Gå til indhold

Uddannelse

Faldende interesse for pædagogfaget vidner om behov for specialisering

Pædagoguddannelsen har det laveste optag af nye studerende i otte år. Hvis udviklingen skal vendes, kræver det politisk vilje til mere specialisering og et højere fagligt niveau på uddannelsen, mener Socialpædagogerne

26. juli 2019

Artikel
pexelscom_girl_study_1.jpeg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

4.869 nye studerende er i dag blevet optaget på pædagoguddannelsen, viser nye tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, og selvom det giver studiet en førsteplads som den største uddannelse i Danmark, vækker tallet bekymring hos både politikere og eksperter.  

For antallet af aspirerende pædagoger er faldet med to procent siden sidste år og knap ni procent over de sidste seks år. Faktisk er sommerens optag det laveste siden 2011.

Og det mærker man tydeligt på landets pædagoguddannelser, viser en opgørelse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.  Her melder 24 ud af landets 36 uddannelsesinstitutioner om ledige studiepladser.  

Socialpædagogerne: Uddannelsen opkvalificeres
Hos Socialpædagogerne er forbundsnæstformand Marie Sonne bekymret for udviklingen, der dog ikke kommer bag på hende.

-Den nuværende pædagoguddannelse har ikke de bedste odds med sig. Flere studerende har i de senere år kritiseret det lave faglige niveau, lærere, der har for travlt og et timetal, der slet ikke ruster de studerende fagligt. Det er jo ikke ligefrem noget, der ansporer unge til at søge ind.

Da Uddannelses- og Forskningsministeriet tidligere i juli opgjorde antallet af ansøgere på de videregående uddannelser talte statistikken også sit eget klare sprog. For over de seneste seks år er antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen faldet med 17 procent.

Den udvikling frygter Marie Sonne vil ramme de socialpædagogiske arbejdspladser.

-Vi har i flere år oplevet, hvordan socialpædagogiske ledere har haft svært ved at tiltrække kvalificeret, uddannede socialpædagoger, og den tendens risikerer at blive forværret, hvis årgangene af nyuddannede bliver mindre. Derfor er det altafgørende, at man fra politisk side gør et seriøst stykke arbejde for at vende udviklingen, men det kræver, at man opkvalificerer uddannelsen, så flere unge får lyst til at søge ind.

Stor forskel på almen- og socialpædagogik
Den politiske debat om pædagoguddannelsen bliver oftest kædet sammen med almenområdet og minimumsnormeringer i daginstitutionerne, der var et stort tema i sommerens valgkamp, men når pædagoguddannelsen skal evalueres i 2020, ser Marie Sonne frem til at få socialpædagogikken længere frem på dagsordenen.  

-For mere end hver tredje pædagoguddannede får i dag job som socialpædagog, og de kommer jo ikke til at arbejde med normalt fungerende børn i daginstitutioner. Men det er desværre meget sjældent, at vi hører om den store faggruppe i uddannelsesdebatten, siger hun.

Men behovet er presserende, mener hun, da flere af de målgrupper, socialpædagoger arbejder med er i eksplosiv vækst.

På fire år er der fx kommet 42 pct. flere børn og unge med autisme, mens antallet af borgere med støttekrævende handicap også vokser.

-Derfor må vi sikre en langt større grad af specialisering på pædagoguddannelsen end den beskedne specialisering i social- og specialpædagogik, vi har i dag. For det bør ikke være en generalistuddannelse, da der er kolossal forskel på at arbejde med velfungerende børn i en vuggestue og fx voksne borgere med udviklingshæmning på et botilbud.

-Jeg er glad for, at den nye uddannelses- og forskningsminister forpligter sig på større kvalitet på uddannelsen. Det håber jeg også involverer mere specialisering og dybdefaglighed. Og jeg er sikker på, at en skærpet pædagoguddannelse og i bedste fald en selvstændig socialpædagogisk uddannelse vil tiltrække flere studerende.

 

Bliv medlem