Gå til indhold

valg

Forretningsudvalget genvalgt

Socialpædagogernes fire forretningsudvalgsmedlemmer blev alle genvalgt på kongressen 2020

11. november 2020

Artikel
RW-201110-SP_Foretningsudvalg_04-TRYK_1128x600.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Robert Wengler

Socialpædagogernes forretningsudvalg får mulighed for at fortsætte arbejdet de næste to år. Uden modkandidater blev de fire nuværende forretningsudvalgsmedlemmer genvalgt af kongressen. De beklæder således fortsat hver især følgende tillidsposter:

  • Forbundsformand Benny Andersen
  • 1. forbundsnæstformand Marie Sonne
  • 2. forbundsnæstformand Verne Pedersen
  • Forbundskasserer Michael Madsen

- Tusind tak for genvalget. På forretningsudvalgets vegne kan jeg godt sige, at vi er oprigtigt stolte over at repræsentere jer og glade for, at vi nu har fået to år mere til at fortsætte det arbejde, vi er i gang med. Vi vil gøre, hvad der står i vores magt for at varetage jeres interesser hele vejen rundt og fortsætte med at skabe resultater for jer, for vores organisation og for den socialpædagogiske faglighed, siger Benny Andersen.

Kort om de fire medlemmer af forretningsudvalget:

Forbundsformand Benny Andersen har været formand for Socialpædagogerne siden 2010 - og vælges dermed for sjette gang som forbundsformand.

Benny Andersen har tidligere været kredsformand for Socialpædagogerne Nordjylland. Blandt mærkesagerne for næste kongresperiode er de forestående overenskomstforhandlinger 2021, at sætte præg på den socialpolitiske dagsorden, som bl.a. er kvalitet på socialområdet - og det videre arbejde med medlemsprojektet ’Vi er Socialpædagogerne’.

1. forbundsnæstformand Marie Sonne har haft posten som næstformand i Socialpædagogerne siden 2004. Hun har tidligere været kredsformand for Socialpædagogerne Storstrøm.

Marie Sonne vil bl.a. arbejde for at forbedre pædagoguddannelsen, så den socialpædagogiske specialisering styrkes. Derudover ligger hendes hovedfokus på medlemmernes arbejdsmiljø og dermed også indsatsen i arbejdsmiljøprojektet ’Vi former det gode arbejdsmiljø’, som kongressen netop har vedtaget.

2. forbundsnæstformand Verne Pedersen har siddet i forretningsudvalget siden 2014. Hun blev i 1979 uddannet socialpædagog og har i mange år arbejdet med nogle af landets mest udsatte, bl.a. stofmisbrugere. I sin tid hos forbundet har hun bl.a. været kredsformand for Socialpædagogerne Østjylland.

Verne Pedersen vil i sin næste periode fortsætte med at sætte præg på den socialpolitiske dagsorden, særligt når det gælder psykiatriområdet med fokus på socialpsykiatrien, og derudover på indsatsen omkring udsatte børn og unge – særligt hvad angår anbringelsesområdet.

Forbundskasserer Michael Madsen har været i forretningsudvalget siden 2016. Han blev uddannet socialpædagog i 1989 og har i mange år arbejdet med nogle af landets mest udsatte, bl.a. på ungdomscentre. Han har tidligere været kredsformand for Socialpædagogerne Sydjylland.

Michael Madsen vil bl.a. arbejde for at fortsætte den gode udvikling i medlemstallet og tilfredsheden blandt medlemmerne. Derudover er han som formand for Socialpædagogernes a-kasse optaget af det a-kasseforsøg, som Socialpædagogernes a-kasse deltager i, som handler om at hjælpe medlemmerne hurtigere tilbage i job inden for deres fag, end jobcentrene gør.

Kongres 2020

Socialpædagogerne holdt virtuel kongres onsdag den 11. november 2020

Find nyheder om kongressen her

Bliv medlem