Gå til indhold

Overvågning

Overvågning skader den faglige indsats

Børn og unge på landets sikrede institutioner skal i dag videoovervåges, som led i den tidligere regerings ungdomskriminalitetspakke. Men overvågningen risikerer at svække det socialpædagogiske arbejde, mener Socialpædagogerne

9. juli 2019

Artikel
Kamera.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Foto: Colourbox

Bordtennisspillet, samtalerne i sofarummet og undervisningen i klasselokalet bliver i dag overvåget af videokameraer på landets sikrede døgninstitutioner for børn og unge, kunne DR fortælle tidligere på ugen.

For siden 1. januar er institutionerne blevet pålagt at filme og lydoptage de unge beboere, som en del af den ungdomskriminalitetspakke, daværende justitsminister Søren Pape Poulsen(K) gennemførte med støtte fra bl.a. Socialdemokratiet i juni sidste år.

Men overvågningen, der ifølge lovforslaget skal ske ’med henblik på at forebygge kriminalitet og sikre tryghed samt sikre eventuelt bevismateriale i tilfælde af begået kriminalitet’ møder kritik fra både fagfolk, organisationer og eksperter.

Fængselslignende tilstande svækker fagligheden
Hos Børnerådet, der advarede den borgerlige regering mod tiltaget, er medlem og institutionsleder Tina Maria Larsen, bekymret for konsekvenserne ved overvågningen:

–Der sker en glidning hen mod fængselslignende tilstande. Det er børn, vi taler om her, siger hun til DR.

En bekymring, som Socialpædagogernes forbundsnæstformand Verne Pedersen også deler:

–De sikrede institutioner for børn og unge er ikke fængsler, men socialpædagogiske tilbud og arbejdspladser, der skal have børn og unge i fokus gennem professionelle indsatser, og de indsatser risikerer den nye videoovervågning at sætte en kæp i hjulet for.

For arbejdet med de anbragte børn og unge kræver ifølge Verne Pedersen, at man kan oparbejde en tillidsfuld relation til dem, hvor man som professionel kan se bag om børnenes reaktionsmønstre.

–De her børn og unge har brug for, at vi viser, at vi tror på dem, lytter til dem og hjælper dem med at finde en anden vej i livet. Men hvis personalet tvinges til at videoovervåge dem, signalerer man ufrivilligt, at man ikke stoler på dem. 

Leder: De unge har mange spørgsmål
På Kompasset i Brønderslev mærker institutionsleder Maria Hæstrup, konsekvenserne ved den sikrede døgninstitutions 15 nye kameraer:

–De unge har haft rigtig mange spørgsmål til, hvorfor kameraerne skal sidde der, og om det er fordi, vi regner med, at de unge vil gøre noget voldsomt.

Reglerne modarbejder kort sagt det pædagogiske arbejde, siger hun til DR, og indtil videre har Kompasset ikke haft brug for en optagelse.

Ifølge Institut for Menneskerettigheder skal man være særdeles varsom med overvågning af udsatte børn og unge:

–Det er et virkelig stort indgreb i de unges ret til privatliv. Rent menneskeretligt nyder børn en særlig beskyttelse, og derfor skal det være virkelig nødvendigt, hvis man vælger at overvåge dem, siger Marya Akhtar, specialkonsulent hos Institut for Menneskerettigheder til DR.                                                                                        

Socialpædagogerne: ”Vi gør sårbare børn til kriminelle børn”
Den massive videoovervågning af børn og unge er blot et ud af flere tiltag, den forrige regering rullede ud over de sikrede og delvist lukkede døgninstitutioner i forbindelse med ungdomskriminalitetspakken.

Et andet af pakkens tiltag gik på et lovfæstet krav om husordener, der giver personalet mulighed for at bruge fysisk magtanvendelse, ’hvis det er nødvendigt for at bringe overtrædelserne af husordenen på døgninstitutionen til ophør’.

Et tredje tiltag handlede om at udvide mulighederne for kropsvisitationer af børn og unge for at styrke indsatsen mod indsmugling af euforiserende stoffer og våben. 

Forud for den politiske aftale udtrykte Socialpædagogerne stor bekymring for lovforslaget. I et høringssvar skrev forbundet bl.a.:

’(…) vi ser en bevægelse fra et socialpædagogisk fokus til et fremadrettet fokus på straf og konsekvens på delvist sikrede og sikrede institutioner’

Og den udbredte kritik af den nuværende videoovervågning illustrerer ifølge Verne Pedersen, at Socialpædagogernes og flere andre parters bekymring for ungdomskriminalitetspakken var velbegrundet: 

–Som fagfolk ved vi, at forebyggende, sociale indsatser virker. Det fortalte vi politikerne forud for aftalen, men den viden ignorerede de, da de med et ensporet fokus på straf og konsekvens besluttede at gøre sårbare børn til kriminelle børn, og det ser vi desværre konsekvenserne af nu.

Læs Socialpædagogernes formand Benny Andersens kommentar til aftalen fra sidste år.

Bliv medlem