Gå til indhold

Specialisering

Marjattas studerende lærer det socialpædagogiske håndværk fra bunden

På den socialpædagogiske uddannelse på Uddannelsescenter Marjatta får de studerende tid til at fordybe sig og få pædagogikken ind under huden. Gennem praksisnær læring styrker de deres evne til at reflektere over deres socialpædagogiske fremtid

24. september 2019

Artikel
Marjatta-2-beskaaret.jpg

Forfatter: Sara Marie Dynesen

Foto: Henning Hjorth

De pædagogstuderende på uddannelsescenter Marjatta starter dagen på skolebænken. På det gamle gods med udsigt over Præstø Fjord går de i dybden med teoretiske tekster og diskussioner, nøjagtig som studerende på professionshøjskolerne. Men når ilten svinder i klasselokalet, og benene begynder at bevæge sig utålmodigt under bordet, er det tid til et sceneskift.

- Den teori de studerende lærer om formiddagen, sætter vi i spil ude i virkeligheden senere på dagen. Det gør vi gennem kreative og kunstneriske aktiviteter, nogle gange sammen med Marjattas beboere, hvor de studerende får mulighed for at afprøve og reflektere over det, de har lært, fortæller Lind Einarsdottir, der er uddannelseskoordinator for deltidsuddannelsen i socialpædagogik på Marjatta.

Uddannelsescenter Marjatta er en selvstændig del af Marjatta, der er en socialpædagogisk virksomhed med flere funktioner. Her er en specialskole, og et dag- og døgntilbud for børn, unge og voksne. Udover en prangende udsigt har Marjatta også en specialbutik, cafe, gartneri, træværksted og et kulturhus. De mange tilbud giver de studerende rig mulighed for at indgå i aktiviteter med Marjattas beboere, og det er også hensigten med uddannelsen, der først og fremmest er praksisnær. De studerende er ansat på en socialpædagogisk institution under hele deres uddannelse, og hver femte uge er de i skole. Ifølge Terje Erlandsen, der er uddannelsesleder på Marjatta, giver denne praksiserfaring socialpædagoger, der er dygtige på bundlinjen.

- Vi skal bygge bro mellem den læring, der finder sted, mens de er her, og den praksis de har på deres arbejdsplads. Det skal ikke være to parallelle forløb, for formålet er at implementere sin teori på sit arbejdssted. Man skal ikke kun vide en masse om teori, man skal også kunne agere med de mennesker, man arbejder med, siger han.

Pædagogik alle vil have godt af
Marjattas deltidsuddannelse er steinerpædagogisk og varer fire år, med mulighed for et ekstra specialiseringsår. Uddannelsen er en almen pædagoguddannelse, men har fokus på mennesker med særlige behov. Ud over deres egen pædagoguddannelse samarbejder Marjatta med Professionshøjskolen Absalon, hvor de underviser på flere af Absalons moduler. Terje Erlandsen og Lind Einarsdottir oplever at både deres egne studerende, og de studerende fra professionshøjskolen efterspørger læringsmiljøer, der er praksisnære. De ser det som en modreaktion på pædagoguddannelsens teoritunge fag.

- De studerende vælger os til, fordi de får muligheden for at få et praksisnært forhold til socialpædagogik. I vores læringsmiljø arbejder de studerende side om side med brugerne fra vores skole, STU og dagtilbud. Derudover lærer de om kunst og håndværksfag som en del af uddannelsen. Det handler om, at vi gerne vil lære dem et pædagogisk håndværk, som de kan koble deres teori op på, siger Terje Erlandsen.

Terje Erlandsen og Lind Einarsdottir mener, at de studerendes interesse for socialpædagogik delvis kommer fra et stort fokus på inklusion i skolerne. Men de oplever også, at studerende i stigende grad får øje på, at socialpædagogik kan bruges i mange sammenhænge.

- Socialpædagogik kan bruges til alle. Det kan transporteres over til normalområdet, men det fungerer ikke nødvendigvis den anden vej. Der er ingen, der vil tage skade af at møde pædagoger med en socialpædagogisk tilgang. Børn der ikke har diagnoser, profiterer også af den tydelighed en socialpædagog giver, så det giver adgang til at arbejde med mange målgrupper, siger Lind Einarsdottir.

Socialpædagoger skal kende sig selv
Når de studerende graver i jorden eller laver kunstprojekter med Marjattas beboere, erfarer de ikke kun, hvordan pædagogiske teorier kan bruges i arbejdet med virkelige mennesker. Det er nemlig lige så vigtigt, at de lærer sig selv at kende for at kunne danne fællesskaber og samarbejde med både kolleger og på tværs af professioner. Derfor ser man på Marjatta refleksion som en socialpædagogisk kernekompetence, der skal trænes og udvikles.    

 - Pædagogik handler om kvalificerede faglige overvejelser om, hvordan man kan støtte sårbare menneskers livssituation bedst muligt. Derfor er en af kernekompetencerne indlevelse i andres livssituation og refleksion. Men refleksion kræver træning, det er noget, man skal øve sig på. Både etisk og fagligt og det er den faglige refleksion vil vi gerne bringe i spil gennem uddannelsen, siger Terje Erlandsen.

Samtidig mener han, at fremtidens socialpædagoger skal rustes til de krav, der stilles til om at indgå i tværprofessionelt samarbejde.  Og her er det kommunikationsmusklerne, der skal trænes hos de studerende.

- Det er vigtigt at forstå, hvordan ens handlinger og kommunikation bliver modtaget, både i mødet med mennesker med særlige behov, men også i mødet med andre professioner og kolleger. Alle ved, at borgerne har det skidt, hvis ikke personalet har det godt med hinanden. Så den kompetence skal bruges både i forhold til borgerne, til kolleger og i tværprofessionelt samarbejde, siger Terje Erlandsen.

Marjattas studerende vægter nærvær, kreativitet og pædagogiske værktøjer højt

'Hvis man bliver socialpædagog, kan man være pædagog alle steder.'

Anna Lyhne Christophersen er på uddannelsens tredje år. Arbejder som del af uddannelsen med udviklingshæmmede på levefællesskabet Hertha ved Aarhus.

Hvorfor valgte du Marjatta som uddannelsessted?
Jeg har vidst længe, at jeg gerne ville arbejde med udviklingshæmmede. Derfor følte jeg ikke, at den almindelige pædagoguddannelse gik nok i dybden. Jeg kunne ikke se en grund til at afprøve forskellige grene indenfor pædagogikken, når nu jeg havde valgt, at jeg gerne ville arbejde med udviklingshæmmede.

Hvad betyder det for dig, at din uddannelse giver dig mulighed for at gå i dybden med socialpædagogik?
Det betyder meget, at jeg fra dag ét kan se det i mit arbejde. Det er fire år, hvor jeg får socialpædagogik ind under huden. Jeg mener, at hvis man bliver socialpædagog, så kan man være pædagog alle steder. For de udviklingshæmmede viser på mange måder en forstørrelse af de problemer, vi alle sammen har. De problemer kan man også finde i mindre grad hos normale børn.

Hvordan kan du helt konkret bruge specialiseringen i dit arbejde?
Vi har noget helt specifik teori, hvor jeg får en forståelse af billeder af handicap. Men vi har også rigtig meget kreativt og kunstnerisk i vores uddannelse, som gør at vi kan berige beboernes liv. For mig er det kunstneriske rigtig vigtigt i forhold til beboernes trivsel. Beboerne kan ikke selv føre deres kunstneriske ønsker ud i livet, men i kraft af at jeg bliver kultiveret rent kunstnerisk, så kan jeg bedre gribe beboerne i det, de har lyst til og brug for.

”Der er en meget tydelig tråd mellem arbejde og uddannelse”

Jacob Schmidt Hansen, studerer på Marjatta på tredje år, og er sideløbende i praktik på Marjatta, hvor han arbejder med voksne udviklingshæmmede.

Hvorfor valgte du Marjatta som uddannelsessted?
Jeg har valgt Marjatta, fordi jeg kan danne en stærk relation til de beboere, jeg har med at gøre. Jeg kan lære dem bedre at kende og ved, hvordan jeg skal møde dem. Jeg kendte ikke meget til uddannelsen inden, men jeg fik at vide, at man skal bruge sig selv meget i arbejdet. Jeg synes, at for at være en god pædagog, så skal man kende sig selv, så jeg ved, hvordan jeg kan håndtere de situationer, jeg kommer til at stå i. Jeg skal bruge mig selv som redskab for at kunne hjælpe og støtte de mennesker, jeg arbejder med, og det lærer jeg her.

Hvad betyder det for dig, at din uddannelse giver dig mulighed for at gå i dybden med socialpædagogik?
For mig er socialpædagogik nærvær og anerkendelse. Vi laver rigtig mange ting sammen med beboerne, og vi lytter meget til deres ønsker. Som medarbejdere er vi meget med i borgernes udvikling. Jeg får helt konkrete værktøjer til at spore adfærd hos beboerne- hvordan kan man se om de skal mødes direkte eller indirekte? Skal jeg tale højt eller lavt?

Hvordan kan du helt konkret bruge specialiseringen i dit arbejde?
Jeg føler, at der er en meget tydelig tråd mellem arbejde og uddannelse. På Marjatta får jeg først og fremmest læring om mennesker frem for teoretisk viden. Her har vi også undervisning i teori, men det er altid med mennesker i fokus. Vi lærer om socialpædagogik gennem praksisfortællinger fra vores hverdag, hvor vi altid reflekterer over vores arbejde i praksis. Og selvfølgelig gennem vores adfærd og helt konkrete kontakt med beboerne.

Bliv medlem