Gå til indhold

Generalforsamlinger

Der skal ordentlig socialpolitik på bordet

Stor ros til medlemmerne og deres indsats det forgangne år fra Socialpædagogerne Kreds Midt- og Vestjylland. Til gengæld skal kvaliteten på det sociale område have et løft, lyder den skarpe melding til kommunerne.

30. november 2020

Artikel
Foto 1_1128x600.jpg
En ordentlig socialpolitik er forudsætningen for, at vi kan udføre vores fag, sagde kredsformand Peter Sandkvist på kreds Midt- og Vestjyllands digitale generalforsamling.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Privat

– Egentlig har jeg lovet bestyrelsen, at det med corona ikke måtte overskygge denne status. Men hvis vi skal lave en status, der har bund i virkeligheden, kommer vi ikke uden om corona. Som kreds har vi kunnet følge med og har forsøgt at bidrage med den faglighed, vi har. Herudover vil jeg rose den måde, I som socialpædagoger har løst de konkrete opgaver i pandemiens skygge.

Med disse ord indledte kredsformand i Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland Peter Sandkvist den digitale generalforsamling torsdag 26. november, hvor ca. 25 deltagere fulgte med virtuelt.

Peter Sandkvist gav en kort status på det seneste år, selvom generalforsamlingen blev kørt efter en minimumsdagsorden og derfor uden beretning – og der var da også masser at berette om.

Politik er forudsætningen

For siden generalforsamlingen 2019 har kredsen haft fokus på temaerne ’Gedigent fagforeningsarbejde’, ’Vi er socialpædagogerne’ og ’Rekruttering og fastholdelse’. Der har bl.a. været aktiviteter, som skulle klæde tillidsrepræsentanter på til at være i kontakt med nyansatte på arbejdspladserne, der har været fokus på at styrke fællesskabet gennem medlemsmøder. Og der er blevet arbejdet med at afdække årsagerne til den høje organisering i nogle dele af kredsen med henblik på at overføre den til andre dele af kredsen.

– Og så taler vi en del om socialpolitik i Midt- og Vestjylland – det gør vi, fordi en ordentlig socialpolitik er forudsætningen for, at vi kan udføre vores fag, sagde Peter Sandkvist og henviste desuden interesserede medlemmer til forbundets kvalitetsudspil og anbringelsesudspil.

Men at få kvalitet på dagsordenen kræver visionære politikere, der er villige til at prioritere, understregede kredsformanden. Og kredsens beregninger viser, at otte ud af ni kommuner i kreds Midt- og Vestjylland i 2019 underbudgetterede med 10-50 mio. kr. Derfor har bestyrelsen udformet en udtalelse til den lokale presse, hvor det bl.a. lyder:

’Vi har for længst overskredet smertegrænsen for anstændig behandling af velfærdssamfundets svageste borgere. Den konstante underbudgettering i kommunerne gør, at kvaliteten på det sociale område bliver dårligere og dårligere. Kommunerne er nødsaget til at se dette i øjnene og tage ansvar for egne handlinger. Økonomi og kvalitet hænger uløseligt sammen.’

Jeres bidrag er vigtigt

Udtalelsen blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen med en enkelt bemærkning fra Gitte Henriksen om, at kredsen også bør rette blikket mod ældreområdet.

Med på generalforsamlingen – digitalt – var også forbundsnæstformand i Socialpædagogerne Verne Pedersen, som bl.a. takkede medlemmerne for altid at stille op med gode input og ideer til politiske og faglige emner.

– Jeg vil sige jer, at kredsen flittigt bringer jeres budskaber videre til forbundet. Det kvalificerer mit og vores arbejde og sikrer, at vi udvikler vores fagforening, fag og vilkår – og også vores bidrag til at påvirke socialpolitikken. Og der er nok at tage fat på. Og grundlæggende arbejder vi jo på at få slået fast, at god socialpolitik hænger uløseligt sammen med kvalitet og faglighed, sagde hun.

Bliv medlem