Gå til indhold

Lederuddannelse

Nyt tilbud: Styrk din ledelse i en kompleks verden

Nutidens socialpædagogiske ledere skal navigere i en dagligdag med krydspres, nye styringsformer og tværfaglige samarbejder, der stiller større krav til ledelsesopgaven. Derfor udbyder Socialpædagogerne nu et nyt uddannelsesforløb om ledelse i kompleksitet

15. august 2019

Artikel
Lederkursus foto.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Foto: Rasmus Baaner

Den ene dag kommer Socialtilsynet på besøg på din arbejdsplads og møder dig med en række krav. Nogle måneder senere er det Styrelsen for Patientsikkerhed, der forventer noget andet af dig. Samtidig ruller forvaltningen en ny politisk beslutning ud, du skal forholde dig til, sideløbende med at du skal lede dine medarbejdere gennem en tryg forandringsproces. Din arbejdsgiver forventer, at du skal tænke innovativt, men samtidig må du ikke begå fejl.

Kravene til socialpædagogiske ledere vokser markant i disse år, og samtidig bliver de mere komplekse. Derfor udbyder Socialpædagogerne til efteråret et nyt uddannelsesforløb om ledelse i kompleksitet for ledere og mellemledere i samarbejde med Center for Offentlig Kompetenceudvikling. 

Udvikling der leder til kompleksitet  
For selvom Socialpædagogernes ledere er dygtige og veluddannede, er der behov for, at de bliver klædt på til samfundets voksende krav, siger Socialpædagogernes forbundsnæstformand Verne Pedersen:

-Vi hører fra vores ledermedlemmer, at ledelsesopgaven bliver stadigt mere kompleks og med god grund. For de socialpædagogiske arbejdsområder udvikler sig i takt med hele velfærdssamfundet, hvor man i stigende grad tænker i helhedsløsninger, der tager hånd om det hele menneske, hvor alle indsatser koordineres.

Den bevægelse skaber ofte bedre tilbud for borgerne, men den stiller også nye krav til lederne.

-De skal samarbejde, udvikle og koordinere med flere forskellige tilbud, forvaltninger og pårørende, og de skal lede personalegrupper, der består af flere fagligheder.

Ledelse af tværfaglighed 
Derfor sætter det nye uddannelsesforløb, der består af fire kursusgange fra november ’19 til september ’20, bl.a. fokus på 'ledelse i forskellige styringskontekster' og 'tværfaglighed i velfærdsløsningerne'.

På sidstnævnte kursusgang præsenteres deltagerne bl.a. for koncepter som 'kollektiv og grænseoverskridende ledelse' og 'koblingskompetencebegrebet', der vil ruste dem i at agere som ledere i et tværfagligt rum med de udfordringer, det skaber for de enkelte faggrupper.  

Uddannelsesforløbet munder ikke ud i en eksamen, men fokuserer i stedet på aktionslæring, hvor den enkelte leder får mulighed for at afprøve de nye idéer og koncepter på deres egen arbejdsplads imellem de enkelte kursusgange.

Nye indsigter 
Verne Pedersen ser frem til at høre om erfaringerne fra kurset, som hun håber fører til nye anvendelige indsigter og redskaber for de socialpædagogiske ledere:

 -Med 'Ledelse i kompleksitet' får deltagerne nye forståelser for og indsigter i de komplekse systemer, de agerer i til dagligt, og det er mit håb, at de kan omsætte den viden til praktisk handling. Det kan forhåbentlig give dem styrkede forudsætninger for at skabe de bedst mulige vilkår for de socialpædagogiske kerneydelser, og samtidig får lederne en stærkere platform for deres strategiske arbejde.

Ledelse i kompleksitet 

Et kompetenceforløb bestående af fire læringsdage fra november 2019 til september 2020.

Kompetenceforløbet er for alle ledere, der er medlemmer af Socialpædagogerne, og der er mulighed for at deltage som samlet ledelsesteam. Man kan deltage i kurset i enten Korsør eller Horsens.

Tilmeld dig kompenceforløbet i Korsør her eller i Horsens her, hvor du også kan læse nærmere om programmet. 

Bliv medlem