Gå til indhold

Økonomi

Tiltrængt fokus på det specialiserede socialområde

Med regeringen og KL’s økonomiaftale for 2020 får kommunerne flere penge til velfærd og nyt samarbejde om det specialiserede socialområde igangsættes. Aftalen er et godt første skridt på vejen mod bedre vilkår for borgere og personale, mener Socialpædagogerne

6. september 2019

Artikel
Økonomiaftale---KL-og-regeringen---beskaaret.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Fra næste år bliver velfærdsområdet i kommunerne styrket med 2,2 mia. kroner. Sådan lød beskeden fra regeringen og Kommunernes Landsforening, KL, da de fredag formiddag præsenterede den økonomiaftale, de har indgået efter knap to ugers forhandlinger.

-Det er vigtigt, at vi fra regeringens side sætter velfærd først ved at skabe mulighed for at ansætte mere personale i kommunerne ved at prioritere et løft af velfærden, der er det største i mange år.  Det betyder ikke, at alle problemerne(i kommunerne red.) bliver løst, men nu sætter vi en ny retning, sagde finansminister Nicolai Wammen(S) ved pressemødet i Finansministeriet.

Foruden de nye velfærdsmilliarder igangsætter regeringen og KL også et samarbejde om det specialiserede socialområde, der bl.a. skal komme til bunds i aktivitetsudviklingen på voksenområdet og med social- og indenrigsminister Astrid Kraghs ord skabe bedre rammer for forebyggende indsatser.  

- Jeg er også glad for, at vi sammen med kommunerne nu sætter en ny retning for socialområdet med endnu stærkere fokus på det hele menneske og de mange forskellige problemer, udsatte borgere typisk kæmper med. Det er ikke nok, at vi bruger flere penge, hvis vi ikke bruger dem tidligere.

Socialpædagogerne: Ny kurs mod bedre velfærd
Hos Socialpædagogerne ser forbundsformand Benny Andersen frem til, at den nye aftale udmøntes i kommunerne, og han er særligt tilfreds med, at det specialiserede socialområde har fået en central plads i aftalen.

-Det er en aftale med en ny kurs mod bedre velfærd. Det er sjældent, jeg har hørt det specialiserede socialområde omtalt så mange gange. Og det fokus er meget glædeligt for de mange udsatte borgere og mennesker med handicap, som i dag er klemt af en presset kommunaløkonomi.

Men Benny Andersen understreger, at aftalen kun er et vigtigt første skridt mod at sætte en ny retning for kommunens tilbud til sårbare og udsatte borgere:

-Aftalen her er en god start. Nu er det op til kommunerne at vise, hvordan de konkret vil prioritere det specialiserede socialområde, så både borgere og medarbejdere kan mærke det i deres dagligdag.

Og der er god grund til at håbe på en større prioritering af området, mener Benny Andersen:

-I årevis har vi bevæget os ned mod et absolut bundniveau, hvor mange medlemmer har oplevet, at manglende ressourcer har truet fagligheden.

Derfor ser Benny Andersen også frem til de kommende finanslovsforhandlinger, som han ser som et ”skridt nummer to” mod en yderligere økonomisk styrkelse af det specialiserede socialområde.

Kommunernes økonomiaftale for 2020

- Regeringen og KL har afsat en samlet økonomisk prioritering af velfærden i kommunerne med i alt 2,2 mia. kroner. Det betyder reelt, at der afsættes 1,7 mia. kroner ekstra til velfærd sammenlignet med sidste år.

- Forskellen bunder i, at aftalen medregner den halve milliard, som kommunerne nu slipper for at betale – som følge af at regeringen og KL nu afskaffer det effektivisering- og moderniseringsprogram, som den tidligere regering indførte.

Kilde: Fagbevægelsens Hovedorganisation

Regionernes økonomi i 2020

- Den 4. september indgik regeringen og Danske Regioner tillige en økonomiaftale for 2020. 

- Udover at det regionale sundhedsområde tilføres 1,5 mia. ekstra i 2020, nåede parterne også til enighed om, at psykiatrien er "et væsentligt fokusområde, som skal styrkes.

- Der er imidlertid ingen penge øremærket psykiatrien i aftalen. I stedet henviser regeringen til den kommende 10-årsplan for psykiatrien. 

- Her vil de bl.a. gentænke brugen af de 150 pladser og styrke en bedre sammenhæng i indsatsen mellem kommuner og regioner. 

- Socialpædagogerne hilser det økonomiske løft af regionerne velkommen og har høje forventninger til den kommende 10-årsplan for psykiatrien. For behandlingspsykiatrien har i flere år været underfinansieret, hvilket man også mærker konsekvenserne af i socialpsykiatrien.  

Bliv medlem