomitéen fremhævet som et nytænkende tilbud med fokus på høj faglighed.

Hele paletten

Selv bruger Anja Mellergaard Jacobsen mange ord, når hun skal beskrive indsatsen på det socialpsykiatriske støttecenter. Stedet spænder fra opsøgende arbejde på gaden til bostøtte i hjemmet, en café og et væld af aktiviteter, der omfatter alt fra praktiktilbud på lokale virksomheder til motion, naturoplevelser og diverse grupper som fx angst-grupper og ADHD-grupper. De faglige tilgange og metoder tæller blandt andre recovery-tankegangen, KRAM, psykoedukation, NADA-behandling, ADL-træning og en kognitiv, terapeutisk tilgang.

– Vi bruger hele paletten! Og vi gør det i et flerfagligt samarbejde, hvor både ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, socialpædagoger og også sygeplejersker arbejder tæt sammen. Nogle gange er vi sammen ude hos borgerne, hvor vi på forhånd har fordelt opgaverne. Fx kan min opgave være at skabe kontakten til borgeren, mens min kollega så observerer sundhedstilstanden – eller omvendt, siger Anja Mellergaard Jacobsen.

Vigtigt menneskesyn

Uanset hvilken faglige tilgang eller metode, der er i spil, går et bestemt menneskesyn igen – og det er ifølge Anja Mellergaard Jacobsen kernen i arbejdet på Socialpsykiatrisk Støttecenter Kalkværksvej:

– Vi har en grundopfattelse af, at hvert eneste menneske har værdi, hvor kaotisk en livsform personen end måtte have. Selv om man er psykisk syg, kan man bidrage med noget frugtbart til andre mennesker. Om ikke andet ved at vise: Du er ikke alene! Jeg er også sammen med dig. Vores arbejde går i meget høj grad ud på at skabe kontakt og fællesskab mellem mennesker. Og på at finde den lille livsgnist og forstørre den op, siger hun.

Som et konkret eksempel nævner Anja Mellergaard Jacobsen en kvinde, der for nogle år siden blev visiteret til at få bostøtte efter en lang række psykiatriske indlæggelser. Hun havde et sparsomt netværk og levede til tider isoleret i sin lejlighed. Og det var et stort arbejde at skabe kontakt.

Om Kalkværksvej

Socialpsykiatrisk støttecenter Kalkværksvej yder støtte til op mod 500 borgere i Frederikshavn Kommune, der har forskellige psykiske lidelser og handicap. Det drejer sig blandt andet om bostøtte, cafetilbud, gruppetilbud og forskellige aktiviteter. Der arbejdes i høj grad tværfagligt og med mange forskellige metoder og tilgange. Alle tilbud er frivillige.

Støttecenteret var i 2020 nomineret til Socialpædagogernes Pris.
Priskomiteens begrundelse lød bl.a.:
'Socialpsykiatrisk støttecenter er et nytænkende tilbud, der er åbne mod omverdenen. Derudover har de et stort fokus på høj faglighed og kompetencer blandt deres ansatte, der løbende udvikles fagligt.'

Når relationen etableres, er jeg altid meget bevidst om alt, hvad jeg gør, samtidig med at det er et famlende eksperiment.

Anja Mellergaard Jacobsen, socialpædagog

Det vigtige relationsarbejde

– Når relationen etableres, er jeg altid meget bevidst om alt, hvad jeg gør, samtidig med at det er et famlende eksperiment. Denne gang skulle jeg gå meget langsomt frem, og tit handlede det om at turde være i stilheden sammen og lade hende tale først. Hun troede ikke selv på, at hun havde en eksistensberettigelse, så jeg prøvede hele tiden at vise anerkendelse og respekt i de mindste ting som ved fx at spørge: ’Må jeg hænge min jakke her?’ i stedet for at mose på, fortæller Anja Mellergaard Jacobsen.

Langsomt åbnede kvinden sig op for Anja Mellergaard Jacobsen, og efter lang tid fik hun også mod på at møde andre mennesker og tage med i Støttecentrets Café.

– Hun tog sit hækletøj med, og da de andre brugere så det, blev de meget interesserede. De syntes, det var vildt flot. Kvinden havde hele tiden været virkelig dygtig til håndarbejde, men hun havde overhovedet ikke haft nogen oplevelse af, at det var noget, andre mennesker kunne bruge til noget – men det fik hun nu. Og det var fantastisk at opleve. Senere spurgte de andre i cafeen hende også til råds om hækleopskrifter, og hun begyndte at hækle ting til andre, som hun forærede væk som gaver, siger Anja Mellergaard Jacobsen.

Bliv medlem