Gå til indhold

GF

Støtte til de tillidsvalgte og arbejdsmiljøet

Selvom corona har sat sit præg på kreds Storstrøms aktiviteter det forgangne år, herskede der på årets generalforsamling ingen tvivl om, at kredsen fortsat har nærheden til medlemmerne som førsteprioritet – bl.a. gennem fokus på arbejdsmiljøproblemer – virus eller ej

26. november 2020

Artikel
Storstrøm-foto.gif

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

I januar lærte vi alle sammen et nyt ord, der bed sig fast med en voldsomhed, vi aldrig havde forudset – corona kom og tvang os til at give afkald på sociale fællesskaber, knus og kontakt med borgere og kolleger.

Med de ord indledte kredsformand Lisbeth Schou Socialpædagogerne Storstrøms digitale generalforsamling d. 24. november. For pandemien har ikke blot præget hverdagen på bosteder og andre socialpædagogiske arbejdspladser. Den har også sat en stopper for mange af de medlemsinvolverende aktiviteter, der var planlagt i 2020.

Udfordringer med arbejdsmiljøet
Derfor var det med håb om mere normale tider, at Lisbeth Schou fortalte om kredsens ambitioner for det kommende år, der bl.a. indebærer en fortsat indsats for arbejdsmiljøet. For det var der ifølge kredsformanden god grund til at fokusere på:

På kredskontoret modtager vi mange henvendelser om arbejdsmiljøudfordringer. Det handler om frustrationer over ikke at slå til, manglende indflydelse på egen arbejdsplan, dårligt samarbejde og manglende oplæring til nye arbejdsopgaver. Derfor kræver området fortsat stor opmærksomhed, slog Lisbeth Schou fast og fortsatte:

For vi vil inddrages og arbejde for, at medlemmerne ved, hvordan de kan inddrage os.

Tilsvarende er det afgørende, at kredsens tillidsrepræsentanter klædes bedst muligt på til deres opgaver – fx i forhold til organisering, supplerede hun:  

Vi skal være flere medlemmer, og vi skal sørge for, at flere oplever værdien af deres medlemskab, og der skal TR fortsat være en sparringspartner, der med vores hjælp kan udbrede det glade budskab. Udvikling af TR’ernes kompetencer er førsteprioritet for os, hvor vi løbende udvikler vores tilbud til dem. 

OK-21 til debat
Under punktet for fremtidigt arbejde blev der også tid til at vende de kommende overenskomstforhandlinger, hvor Socialpædagogerne sammen med Forhandlingsfællesskabet stiller krav om at sikre reallønnen.

Et krav, som kredsbestyrelsesmedlem Klaus Birk Jensen udtrykte sin skepsis overfor:

Jeg synes, vi skyder os selv i foden, når vi går til forhandlinger med så lille et krav, hvor man forærer modstanderen sin bundlinje. Det risikerer at give os et svagt udgangspunkt, sagde han.

Den analyse var kredsformand Lisbeth Schou dog ikke enig i:

Jeg synes ikke, vi serverer bundlinjen med det krav.  Alle ved, at overenskomstforhandlingerne kommer til at foregå på baggrund af en økonomi, der slet ikke er så god, som vi ønsker. Kravet om reallønssikring er faktisk et krav, som hele forhandlingsfællesskabet stiller sammen. Derfor står vi stærkt. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi får lavet nogle arrangementer og debatmøder, hvor vi tydeligt forklarer medlemmerne værdien af det krav, sagde hun.    

Udover OK21 kom generalforsamlingen også gennem flere andre punkter for det fremtidige arbejde, der bl.a. indebærer en indsats for at øge relevansen for ledermedlemmerne og ordentlige kommunale aftaler for familieplejere.

Bliv medlem