Gå til indhold

Generalforsamlinger

Tættere på medlemmerne i 2021

Omtrent 30 medlemmer deltog, da Socialpædagogerne Storkøbenhavn holdt årets generalforsamling digitalt. Coronavilkår, arbejdsmiljø og fortsættelsen af medlemsprojektet ’Vi er Socialpædagogerne’ var centrale emner.

19. november 2020

Artikel
GFstorkbh.gif

Forfatter: Malene Dreyer

For første gang i kredsens historie blev generalforsamlingen i Socialpædagogerne Storkøbenhavn i år gennemført virtuelt, da coronasituationen umuliggjorde et fysisk møde. Men trods det, at de virtuelle rammer satte et andet præg på generalforsamlingen, fik kredsen gennemført en generalforsamling d. 29. oktober. Der deltog ca. 30 medlemmer, som først og fremmest drøftede de politiske dokumenter, der skulle behandles på forbundets kongres.

Kredsformand Lars Petersen lagde for med sin beretning om årets indsatser, og det blev klart, at coronakrisen i den grad har sat sit præg på både socialpædagogernes hverdag og på kredsens arbejde i 2020. Der var ros til medlemmerne for deres indsats i den ekstraordinære situation.                                    

– Corona har påvirket jer i høj grad ude på arbejdspladserne. TR, AMR og lederne er dem, der har håndteret situationen lokalt, og det var super stærkt hele vejen rundt. Der har været nogle hurdler om værnemidler, arbejdstider, omlægning af arbejdet og nye lokalaftaler. I har knoklet, og vi har knoklet for at få løst situationen med kommunerne, og det er lykkedes, sagde Lars Petersen.

Ikke kun Tordenskjolds soldater
Herefter blev de to kongresbeslutningspapirer drøftet. Michel Kikkenborg præsenterede papiret ’Vi er Socialpædagogerne 2020-2022’.

– Det handler jo blandt andet om, hvordan vi aktiverer flere end ’Tordenskjolds soldater til at deltage i organisationen. Samtidig skal vi også have respekt for, at nogle ikke har lyst til at deltage aktivt, og det er lige så fint, sagde han.

En af kredsens nye medlemmer, Katrine Aagaard, bød ind i debatten:

– Jeg har været medlem siden marts. Fra mit perspektiv kan ’Vi er Socialpædagogerne’ virke lidt indspist. Jeg kan godt savne et katalog over muligheder for den enkelte i stil med: ’Velkommen til SL – du kan engagere dig sådan…’ sagde hun.

Flere deltagere gav udtryk for, at flere digitale møder er en god mulighed for at mødes på tværs, særligt i en coronatid.

– Hvor er det faglige online-fællesskab? Jeg kunne godt bruge en faglig peptalk, at I lytter til mig, er helt nære på mig og mine lokale udfordringer, lød det blandt andet fra en deltager.

Arbejdsmiljø fylder
Arbejdsmiljø var det andet centrale emne. Næstformand Rita Slangerup præsenterede kongresbeslutningspapiret ’Sammen former vi det gode arbejdsliv’ og påpegede, at sager om arbejdsmiljø fylder meget på kredskontoret.

Flere af deltagerne kunne nikke genkendende til problematikken. Og det blev bl.a. foreslået, at medlemmer kan få bedre muligheder for debriefing i forbindelse med svære situationer. Der kom også en ide om at etablere selvhjælpsgrupper omkring arbejdsmiljø.

Kredsen vil gerne sætte mere fokus på arbejdsmiljørepræsentanterne og overvejer at udvikle tilbud, møder og temadage specifikt til dem, lød det fra formand og næstformand.

Bestyrelsen kunne desuden konstatere, at økonomien i kredsen har det overordentlig godt – primært fordi mange af de arrangementer, som kredsen havde planlagt for året, er blevet aflyst pga. corona. Derfor er der gode muligheder for at stable spændende arrangementer på benene til glæde for medlemmerne, når tilstanden i Danmark igen gør det muligt.

Bliv medlem