Gå til indhold

Vold på jobbet

Sådan kan du opnå erstatning

Har du været udsat for vold på arbejdet, så det har påvirket dit fysiske eller mentale helbred, kan du søge om erstatning. Men det kræver både dokumentation og rettidig omhu at opnå erstatning. Socialpædagogernes arbejdsskadeteam guider her til, hvordan du søger erstatning

11. september 2019

Artikel

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Registrer volden – hver gang!
Ved erstatningssager er dokumentationen afgørende. Mange arbejdspladser har skemaer til formålet, hvor du skriver, hvad der er sket, hvornår volden indtraf og nævner eventuelle vidner. Var du alene ved hændelsen, så fortæl en kollega om det øjeblikkeligt, så du har et vidne. Bed din leder om skemaer, hvis I ingen har, eller tag det op med din AMR. 

En eller flere voldsepisoder?
Arbejdsskader opdeles i arbejdsulykker eller erhvervssygdomme. En arbejdsulykke er en personskade, som er opstået som følge af en hændelse eller pludselig påvirkning på jobbet som fx vold. Er du blevet syg efter længevarende påvirkninger, fx flere voldsepisoder over en længere periode, er der tale om en erhvervssygdom.

Arbejdsulykker

Din arbejdsgiver anmelder ulykken
Arbejdsgiver har pligt til at anmelde arbejdsulykker til sit forsikringsselskab. Bliver du sygemeldt efter ulykken, videresendes din sag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring(AES), der træffer afgørelse om din ret til erstatning. Vil din arbejds­giver ikke anmelde ulykken, har du mulighed for selv at gøre det gennem AES.

Mærk efter hvordan du har det
Gå til din læge, hvis du er fysisk eller psykisk påvirket af volden, da det er vigtigt at få dokumenteret dine helbredsmæssige følger af volden.

Kontakt Socialpædagogernes arbejdsskadeteam
Forbundets arbejdsskadekonsulenter hjælper dig med bistand og rådgivning om det videre forløb, når din sag er oprettet hos AES.

Erhvervssygdomme

Gå til din læge
Er du påvirket af vold på arbejdet, der har stået på over en længere periode, bør du reagere hurtigt, kontakte din læge og fortælle, hvordan du har det. Lægen har pligt til at anmelde din sag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), men bed om det for en sikkerheds skyld. Din læge kan også henvise dig til en arbejdsmediciner eller en psykiater.

Redegør for din situation
AES skal vide, hvad du har været udsat for, når de får din sag. Derfor bliver du bedt om at udfylde et skema, hvor du skal redegøre for mindst tre voldsepisoder, der har betydning for din tilstand. Her nævnes eventuelle politianmeldelser, vidner, og om arbejdsgiver kender til episoderne. Derfor er det vigtigt, at du har dokumenteret hændelserne. Socialpædagogernes arbejdsskadeteam kan læse din redegørelse igennem, inden du sender den.

Hvis din sygdom falder udenfor kategori
AES arbejder ud fra en fast liste af erhvervssygdomme som fx PTSD. Hvis din erhvervssygdom ikke matcher en af dem, forelægges sagen for Erhvervssygdoms­udvalget, der træffer afgørelsen. Afgørelsen modtager du fra AES.

Fælles for både arbejdsulykker og erhvervssygdomme er følgende:

Afgørelsen
AES’ afgørelse kan tage op til to år. Anerkendes din arbejdsulykke som en arbejdsskade, får du udbetalt en godtgørelse for varigt mén. Er din evne til at tjene penge påvirket af arbejdsskaden, er der mulighed for at få erstatning for tab af erhvervsevne.

Hvis du får afslag:
Socialpædagogernes arbejdsskadeteam kan vurdere, om der er belæg for at klage og bistå dig med at skrive en klage.

Bliv medlem