Gå til indhold

Anerkendelse

Min TR fortjener en pris

I år gik Socialpædagogernes Pris til en arbejdsplads, men blandt de indstillede var der også flere tillidsrepræsentanter. Charlie Müller Jensen mener, at hans TR, Benny Nielsen, havde fortjent prisen.

17. november 2020

Artikel
beskåret-benny-og-charlie.jpg
Charlie Müller Jensen (til højre) vil gerne anerkende indsatsen fra hans TR, Benny Nielsen.

Forfatter: Maria Rørbæk

Hvad skal der til for, at medlemmerne bliver så glade for deres tillidsrepræsentant, at de indstiller ham eller hende til en pris?

Det kan man spørge Charlie Müller Jensen om, for han indstillede sin TR, Benny Nielsen, til Socialpædagogernes pris 2020. Og selv om Benny Nielsen ikke fik prisen, ville han fuldt ud have fortjent den, siger Charlie Müller Jensen.

- Da jeg så, at man kunne indstille til prisen, kom tanken bare helt automatisk til mig: Benny! Den pris har Benny fortjent!

Charlie Müller Jensen bliver ivrig, når han skal forklare, hvorfor Benny Nielsen fra botilbuddet Midgården i Halsnæs Kommune burde hædres. Det handler både om klassisk fagforeningsarbejde, lyttende ører, fokus på fagligheden og evnen til at være en god sparringspartner for Charlie Müller Jensen, der selv er arbejdsmiljørepræsentant.

Mere end løn og vilkår
Charlie Müller Jensen roser Benny Nielsen for sin evne til at forhandle løn og vilkår og håndtere sager, hvor en kollega fx står foran en afskedigelse, men roserne går også ud over det snævre fagforeningsarbejde.

- Benny er virkelig god til at snakke med folk, når der opstår uoverensstemmelser i dagligdagen. Hvis nogen opsøger Benny på kontoret for at fortælle om en konflikt, er han altid lyttende, men han snakker ikke bare efter munden. Han lader folk få luft, men han lander det også igen og stiller altid konstruktive spørgsmål: Har du prøvet at tale med vedkommende? Hvad kan du selv gøre for, at det bliver bedre?

Som AMR oplever Charlie Müller Jensen også, at Benny Nielsen stiller kritiske spørgsmål.

- Det kan være skideirriterende lige, når han gør det, men tit får det mig også til at reflektere, for Benny er rigtig god til at se tingene fra flere vinkler. Vi er ikke altid enige, men det behøver vi heller ikke være. 

Hvis nogen opsøger Benny på kontoret for at fortælle om en konflikt, er han altid lyttende, men han snakker ikke bare efter munden.

Charlie Müller Jensen

Fokus på fagligheden
Charlie Müller Jensen fortæller, at både han og Benny Nielsen går højt op i fagligheden ud fra devisen: Faglighed og arbejdsmiljø går hånd i hånd.

- Benny gør en stor indsats for at bekæmpe forråelse, hvor man jo holder op med at se beboeren som et ligeværdigt menneske. Både på et overordnet plan og i dagligdagen. På det overordnede plan har han fx foreslået ledelsen, at vi skal have temadage om emnet, og i dagligdagen kan han fx godt finde på at trække en kollega til side, hvis han oplever begyndende forstadier til forråelse. Og så nøjes han ikke med at fx sige, at det ikke er i orden at hæve stemmen overfor en beboer. Han prøver også at hjælpe kollegaen til at finde andre handlemuligheder, for han er opmærksom på, at begyndende forråelse typisk bunder i en afmagtsfølelse.

Selv om Benny Nielsen ikke fik prisen, der gik til Aktivitet og Udvikling i Viborg Kommune, er Charlie Müller Jensen glad for, at han fik mulighed for at indstille ham.

- Jeg tænker, at indstillingen er en anerkendelse i sig selv. En måde at sige til Benny: Det er godt, det du gør!

Bliv medlem