Gå til indhold

Specialisering

'Specialuddannede pædagoger tager ejerskab over deres viden'

Socialpædagoger med en specialiseret uddannelse bruger deres faglighed bedre end pædagoger fra professionshøjskolerne, mener leder

25. september 2019

Artikel
Marjatta-1-beskaaret.jpg

Forfatter: Sara Marie Dynesen

Foto: Henning Hjorth

Pædagoger der er uddannede på den steinerpædagogiske skole Marjatta tager ejerskab over deres socialpædagogiske viden på en helt anden måde end socialpædagoger, der har deres uddannelse fra professionshøjskolerne. Og det kan mærkes i deres praksis, mener forstander på dagbehandlingstilbuddet Solhjorten, Michael Høybye. Selv er han uddannet speciallærer fra det ordinære uddannelsessystem og har 25 års erfaring fra kommunal- og regionalområdet.

- Forskellen på pædagoger, der er særligt uddannede i socialpædagogik og pædagoger fra professionshøjskolerne er, at når man rammer en socialpædagogisk tilgang, så bliver man bedre til det. Man husker bedre, arbejder bedre, navigerer bedre. Man er bedre fysisk og er mere motiveret. Man har nogle meget konkrete overvejelser, og man er ikke så fluffy, siger Michael Høybye.

Hands-on pædagogik
Efter mange år i det kommunale system arbejder Michael Høybye i dag på en privat Steiner-inspireret institution, hvor mange af medarbejderne er specialiserede socialpædagoger fra Marjatta. Han har derfor let ved at få øje på forskellene på den almene pædagoguddannelse og Marjattas socialpædagogiske uddannelse.

- Når man har en specialviden på den måde, så tager man ejerskab over den. De Marjatta-uddannede pædagoger ejer deres viden så meget, at det er en del af dem selv, og den er en del af alt, hvad de gør. De mange lærere og pædagoger jeg har mødt ude i kommunerne glemmer deres viden, hvis de ikke får brush-up-kurser. Så der er stor forskel.

Hvor pædagogstuderende på professionshøjskolerne bruger meget tid på forelæsninger og studiegrupper, arbejder man på Marjatta socialpædagogikken ind i de studerendes praksis gennem en vekselvirkning mellem skole og arbejde. Og det betyder, at pædagogikken bliver meget konkret og hands-on.

- Når man har været i skole på Marjatta, så har man en praktisk opgave derhjemme i fem uger, og det er genialt. I de fem år jeg har været på Solhjorten, der har vi hvert år haft medarbejdere dernede, for det er så godt, at de kommer tilbage og arbejder direkte med det, de har lært. Det er et kæmpe plus, siger Michael Høybye.

Bliv medlem