Gå til indhold

Kommentar

Nej til profit

På socialområdet har vi en lang og stærk tradition for, at private initiativer er med til at skabe kvalitet og udvikling. Men de private tilbud skal drives uden mulighed for at trække profit ud. Pengene skal geninvesteres i kerneopgaven

27. oktober 2020

Artikel
Benny_2_farve_1128x600.jpg

Forfattere: Benny Andersen og forbundsformand

Foto: Ricky John Molloy

Regeringen er kommet med et udspil på socialområdet. De vil have et forbud mod, at private kan trække penge ud til egne lommer som ejere af tilbud på det sociale område. Dét forbud har vi ønsket i mange, mange år, så jeg er virkelig tilfreds med, at det nu er på bordet.

Med udspillet er fulgt en ret heftig debat, hvilket er ganske logisk. For det handler om et helt grundlæggende syn på, hvordan vi gerne vil have indrettet vores velfærdssamfund. Vi ønsker et forbud. Adgangen til at trække overskud ud giver en risiko for dumpning af kvalitet – bl.a. ved, at de kommercielle private tilbud har meget stærke incitamenter til at tage borgere ind, der ikke passer i målgruppen, til at ansætte ufaglært personale uden faglig indsigt eller til ikke at have en overenskomst, der sikrer ordnede forhold for medarbejderne.

Og det er ikke lig med, at vi ikke ønsker private aktører, som vi ellers er blevet skudt i skoene. Faktisk har vi på socialområdet allerede en lang og stærk tradition for, at private initiativer er med til at skabe kvalitet og udvikling. Men de private tilbud skal drives uden mulighed for at trække profit ud, mener vi. Pengene skal blive i tilbuddet og geninvesteres i kerneopgaven, som vi ser det på fx friskoleområdet, hvor man jo har masser af privat initiativ – også uden profit – men muligheder for at udbetale god løn og prioritere fx faglighed.

Faktisk er de fleste private aktører på det sociale område allerede i dag selvejende, og selvfølgelig kan der findes løsninger til de tilbud, som ikke er. Ingen tilbud behøver at lukke, og ingen borgere behøver at flytte fra gode, private tilbud. Der skal selvfølgelig laves en skånsom indfasning og fremadrettede løsninger, så hverken socialpædagoger eller borgere kommer i klemme. Det er simpelthen en skræmmekampagne at påstå, at det ikke er muligt.

For os handler det ikke om privat kontra offentlig, men om, at vi helt principielt må spørge os selv som velfærdssamfund: Skal det være muligt for private at score skatte­borgerbetalt profit på udsatte borgere?

Vores svar er nej.

Bliv medlem