Gå til indhold

Stolt socialpædagog

Brug Socialpædagogernes dag som kickstarter til at tale faglighed

Den 2. oktober fejrer vi Socialpædagogernes Internationale Dag, hvor vi verden over markerer vores fag og den afgørende forskel, vi gør for rigtig mange mennesker. I år bruger vi dagen som anledning til at sætte ord på den socialpædagogiske faglighed på arbejdspladserne, og som TR spiller du en afgørende rolle

26. september 2019

Artikel
_P9Q4923_1128x600.jpg

Forfatter: Runa Adriane Larsen

Foto: Rasmus Baaner

Hvad er en dygtig socialpædagog? Hvad vil det sige at arbejde socialpædagogisk? Og hvordan kommer den socialpædagogiske faglighed til udtryk i hverdagen?

De fleste socialpædagoger er rigtig stolte af deres fag. Men det kan også være svært at sætte ord på den socialpædagogiske faglighed. Det ved de fleste, der har prøvet det. Mange siger, at de arbejder med ’relationsarbejde’, men hvad vil det egentlig sige?

Et stærkt fagsprog

Den udfordring vil vi gerne sætte på dagsordenen på Socialpædagogernes Dag onsdag den anden oktober, hvor vi vil bruge dagen som en kickstarter til, at socialpædagoger rundt omkring på arbejdspladserne fremover bliver skarpere på at italesætte deres faglighed. Et stærkt fagsprog er langt hen ad vejen forudsætningen for at sikre kvalitet i indsatsen og personlig udvikling.

For hvis man bliver endnu skarpere på, hvad der er det helt særegne ved ens faglighed, tror vi på, at man overfor kollegerne, andre faggrupper, ledelsen – ja tilmed politikerne på Christiansborg – får understreget vigtigheden af, at socialpædagoger også i fremtiden får en central plads i et Velfærdsdanmark, der skriger på stadigt dygtigere fagprofessionelle.

Sådan får vi skudt projektet igang

Som TR spiller du en helt afgørende rolle for, at vi får så mange medlemmer som muligt med på idéen, derfor opfordrer vi dig til:

  • Gå ind på Facebook-begivenheden Socialpædagogernes Dag og tryk ’Deltager’. Begivenheden skal skabe opmærksomhed om dagen og sikre at så mange som muligt bruger dagen som anledning til at tale faglighed. Jo flere, der ser begivenheden, jo bedre.
  • På Socialpædagogernes Facebook-side lanceres der en konkurrence, som går ud på, at du skriver en sætning, der beskriver din socialpædagogiske faglighed. Du kan bakke op ved at deltage i konkurrencen og opfordre så mange kollegaer som muligt til at deltage.
  • Tag initiativ til at tale med dine kollegaer om den socialpædagogiske faglighed. Du kan eventuelt bruge værktøjet ’Min faglige praksis’, som forbundet har udviklet.

Få et stærkt fagsprog - brug kernefaglige begreber

En metode, du kan bruge til at skabe et stærkt fagsprog er at knytte generelle begreber fra socialpædagogikken til din egen individuelle praksis. Det gør dig skarp på, hvordan du arbejder som socialpædagog, og hvilke unikke kompetencer du har som medarbejder. Her får du et par bud: 

Humanisme handler om både at se og møde borgeren som et ligeværdigt menneske – og at kunne rumme alle borgerens kvaliteter og udfordringer.

Refleksion handler om gennem refleksion – individuelt, kollegialt og med borgeren – at udvikle den socialpædagogiske praksis og derigennem skræddersy indsatsen over for borgeren. Inddragelse af borgeren i refleksionerne er samtidig et redskab til at skabe forståelse for egen udvikling.

Helhedsorienteret indsats handler om at samle ALLE trådende i borgerens liv, sammen med borgeren selv, borgerens netværk, andre fagligheder og andre kommunale aktører, med det mål, at borgeren skal kunne mestre så stor en del af sit eget liv som muligt.

Tværfaglighed handler om at sikre den helhedsorienterede indsats over for borgeren. Ved at bringe forskellige fagligheder i spil i den daglige praksis, og i fælles refleksion og efteruddannelse, kan man håndtere borgeren som et helt menneske og arbejde professionelt med alle udfordringer og potentialer.

Bliv medlem