Gå til indhold

Corona

Corona har gjort socialpædagoger innovative

Socialpædagoger og andre socialarbejdere banede vejen for fornyelser og kreative løsninger, da corona lukkede Danmark ned i foråret, konkluderer undersøgelse. Resultatet illustrerer, hvad der sker, når man sætter fagligheden fri, siger Socialpædagogerne

2. november 2020

Artikel
Innovation.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Da statsminister Mette Frederiksen i midten af marts sendte store dele af danskerne hjem fra arbejde, fortsatte socialpædagoger og andre af socialområdets frontmedarbejdere med at sikre en tryg og stabil hverdag for samfundets udsatte og sårbare grupper.

Men ikke nok med det. Faktisk igangsatte medarbejderne hos mange sociale botilbud og foreninger en lang stribe innovative nyskabelser, der har potentiale til at række langt ind i fremtiden.

Det konkluderer den nye analyse ’Innovation på Socialområdet – Læring i en Krisetid’, som Tænketanken Mandag Morgen og Bikubenfonden har udarbejdet på baggrund af en omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt mere end 900 sociale tilbud og sociale foreninger i Danmark.  

Medarbejdernes fortjeneste
Konkret angiver 84 pct. af de adspurgte sociale tilbud, at de fra nedlukningen og frem har indført nyskabelser, mens ligeså mange sociale tilbud og foreninger mener, at disse nyskabelser vil fortsætte på den anden side af coronakrisen. En udvikling, der i høj grad er medarbejdernes fortjeneste:

– Det er en myte, at medarbejdere ikke bryder sig om forandring. Tværtimod var medarbejderne både aktive medspillere og igangsættere af nye initiativer under landets nedlukning, konkluderer analysens forfattere.

Fx oplevede 80 pct. af de sociale organisationer, at medarbejderne var mere åbne overfor at afprøve nye idéer, og samtidig angives medarbejderne som de næsthyppigste igangsættere af innovationer.

Analysen konkluderer dermed, at coronakrisen tydeliggjorde medarbejdernes store innovationskraft og forandringsparathed. 

Slip fagligheden fri
Socialpædagogerne forbundsformand Benny Andersen genkender den positive udvikling, som analysen skitserer og billedet af, at flere medlemmer har oplevet, hvordan de kunne sætte deres faglighed i spil på nye måder, fordi de generelt har fået et stort råderum til det lokalt.

– De har f.eks. oplevet, at der har været mindre skriftlig opfølgning i borgersagerne. Så når rammerne er klare, som de var under corona, og personalet er veluddannet, kan man roligt slippe fagligheden fri, fortæller Benny Andersen i analysen.

Nye indsigter
I fagbladet Socialpædagogen har det heller ikke skortet på historier om corona-tidens afledte effekter på socialpædagogers arbejde, der ganske ofte har ledt til nytænkning og faglige øjenåbnere. Fx fortalte Annette Lambrecht, socialpædagog og ungebehandler ved Center for Afhængighed i Guldborgsund Kommune, i juni om potentialet ved den udbredte digitale borgerkontakt, som fulgte med afstandskravet:

 – I stedet for at møde de unge på misbrugscentret har jeg ringet til dem. For nogle kan det faktisk være nemmere at tale over telefonen. Afstanden gør, at det ikke føles så farligt som at sidde over for en fremmed person. Måske skal vi fremadrettet have en længere samtale over telefonen den første gang, vi taler med dem, sagde hun.

Trivsel og nærhed
For socialpædagog Ann Minet Andersen fra landsbyen Sølund i Skanderborg affødte selvsamme afstandskrav større trivsel og mere nærhed i forhold til borgere med autisme:

– Under corona er der færre borgere og medarbejdere i aktivitetscentret, og det er de samme medarbejdere, borgerne er sammen med hele dagen. Det profiterer nogle af dem med autisme af, fordi der er en anden ro – der er færre udbrud, og der dannes nogle stærkere relationer. Så efter krisen skal vi tale om, hvordan vi deler os op og får skabt noget tilsvarende, selvom vi er flere i huset, lød det fra Ann Minet Andersen.

Den oplevelse er hun langt fra alene om. Faktisk angiver 46 pct. af de adspurgte organisationer i analysen, at de er kommet tættere på målgruppen under coronakrisen, mens mange af de større arbejdspladser med mere end 50 ansatte mener, at de har haft nemmere ved at fokusere på målgruppens behov som følge af de ændrede retningslinjer. 

Læs ”Innovation på Socialområdet – Læring i en krisetid”

Læs også om flere socialpædagogers erfaringer fra corona her.

Bliv medlem