Gå til indhold

Socialpædagogerne mener

Anbragte børn: Gør det rigtige fra starten

Lyt til barnet, giv det rette tilbud fra starten og husk på, at forældrene er en del af løsningen. Det er ifølge Socialpædagogernes forbundsnæstformand Verne Pedersen de centrale punkter i en forbedret indsats for anbragte børn

30. januar 2020

Artikel
RM_verneB.jpg

Anbragte børns vilkår har fyldt i den offentlige debat siden statsministeren i sin nytårstale lovede, at regeringen vil sætte fokus på området og arbejde for en ny ’Barnets lov’. Socialpædagogernes forbundsnæstformand Verne Pedersen ser rigtige mange gode takter i regeringens udspil, som langt hen ad vejen flugter med Socialpædagogernes visioner på området. Først og fremmest ambitionen om at sætte tidligere ind overfor udsatte børn og unge.

- Det handler om et andet syn på anbringelser. I stedet for at se det som den allersidste udvej, når alt andet er prøvet, så kan en anbringelse i nogle tilfælde virke forebyggende, fx under et forløb, hvor man arbejder intensivt med både barnet og forældrene parallelt, siger Verne Pedersen.

- Børn skal anbringes det rigtige sted første gang. Det er afgørende at få skabt det rette match fra starten. Derfor er man nødt til at lave en grundig udredning og en konkret faglig vurdering for hvert enkelt barn. I den forbindelse er der behov for at styrke visitationsprocessen ude i kommunerne og inddrage relevante fagpersoner i højere grad end i dag, mener hun.

En anden central pointe i regeringens udspil, som Socialpædagogerne hilser velkommen, er målet om, at børnene skal inddrages mere.

- Vi skal lytte til børnene og inddrage deres perspektiv i deres sag. Børn har brug for at vide, hvad der skal ske i deres liv. Når de ikke bliver inddraget, er de sat fuldstændig uden for indflydelse og det øger utrygheden. Det er stadig de professionelle voksne i barnets liv, der skal have ansvaret for de valg, der skal træffes - det kan aldrig blive barnets. Men valgene skal træffes i respekt for barnets behov, siger Verne Pedersen.

Og så skal forældrene tænkes med – for børnenes skyld. For forældre er betydningsfulde i børn liv uanset  forældreevne. Et målrettet og godt forældresamarbejde i regi af den socialfaglige indsats har stor betydning for anbragte børns trivsel og udvikling. Derfor mener Socialpædagogerne, at det bør være et obligatorisk punkt i en forældrehandleplan, at der arbejdes med at kvalificere kontakten mellem barnet eller den unge og forældrene.

Endelig skal udsatte unge hjælpes godt ind i voksenlivet.

- Alle anbragte skal have ret til efterværn, når de fylder 18, så de får de bedst mulige forudsætninger for at træde ind i voksenlivet. Det skal være en individuel vurdering, hvilken form for efterværn, der skal tilbydes, og det er en beslutning, der skal træffes i samarbejde med den unge, understreger Verne Pedersen.

Bliv medlem