Gå til indhold

Ledere

3 erfarne ledere: Her er vores vigtigste råd

På Socialpædagogernes Lederkonference 2019 mødtes 200 ledere for at blive klogere på lederidentitet og personligt lederskab. Tre af dem fortæller her, hvordan de bruger deres personlighed i lederrollen og deler deres vigtigste råd til lederkolleger

20. september 2019

Artikel

Forfattere: Jakob Ravn Fjordbo og Tina Løvbom Petersen

Foto: Jakob Ravn Fjordbo (1), Tina Løvbom Petersen (1)

Susan Linnet, afdelingsleder i Handicapcenter Fyn, Børnehuset Stjernen. Har været leder i 33 år:

Hvordan sætter du din personlighed i spil som leder?

-Det, jeg hører fra mine medarbejdere er, at jeg er en tydelig, synlig leder med en personlighed, man kan mærke. På den måde at jeg har et nærvær, der planter mine ben solidt på jorden, så jeg kan mærke det arbejde, mine medarbejdere skal udføre samtidig med, at jeg kan løfte den ledelsesopgave, som er i forandring hele tiden med alle de nye retningslinjer og nye mål, der er blevet sat gennem årene.

Hvad er det vigtigste, du har lært som leder?

-Lærdommen fordeler sig på en stor samling af redskaber, jeg har tilegnet mig gennem årene. Men jeg har fx en enorm indre ro i min ledelse på trods af, at verden kører stærkt. Det er dels noget, der ligger i mig som person, men jeg har også tillært mig det i bestemte situationer, hvor en rolig indstilling er særligt nødvendig. Det handler kort sagt om at bevare overblikket. Derudover er det vigtigt at efterleve idealet om ordentlighed i alt, hvad jeg gør - jeg er synlig, medarbejderne kan føle sig trygge ved mig, jeg uddelegerer og sørge for at give feedback.

 

Hvad er et bedste råd, du kan give til dine lederkolleger?

-Hav en tro på det, du går ind i –særligt som yngre eller nyere leder. Bevar gåpåmodet og troen på at du kan blive en dygtig leder, når du kigger på den medarbejderstab, du skal lede. Derudover skal man være tydelig. Som ny leder bør man holde sin ’dronningetale’, hvor man er tydelig på sine visioner, og hvad ens medarbejdere kan forvente af en. For personalet skal vide, hvor de har dig.

Bitten Tobberup, afdelingsleder Sydsjurs Bo- og Aktivitet, SYBA. Har været leder i 12 år.

Hvordan sætter du din personlighed i spil som leder?

-Jeg skal være rollemodel for det værdigrundlag, vi arbejder ud fra. Derfor er det afgørende, at jeg har mine egne værdier på plads, så de matcher den opgave, vi skal løse. Både medarbejdere, borger og pårørende skal altid vide, hvor jeg står - og de skal kunne mærke mig. For at det kan lykkes, skal jeg stå stærkt i mig selv. Derfor bruger jeg en del energi på at sparre med andre både i mit privatliv og i min ledergruppe, ligesom jeg også selv går til coaching. Det handler om at være autentisk - så det, man siger, også er det, man gør.

Hvad er det vigtigste, du har lært som leder?

-Vores medarbejdere er her, fordi det for dem er en hjertesag - og det skal man som leder tage dødalvorligt. Jeg skal derfor være helt skarp på, hvordan jeg spiller den enkelte medarbejder dygtig. Det kræver også ind imellem, at jeg har modet til at tage en snak med en medarbejder, hvor jeg kan mærke, at vedkommende ikke får sit hjerte ordentligt i spil. Så er det min opgave at finde det sted, hvor medarbejderen bedst kan lykkes - og sikre mig, at den enkelte medarbejder hele tiden har hjertet med i arbejdet. Lykkes det, kan man lave det mest fantastiske arbejde selv med få ressourcer.

Hvad er et bedste råd, du kan give til dine lederkolleger:

-Lær at prioriter. Benhårdt. For ellers brænder du dit lys i begge ender. Der er jo hele tiden så mange forskellige projekter og aktiviteter, man kan sætte i gang - og der er det nødvendigt at have en solid fornemmelse for, hvad der rør sig - og hvordan man skaber sammenhæng. Det kræver mod at prioritere og vælge til og fra, men det skal du have som leder.  

-Et andet vigtigt råd: Du skal være der, når det brænder. Når medarbejderne klokker i noget, så skal du stå der, og så ta’r du den. De skal ikke være i tvivl. De skal aldrig stå alene - heller ikke selvom du har en travl hverdag som leder. Ellers får du aldrig følgeskab.

Lars Danshøjgaard, viceforstander Marie Gruppe Skolen, Guldborgssund. Har været leder i 20 år.

Hvordan sætter du din personlighed i spil som leder?

- Jeg opererer med tre ting: Det faglige, det personlige og det private. Det er jo ikke mange år siden, vi begyndte at uddanne ledere og sikre det teoretiske underlag. Før det var meget godt nok baseret på mavefornemmelse. Men den del - det private og mavefornemmelsen - skal man som leder parkere et andet sted end på jobbet. Til gengæld skal man i alle de situationer, hvor man som leder skal gå forrest, trække på en kombination af det faglige og det personlige lederskab, hvor det personlige i høj grad består af de værdier, vi repræsenterer.

Hvad er det vigtigste, du har lært som leder?

- Det vigtigste er faktisk at blive ved med at turde slippe medindflydelsen løs. Det er jo ’på gulvet’, at borgernærværet er størst og der, man bedst kender borgerens behov. Da jeg startede som leder, havde jeg jo et større behov for tryghed - og havde nok mere fokus på, hvordan jeg selv skulle navigere i alt det ledelsesmæssige. Men i dag vil jeg hellere vende den rundt. For hvad er god ledelse? Jamen det er jo, når medarbejderen gør det rigtige - og når de tør være med til at lede dem selv. Så føler jeg, at jeg lykkes som leder.

Hvad er et bedste råd, du kan give til dine lederkolleger:

- Jeg tror, socialpædagogiske ledere per definition er gode ledere. Men et godt råd fra mig vil være, at man som leder også skal være opmærksom på energien i at lede opad med sigte på det politiske system. Der kan man godt være mere aktiv. Mange beslutninger, der træffes centralt, har jo en enorm stor betydning for de borgere, vi arbejder med. Fx kan det gøre borgerne urolige, når der pludselig kommer en ny vinduespudser eller et rengøringsfirma fx i forbindelse udlicitering ind på borgerens private område. Og her kan man godt som leder tage sin faglige autoritet på sig og sige opad i systemet, at jeg er socialpædagog - og jeg ved, hvordan det her påvirker vores borgere. Det mod skal man have.  

Bliv medlem