Gå til indhold

Vold på jobbet

Vold slider på din robusthed

Gentagne voldsepisoder leder ikke kun til PTSD. De mange slag og spark risikerer også at gøre socialpædagoger mere følsomme overfor andre af hverdagens udfordringer, indikerer ny Ph.d.-afhandling

10. september 2019

Artikel

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Under arbejdet med afhandlingen ’Vold i hverdagen’ blev Jesper Pihl-Thingvad, Ph.d. i psykologi ved Syddansk Universitet, opmærksom på, at mange og hyppige voldsepisoder ikke blot påvirker risikoen for at udvikle PTSD-symptomer. Volden har også en række afledte konsekvenser. 

– Når du udsættes for voldsepisoder over en længere periode, sker der en gradvis nedslidning af din robusthed. Du bliver kort sagt mere følsom overfor andre af hverdagens udfordringer, siger forskeren.

Han fandt bl.a. fandt indikationer på, at vold forstærker følelsen af udbrændthed, som indtræffer gennem længere perioder med stress.

– Samtidig tyder resultaterne på, at vold reducerer følelsen af sikkerhed i arbejdet, mens den omvendt forøgede følelsen af tidspres hos den enkelte socialpædagog. Tidspres forværrer samtidig følelsen af udbrændthed og sikkerhed på arbejdet yderligere. Belastninger som tilsammen kan forværre risikoen for at udvikle PTSD, forklarer han.

Jesper Pihl-Thingvad understreger, at de afledte konsekvenser foreløbig skal ses som indikationer, der har til gode at blive afdækket fuldstændigt gennem yderligere forskning. Men hvis resultaterne viser sig at holde stik, kan de have stor betydning for, hvordan man bør håndtere vold på arbejdspladsen, siger han. 

– Disse nye indsigter kan betyde, at effekten af vold bør anskues som et bredere arbejdsmiljø­anliggende. For hvis det viser sig, at en voldsramt medarbejder bliver yderligere belastet gennem andre faktorer i arbejdsmiljøet, stiller det nye krav til ledelsens håndtering af vold.

Med andre ord bør ledere ikke udelukkende fokusere på selve voldsepisoderne.  

– Det betyder, at man fx bør holde et vågent øje med medarbejderens stresstilstand, mængden af arbejdsopgaver og sikre sig en ordentlig sikkerhedsadfærd på arbejdspladsen, så man ikke forværrer risikoen for psykiske belastninger hos den voldsramte, siger Jesper Pihl-Thingvad.

Læs også om socialpædagog Charlott Sams, der stadig er mærket af de mange slag og skældsord, hun blev udsat for på det bosted, hun forlod for seks år siden.  

Bliv medlem