Gå til indhold

Generalforsamlinger

Status på et helt igennem anderledes år

Corona, nye rutiner – og stribevis af aflyste planer og aktiviteter har tegnet året i Socialpædagogerne Nordsjælland. Men i kredsen står man klar til at holde kommunerne fast på, at de bruger pengene fornuftigt i indsatserne omkring udsatte borgere.

27. november 2020

Artikel
Nordsjælland-GF-1.gif
På den digitale kredsgeneralforsamling i Socialpædagogerne Nordsjælland holdt Jon Kjær Nielsen et oplæg om arbejdsglæde og sammenhold trods social distance.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Privat

– Jeg blev valgt som ny kredsformand for et år siden – og hold da op for et år. For mig personligt har det været en stor forandring at gå fra at være helt almindelig socialpædagog i et bofællesskab til at stå i spidsen for et kredskontor. Men samtidig har mit første år som kredsformand i høj grad været præget af, at corona satte en stopper for rigtig mange planer og aktiviteter. Så det har på mange måder været en udfordrende start.

Med disse ord indledte kredsformand i Socialpædagogerne Nordsjælland Lene Ek Christensen den digitale generalforsamling onsdag 25. november, hvor ca. 30 deltagere fulgte med virtuelt.

Og selvom generalforsamlingen blev kørt efter en minimumsdagsorden og derfor uden beretning, gav kredsformanden en kort status på det seneste år:

– Vi har haft fokus på at vedligeholde og skabe flere aktive netværk for kredsens tillidsrepræsentanter, og status er, at vi nu i ni ud af kredsens 12 kommuner har etableret netværk, som mødes hvert kvartal for at drøfte ting, der rør sig, og sparre på kryds og tværs. Vi har også stadig et konstant fokus på organisering – og i marts rundede vi i kredsen for første gang 3.000 medlemmer, sagde Lene Ek Christensen.

Kvalitet og faglighed

Med på generalforsamlingen – digitalt – var også forbundsformand i Socialpædagogerne Benny Andersen, som gav en status på det politiske arbejde – og en tilbagemelding fra den netop afholdte kongres:

– Skal jeg nævne to ord, som går igen for tiden både i vores arbejde og på kongressen, så er det kvalitet og faglighed. Vores dagsorden er i høj grad at slå fast én gang for alle, at socialpædagogisk arbejde kræver socialpædagogiske kompetencer. For ligeså dejligt, det er at gå på arbejde og bruge sin faglighed til at lave forandringer i menneskers liv, ligeså frustrerende er det, når balancen tipper, og der ikke er de nødvendige ressourcer til at bruge den faglighed. Derfor er det på tide, at vi stiller krav til både personalesammensætning og uddannelse, så vi sikrer den nødvendige kvalitet i det socialpædagogiske arbejde, sagde Benny Andersen.

Debat om profit

Også den helt aktuelle debat omkring profit på velfærd fik nogle ord med på vejen. Fra Benny Andersen lød det bl.a.:

– Jeg havde jo håbet på, at jeg kunne give jer breaking news i aften. Men status er, at der lige nu forhandles på livet løs om at lande en aftale, der forhåbentlig skal sikre, at der i et velfærdssamfund som vores ikke er mulighed for, at private kan skabe overskud til egne lommer og tjene på udsatte menneskers liv. Jeg er optimistisk omkring, at vi får en god aftale, lød det.

Fra flere af deltagerne lød opfordringen, at man også skal huske at sætte fokus på kommunernes rolle i forhold til profit på velfærd.

– Kommunerne bruger jo de her steder, som det hele handler om. Derfor ligger der jo også et arbejde i at holde øje med, hvad det er for steder, kommunerne anbringer udsatte borgere – og hvad de på den måde er med til at holde gang i. For man kan jo godt sige, at hvis ikke kommunerne valgte at anbringe på de her steder, så ville der jo slet ikke være en problematik omkring profit, sagde faglig sekretær i Socialpædagogerne Nordsjælland Thomas Svendsen.

Samme budskab havde kredsformand Lene Ek Christensen:

– Kommunerne er jo dem, der placerer borgerne – og det skal vi naturligvis få politikerne til at forholde sig til, når vi skal tale kommunalvalg engang i sensommeren næste år. Vi skal spørge politikerne, om de er bevidste om, hvad de bruger skattekronerne til, når de anbringer – for de skal jo bruges fornuftigt. Og det kommer vi bestemt til at minde politikerne om her fra vores kreds, sagde kredsformanden.

Bliv medlem