Gå til indhold

TR-konference

TR: Glæder mig til at skabe et stærkt fællesskab

Tirsdag 10. september var små 500 tillidsrepræsentanter samlet til TR-konference i Fredericia for at tale synlighed, involvering og værdiskabelse. En af dem, der var afsted for allerførste gang, var den nyvalgte TR Mette Møller Madsen

12. september 2019

Artikel
Mette-Møller-Madsen-1128x600.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Foto: Michael Drost-Hansen

– I er kernen i det fagpolitiske arbejde på arbejdspladserne. Derfor er I også en afgørende faktor for, at vi som fagforening lykkes med vores arbejde.

Sådan lyder budskabet, da forbundsformand Benny Andersen tager imod godt halvdelen af Socialpædagogernes tillidsrepræsentanter, der er mødt op til TR-konference i Fredericia.

Gennem involverende oplæg om netværksdannelse, adfærdsdesign, erfaringer fra fagfæller – og humor - skal de gennem dagen diskutere, hvordan de som tillidsvalgte kan skabe større synlighed om deres hverv og involvere medlemmer i at skabe forandringer på arbejdspladsen.

Værn om fagfællerne
Midt i den store Messesal sidder Mette Møller Madsen fra Socialpædagogerne Lillebælt. Det er kun tre måneder siden, den 45-årige socialpædagog tiltrådte som TR på sin arbejdsplads, og hun har det lidt som om, at hun er ved at bygge noget helt nyt op fra bunden.

For hun arbejder på et behandlingshjem for mennesker med sindslidelse og misbrug, der indtil for få år siden primært var dækket af sundhedsfagligt personale. Og dét kræver benarbejde for en nyslået TR:

– Over de sidste 10 år er vi blevet flere socialpædagoger på Jelling Have, men fagligt set er vi stadig i undertal. Derfor vil jeg så gerne skabe et fagligt fællesskab, hvor vi over for ledelsen og vores kolleger sammen demonstrerer, hvad det er, vi kan som socialpædagoger, og hvorfor vi er vigtige at prioritere.

Tal fagligheden op
Ambitionen om at sætte ord på fagligheden og derigennem markere sig som faggruppe var faktisk det, der i første omgang motiverede Mette Møller Madsen til at stille op.

For hun så et behov for, at man talte fagligheden op på hendes arbejdsplads, hvor medarbejderne trods forskellige uddannelsesmæssige baggrunde alle havde den samme betegnelse:

– Vi var alle miljøterapeutiske medarbejdere, og det sundhedsfaglige perspektiv fylder generelt rigtig meget på min arbejdsplads. Den er også vigtig, men som socialpædagoger har vi et særligt syn på borgerne, en unik tilgang som adskiller sig fra vores sundhedsfaglige kolleger. Vi kan noget andet, end de kan, og det skal vi blive skarpere på at demonstrere, siger hun.

En tredelt samling af redskaber
Men hvad er det så, der er så særligt ved socialpædagogernes faglighed? Mette Møller Madsen erkender, at det er svært at sætte ord på. Men skal hun give et bud, kommer den socialpædagogiske faglighed til udtryk gennem en tredelt samling af redskaber, der former mødet med borgeren: Teorier, den personlige tilgang og autencitet:

– Som socialpædagog har jeg en faglig teoretisk bagage, der farver den linse, jeg anskuer borgeren igennem, samtidig med at jeg er kritisk over for den bagage. Denne teoretiske baggrundsforståelse forener jeg med en personlig tilgang, som jeg har tilegnet mig gennem studiet og mit praktiske arbejde. Min erhvervserfaring gør mig også i stand til at skrue på min personlige tilgang alt efter, hvor og hvordan jeg skal møde borgeren. Samtidig stræber jeg efter at være autentisk og sætte min egen personlighed i spil, så borgeren mærker mig.   

Det med at skrue på tilgangen er måske det, der er gennemgående for socialpædagoger. At de reflekterer løbende over deres praksis og er skarpe på at tilpasse deres tilgang til den borger de møder, supplerer Mette Møller Madsen.

Den slags tanker håber hun, at hendes kolleger vil være med til at kvalificere, når hun som TR vil sætte fagligheden på dagordenen. For hvis man som fagfæller og kolleger går sammen om at demonstrere det særegne og betydningsfulde ved sin profession, tror Mette Møller Madsen på, at man får mere rum til faglig udvikling.

Et overvældende fællesskab
Men som nyvalgt TR har Mette Møller Madsen manglet et overblik over, hvordan man egentlig tager hul på organiseringsopgaven, og det håber hun på at blive klogere på i dag.

Derfor har hun også glædet sig til konferencen, hvor hun for første gang er samlet med så mange tillidsrepræsentanter, der arbejder for den samme sag:

– Det er virkelig rart og overvældende at mærke fællesskabet og den her følelse af, at vi deler ambitionen om at skabe de bedste rammer for socialpædagoger. Og jeg håber, at dagen i dag kan blive starten på et TR-netværk, jeg kan trække på i fremtiden.

Efter det første oplæg om netværksarbejde og vidensdeling fra netværksekspert Zeleste Fischer står det klart for Mette Møller Madsen, at der er masser at tage fat på, når hun kommer hjem:

– Som TR på en arbejdsplads som min kan man godt føle sig lidt alene. Men jeg glæder mig til at komme hjem og tage snakken med mine kolleger om, hvordan vi sammen kan skabe det fællesskab, vi ønsker os. Og rejsen dertil skal vi netop tage sammen, for det rykker ikke noget, hvis jeg trækker læsset alene.

Bliv medlem