Gå til indhold

Generalforsamlinger

Høj faglighed i centrum

Der var stor ros til medlemmerne for deres indsats under corona – og så modtog Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie en pris for høj faglig kvalitet, da Socialpædagogerne Midtsjælland holdt virtuel generalforsamling d. 24. november.

30. november 2020

Artikel
Torbejnjensenprisen1128x600.gif
Traditionen tro uddelte Socialpædagogerne Midtsjælland Torben Jensen-prisen. I år gik prisen til arbejdspladsen Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie i Ringsted.

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Socialpædagogerne

Selv om generalforsamlingen i Socialpædagogerne Midtsjælland i år blev afholdt virtuelt, blev kredsens årlige pris – Torben Jensen-prisen – traditionen tro uddelt. Prisen uddeles hvert år til et særligt projekt, en faglig aktivitet eller lignende, som har udmærket sig særligt. I år gik prisen til arbejdspladsen Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie i Ringsted. I bestyrelsens begrundelse lød det bl.a. om årets prismodtager:

– Prisen tildeles for arbejdspladsens høje faglighed og ordentlige måde at arbejde på. Og ikke mindst for det store fokus på borgernes ret til selv- og medbestemmelse – og også den gode arbejdsmiljøindsats, som arbejdspladsen er repræsentant for.

De flotte ord blev ledsaget af en buket til leder Anne-Mette Hansen og TR Michelle Varenholt Nejad fra Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie, som var mødt op for at tage imod prisen og takke for modtagelsen:

– Vi er meget stolte af at modtage prisen. Vi har et stort fokus på selv- og medbestemmelse og har bl.a. uddannet alle vores borgere i selv- og medbestemmelse, så vi er meget glade for, at det bliver anerkendt.

Arbejdspladsen blev tidligere på året også indstillet til Socialpædagogernes pris. Læs mere om Bofællesskaberne Inge og Sofie Marie artiklen: Det er dilemmafyldt at fokusere på selvbestemmelse

Ros til medlemmerne for coronaindsats

I sin mundtlige beretning lagde kredsformand Lene Kümpel bl.a. vægt på, at kredsens besøg ude på arbejdspladserne blev taget rigtig godt imod, og hun benyttede lejligheden til at sige tak til medlemmerne:

– Vi er blevet budt velkommen med stor imødekommenhed og interesse. Alle har gjort sig umage med at planlægge vores besøg, så vi er kommet godt rundt på arbejdspladsen og i opgaveløsningen.

Der var også stor ros til medlemmerne for deres håndtering af coronasituationen fra kredsformanden:

– Det socialpædagogiske arbejdsområde blev med ét til 'kritiske funktioner' og ord som værnemidler, forsigtighedsprincip og samfundssind blev til fælles sprog. Med corona stod det fuldstændig klart, at medlemmer i Socialpædagogerne arbejder på vigtige velfærdsområder. I var og er helt i front. I har skabt struktur, tryghed og livskvalitet i en hverdag, der med ét blev kaotisk. I har draget omsorg og våget ved sygesenge. I har lidt store personlige afsavn ved at passe ekstra meget på i privatlivet for at tage vare om samfundets mest udsatte, sagde Lene Kümpel.

En særlig anerkendelse gik ud til familieplejerne:

– En medlemsgruppe stod særligt alene under nedlukningen i foråret. Familieplejerne. Deres plejebørn var hjemme fra skole, fritidsaktiviteterne var lukket ned og kontakten til de anbringende kommuner var begrænsede. Oplevelsen af isolation og mængden af arbejde var stor. Men langt de fleste af jer fandt veje i hverdagen, lavede alternative aktiviteter og håndterede samværsopgaver i hjemmet med den risiko for smitte, det indebar. Det er godt gået.  Det har været imponerende at se, hvordan I med stor kreativitet og faglighed er til stede og hjælper børn, unge og voksne igennem en meget svær tid, sagde kredsformanden.

Videre med fællesskabet i 2021

Til næste år arbejder kredsen videre med alle de opgaver og aktiviteter, som coronaen har sat en stopper for, fremgik det af  Lene Kümpels fremlæggelse af kredsens udspil til fremtidigt arbejde. Et indsatsområde er det fortsatte arbejde med projektet 'Vi er Socialpædagogerne', hvor kredsen planlægger en række aktiviteter med fokus på synlighed og medlemsinddragelse. Også organiseringsprojektets mål om at udvide kredsen med 300 flere medlemmer er på dagsordenen det næste år.

Læs mere om Fremtidigt arbejde

Afslutningsvis glædede formanden sig over, at Socialpædagogernes netop overståede kongres har vedtaget to projekter: 'Vi er Socialpædagogerne' og 'Sammen former vi det gode arbejdsmiljø'.

– Nu kan vi trække i arbejdstøjet. Men jeg savner at være i dialog med jer. Det håber jeg, vi får mulighed for til næste år, sagde Lene Kümpel.

Kredsens regnskab, budget for 2021 og beretning blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingens 19 deltagere.

Bliv medlem