Gå til indhold

Ledere

Tilbud på vej: Ledelse i kompleksitet

Til efteråret udbyder Socialpædagogerne i samarbejde med COK - Center for kompetenceudvikling et helt nyt uddannelsesforløb til ledere og mellemledere

3. juni 2019

Artikel

’Ledelse i kompleksitet’ er et uddannelsesforløb for socialpædagogiske ledere og mellemledere, som er forankret i deres lederskab og faglighed. Uddannelsen strækker sig over fire undervisningsdage fordelt over et år. Mellem hver undervisningsdag arbejder deltagerne med at omsætte teorioplæggene til egen ledelsespraksis.

’Ledelse i kompleksitet’ udbydes som et Øst- og et Vestforløb med plads til 40 deltagere pr. forløb.

Formål og indhold
Ledelse i kompleksitet’ får et indhold, så det er relevant for både erfarne og nyere ledere med det formål, at I mødes på tværs af forskelle i ledelseserfaringer og i ledelsesopgaver, som bl.a. afspejler sig i tilbudsstørrelse, borgergrundlag og lokal organisering – men bindes sammen af de fællesnævnere, som karakteriserer ledelse i en socialpædagogisk kontekst og generelle tendenser i offentlig ledelse.

Kravet om nye velfærdsløsninger er et vilkår, som alle offentlige organisationer er nødt til at håndtere, og det enkelte tilbud må have fokus på, hvordan det bibeholder sin legitimitet overfor borgere og pårørende – og overfor de kommuner og regioner, som benytter tilbuddet. 

De socialpædagogiske ledere trækker både på deres lederskab og professionsfaglighed. Derfor er formålet med forløbet ’Ledelse i kompleksitet’, at deltagerne får indsigt i de mekanismer, som i øjeblikket er toneangivende i det offentlige landskab, og forståelse for, hvordan de som ledelse kan handle derefter, så nødvendigheden og værdien af de socialpædagogiske tilbud bliver synliggjort, og lederne får en stærkere platform for deres strategiarbejde.

’Ledelse i kompleksitet’ tager fat i følgende tematikker:

 • Strategi og forandringer, herunder at kunne arbejde med emergerende strategiske værktøjer og datainformeret ledelse
 • Faglig ledelse og kulturbærere, herunder ledelse af fagprofessionelle og sikring af et godt arbejdsmiljø
 • At arbejde i ledelsesteam og at etablere netværk i og uden for egen organisation, herunder med borgere, pårørende og frivillige (nye organisationsformer)
 • Tværfaglighed, relationel kapacitet og distribueret ledelse
 • Nyspecialisering – sætte en (vidensbaseret) retning for egen organisation

Pris og tilmelding

Pris:
Deltagelse i ’Ledelse i kompleksitet’ koster kr. 3.800. Prisen dækker fire undervisningsdage inklusive undervisningsmaterialer og kursusbevis. Deltagelse er kun for medlemmer af Socialpædagogerne.

Tilmelding:
Bemærk, at tilmeldingen er bindende for samtlige undervisningsdage i det enkelte forløb!

Øst-forløbet
Musholm, Ferie - Sport – Konference, Musholmvej 100, 4220 Korsør

 • 12. november 2019
 • 26. februar 2020
 • 27. maj 2020
 • 15. september 2020

Vest-forløbet 
Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

 • 13. november 2019
 • 27. februar 2020
 • 28. maj 2020
 • 16. september 2020
Bliv medlem