Gå til indhold

Kongres 2020

Til kamp for socialpædagogisk kvalitet

Socialpædagogers arbejdspladser skal bugne af endnu mere specialiseret faglighed, kvalitet og dygtige kolleger, der løfter faget i flok, lød budskabet fra forbundsformand Benny Andersen i hans beretning til Socialpædagogernes kongres

11. november 2020

Artikel
Benny-beskaarety.gif

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Foto: Nils Lund Pedersen

For at se denne video skal du give tilladelse til de nødvendige cookies.
Giv tilladelse her

Selvom mødeformen var virtuel, og deltagerne spredt landet over, var budskabet ikke til at tage fejl af, da forbundsformand Benny Andersen med sin beretning indledte Socialpædagogernes 20. kongres den 11. november.

For han var ikke blot glad for medlemmernes indsats under den pandemi, der nu også havde henlagt kongressen til digitale rammer. Han var med egne ord ”lige ved at revne af stolthed” over, hvordan socialpædagoger har holdt hånden under udsatte borgere, da samfundet lukkede ned i foråret:

- Socialpædagoger var simpelthen sikkerhedsnettet; så stramt spændt, at ingen socialt udsatte borgere led unødigt. Det var JER socialpædagoger, som 24/7 har tænkt kreativt for at kunne komme til at yde den nødvendige støtte overfor de mennesker i vores samfund, som har allermest brug for tryghed, nærvær og ro.

En indsats, der ifølge Benny Andersen har krævet vilje, ansvar og øjeblikkelig omstillingsparathed fra både basispersonale, tillidsrepræsentanter og ledere og som samlet tegner et billede af en faggruppe, der finder løsninger.

Det er jo indlysende, at det er svært at sætte sin faglighed fri, når man er den eneste med faglighed på arbejde! Det er jo desværre også en del af virkeligheden for mange socialpædagoger. At man møder ind på arbejde, og så er resten af holdet ufaglærte vikarer. 

Forbundsformand Benny Andersen

Styrk kvaliteten på socialområde

De positive erfaringer vidner ifølge forbundsformanden om, hvad der sker, når arbejdsgiverne sætter fagligheden fri ved at suspendere en del af de krav, socialpædagoger normalt arbejder under, som det mange steder var tilfældet under nedlukningen.  

Men de erfaringer kan kun blomstre, hvis der er nok faglighed, nok kvalitet til stede på de enkelte arbejdspladser, sagde han:

-Det er jo indlysende, at det er svært at sætte sin faglighed fri, når man er den eneste med faglighed på arbejde! Det er jo desværre også en del af virkeligheden for mange socialpædagoger. At man møder ind på arbejde, og så er resten af holdet ufaglærte vikarer. Eller… de er godt nok faglærte… men så er det en frisør eller en vagtfunktionær, man skal dele eftermiddagen med på bostedet for unge med psykiske lidelser.

Kvalitetsløft på flere planer

Løsningen på den og flere andre udfordringer for socialpædagogiske arbejdspladser ligger ifølge Benny Andersen i at sikre mere kvalitet i alle led af de sociale indsatser gennem en bred indsats:

Dels ved at påvirke magthaverne nationalt og lokalt til at stillemeget tydelige krav til uddannelse- og personalesammensætningen på arbejdspladserne for, at man overhovedet kan blive godkendt som socialt døgn- eller botilbud.

Dels ved at arbejde videre for en national specialeplan på det specialiserede område for at sikre det rette tilbud på det rette tidspunkt til den enkelte borger. Og dels ved at give fremtidens socialpædagoger en bedre uddannelse med større specialisering. For det ser han et stort behov for:  

-Vi er der nu, hvor uddannelsen ikke matcher arbejdsmarkedets behov. For på den anden side af professionshøjskolens mure, er der en verden, hvor der fx er langt flere mennesker med sværere og mere komplekse udfordringer end tidligere.

Udfordringer som den nuværende uddannelse ikke ruster de nyuddannede godt nok til, som en stor del af Socialpædagogernes ledermedlemmer også påpegede i en undersøgelse sidste år.

Sikring af reallønnen

Men fremtiden for Socialpædagogerne handler også at sikre medlemmernes realløn ved de kommende overenskomstforhandlinger - et krav som fagforeningerne i Forhandlingsfællesskabet nu står sammen om. Sammenholdet er særligt afgørende nu, da OK21 kommer til at foregå med en presset økonomi som bagtæppe:

-I coronaens lys kan forhandlingerne blive svære, men vi er klar, slog Benny Andersen fast.   

Medlemmerne i fokus

I kongresberetningen blev der også tid til et kig bagud på de to år, der er gået siden forrige kongres, hvor de delegerede med medlemsprojektet 'VI er Socialpædagogerne' besluttede at sætte ekstra fokus på medlemmerne og deres arbejdsliv.  

Et projekt, der har resulteret i over 70 medlemsdrevne initiativer med alt fra faglige oplæg, politiske dialogmøder og debatarrangementer med omkring 2000 deltagere landet over, hvilket der ifølge Benny Andersen er god grund til at fejre. 

- Jeg kan bare sige: det virker. Vi er simpelthen blevet bedre til at inddrage medlemmernes oplevelser, erfaringer og holdninger. Både når der skal formuleres politik, udvikles kampagner, men også når der skal udvikles medlemsrettede aktiviteter og tilbud.

Og når han ser fremad, er han ikke i tvivl om, hvilken vision der binder de mange ambitioner sammen:

-Danmark skal være verdens bedste land at være socialpædagog i!

Læs hele beretningen

Pluk fra debatten

Gert Landergren Due, kredsformand Socialpædagogerne Østjylland

– Vi ser mange botilbud, hvor socialpædagoger udgør under 50 pct. af personalet. Det er en bekymrende udvikling, der minder om dengang, vi anså handicappede som nogen, der bare skulle passes. Derfor må vi stille krav til personalesammensætning og uddannelsesniveau. Derudover kniber det gevaldigt med at få arbejdspladserne til at tilbyde fuldtid, og det skal vi ikke finde os i. Det må både være en lokal- og en overenskomstopgave at bryde tendensen.  

Peter Sandkvist, kredsformand Socialpædagogerne Midt og Vestjylland

– Socialpædagogerne repræsenterer mange faggrupper, men jeg vil godt understrege, hvor vigtigt voksenhandicapområdet er for os, for det er sådan set 60 til 70 pct. af medlemmerne, der arbejder der. I vores kommuner har vi set området gå ned ad bakke siden 2010. Det bliver konsekvent underprioriteret økonomisk. Vi må råbe vagt i gevær.

Peter Kristensen, kredsformand Socialpædagogerne Nordjylland

– Vores kerneopgave ligger ikke i dokumentation, kontrol og regneark. Den ligger derimod i vores fokus på menneskeliv, der skal leves. Men det fokus er flere steder forsvundet fra dagligdagen, og det går udover borgernes livskvalitet og socialpædagogers arbejdsmiljø, når man ikke kan bruge arbejdstiden til det, man er bedst til. Vi skal sammen med TR’er, ledere og brugerorganisationer sige fra overfor den udvikling ved at begrunde, hvad vi kan, som ingen andre kan.

Lars Petersen, kredsformand Socialpædagogerne Storkøbenhavn

– Vi bruger rigtig meget energi på at være en socialpolitisk forening. Det er et vigtigt fokus, men vi må også huske, at vi har nogle små faggrupper som fx familieplejere, som spørger, hvordan vi er deres fagforening. Dem må vi ikke glemme – for vi har jo i de sidste to år arbejdet for at sætte medlemmerne mere i fokus, og der skal vi have alle hjørner af faget med.

Mie Karleby, næstformand i Socialpædagogernes Lederlandsudvalg

– Vi er alle enige om, at socialpædagogisk arbejde kræver socialpædagogiske kompetencer, men det kræver også socialpædagogisk ledelse. Men selvom Socialpædagogerne bestræber sig på at være den bedste fagforening for alle, må jeg bare sige, at I ikke har knækket koden for den bedste lederorganisering. Mange giver udtryk for, at der er et problem, når medarbejder og leder fx sidder på hver sin side af bordet med den samme faglige repræsentant fra kredsen. Derfor håber jeg, I vil gentænke indsatsen for os ledermedlemmer.

Mikkel Eriksen, faglig sekretær Pædagogernes Landssammenslutning

– Vi kæmper side om side med jer for en bedre uddannelse, men vi vil rigtig gerne have nogle mellemregninger med, så analysen ikke bliver ligeså hul som mediernes, der skriver, at pædagogstuderende er dovne og inkompetente. Vi mangler undervisning i socialpædagogik, ja, men vi mangler undervisning generelt. Vi har kun 13 undervisningstimer om ugen på landsplan, og når vi skal i praktik, bliver vi behandlet som billig arbejdskraft. Så der er langt til en værdig og ordentlig studietid. 

Hanne Ellegaard, kredsformand Socialpædagogerne Lillebælt

– Vi kan se tilbage på et årti, hvor vi har udvidet den digitale kommunikation med medlemmerne markant. I 2008 var vi alle famlende på Facebook, men vi har siden lært, hvor meget magt de sociale medier har, og hvordan vi kan komme tættere på medlemmerne, hvis vi gør det rigtigt. Vi er klar til nye kvantespring, hvor fornyelserne skal komme fra medlemmerne til os – det skal også tegne det næste årti.

Morten Lundhøj, medlem af kredsbestyrelsen Storstrøm

– Jeg sidder med i det faglige selskab om mennesker med sindslidelser, et stærkt fællesskab hvor vi som eksperter deler viden om vores fag. Vi har masser at byde på, og vi vil rigtig gerne inddrages mere i jeres arbejde for psykiatriområdet. Så tænk på os, når I forbereder psykiatriplaner, for vi kan gøre jer klogere på, hvordan det ser ud i praksis.

Lene Ek Christensen, kredsformand Socialpædagogerne Nordsjælland

– Corona har fyldt meget i 2020. For nogle har det rigtigt nok sat fagligheden fri, men vi må ikke glemme de udfordringer, der også har været. De mange digitale møder har fx givet de tværfaglige samarbejder svære vilkår. Men jeg ser frem til at se, hvilke konsekvenser coronaen egentlig har haft for vores fag, når det hele engang er overstået. 

Kongres 2020

Socialpædagogerne holdt virtuel kongres onsdag den 11. november 2020

Find nyheder om kongressen her

Bliv medlem