Gå til indhold

Metode og tilgange

Forstå mentalisering: At have sind på sinde

Mentalisering handler om at se bag om menneskers adfærd. I denne artikel kan du læse om nogle af de centrale metoder, der knytter sig til mentaliseringsteorien og få tre gode råd fra psykolog Janne Østergaard Hagelquist til at arbejde med mentalisering.

29. oktober 2020

Artikel
Baggrund_Janne_Hagelquist_1128x600.png

Forfatter: Mie Brandstrup

Mentalisering er evnen til at forstå tanker, følelser og adfærd hos sig selv og andre. Men det er også en faglig metode til at se traumer og reaktionsmønstre bag handlinger, der kan virke uforståelige eller problematiske.

Lyt til Socialpædagogernes faglige podcast om mentalisering

Sind på sinde:

At have sind på sinde er et meget centralt begreb i mentalisering. Det handler om at se, hvad der foregår i ens eget og i andres sind. Det er dét, du som fagperson skal lære fra dig. Men du skal også være opmærksom på, hvad der foregår i dit eget sind og i de mennesker, der er omkring dig.

Janne Østergaard Hagelquist er psykolog ved Center for Mentalisering i Aarhus og forfatter til en lang række bøger om mentalisering, bl.a. Mentaliseringsguiden. Den indeholder teori og nyttige redskaber til, hvordan du som socialpædagog kan arbejde med mentalisering – bl.a. modellerne ’STORM’ og ’ÅBENT’, som du kan læse om her.

Sidst i artiklen finder du Janne Østergaard Hagelquists tre gode råd til at arbejde med mentalisering.

STORM-modellen

STORM-modellen er en kombination af traumebehandlingsteknikker og mentaliseringsteknikker.

 • Sikkerhed
 • Tænk traumer
 • Opbyg evner
 • Ressourcer
 • Mentalisering

Sikkerhed og tryghed er grundlaget for at kunne lære at mentalisere sig selv og andre. Det handler om at skabe relationer til et menneske, der måske har vænnet sig til at tro, at man ikke kan stole på andre.

At tænke traumer betyder at man som fagperson ser og forstår traumet bag adfærden og lærer barnet, den unge eller den voksne, hvad traumer betyder for den måde, vi ser verden på.

Det handler om at have et stærkt fokus på ressourcer i stedet for at se på alt det, der ikke fungerer og det, der mislykkes.

Janne Østergaard Hagelquist kalder opbyggelsen af evner for 'stormens øje', hvor du som fagperson hjælper mennesker med at regulere følelser og få en mere hensigtsmæssig adfærd i svære situationer.'

ÅBENT-modellen

ÅBENT-modellen er et værktøj og en huskeregel til, hvordan du skal agere som fagperson:

 • Åbent sind
 • Balance
 • Empati
 • Nysgerrighed
 • Tålmodighed

Tre gode råd fra Janne Østergaard Hagelquist

Hvis du vil arbejde med mentalisering, skal du:

 1. Kig indad og drop for-forståelser:
  Som fagperson skal du være opmærksom på din egen indstilling til de mennesker, du arbejder med og holde dit sind åbent. Både overfor borgere og kollegaer.

 2. Forstå hvad traumer gør ved mennesker:
  Mange af de borgere, du arbejder med, bærer rundt på traumer, og deres adfærd er ofte skabt gennem voldsomme oplevelser. Skab et miljø, hvor I altid prøver at se bag om adfærden. Hvad er på spil? Hvad kan årsagerne være? Og hvilke vanskeligheder ligger bag? Se situationen fra den andens perspektiv.

 3. Gør begreberne konkrete:
  Tag udgangspunkt i STORM og ÅBENT-modellerne og tænk de enkelte punkter helt ind i konkrete hverdagssituationer, som fx en spisesituation, der altid går i hårdknude. Hvilke ressourcer har borgeren? Og hvordan håndterer du selv de svære situationer?
Bliv medlem