Gå til indhold

Faglighed

Socialtilsynet lukker kommunalt aflastningstilbud

Elev- og aflastningstilbuddet Kikhøj i Holbæk Kommune er blevet lukket af socialtilsynet på grund af blandt andet udfordringer med ulovlige magtanvendelser, medarbejdernes uddannelsesniveau og økonomi.

20. august 2019

Artikel
pexelscom_hidden_child_b.jpg
Kun en tredjedel af personalet på det kommunale aflastningstilbud Kikhøj er uddannede socialpædagoger.

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Ved udgangen af november lukker elev- og aflastningstilbuddet Kikhøj i Holbæk Kommune. Det er resultatet af en kritisk tilsynsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden, som trækker godkendelsen af tilbuddet tilbage. Holbæk Kommune anker ikke tilsynets afgørelse, men anerkender, at der har været udfordringer på Kikhøj i forhold til medarbejdernes uddannelsesniveau, implementering af faglige tilgange og metoder, fysiske rammer, ledelse og økonomi.

Siden 2014 har socialtilsynet ved syv besøg givet det kommunale tilbud kritik i tilsynsrapporterne, men det er heller ikke lykkes en ny ledelse at rette op på manglerne. Derfor ophører tilbuddet, og de 27 pladser til børn og unge med autismespektrumforstyrrelser og udviklingshæmning er allerede ved at blive tømt, og de cirka 30 medarbejdere – heraf en tredjedel socialpædagoger - forsøges omplaceret til andre stillinger i kommunen.

Et ledelsesansvar
Det vil altid være ledelsens ansvar at sikre rammerne for faglighed og kvalitet, slår Julie Becher, chef for Læring og trivsel i Holbæk Kommune fast. Medarbejderne har gjort det så godt, de kunne under de givne forhold, og det er ledelsens ansvar at læse og agere på tilsynsrapporter, siger hun til Nordvestnyt

- Det er ikke den enkelte medarbejder, men systemet og ledelsen, der har svigtet. Der har manglet kvalitetssikring og er ikke reageret på socialtilsynets påpegning af problematiske forhold, siger Julie Becher til Nordvestnyt.

Socialpædagogerne tilbyder rådgivning og hjælp til medlemmerne på arbejdspladsen i overgangen.

Fakta

Kikhøj er et bo- og aflastningstilbud for udviklingshæmmede børn og unge med autismespektrumforstyrrelser, ADHD, hjerneskader, svær epilepsi og hyperaktiv adfærd.

Bliv medlem