Gå til indhold

Handicap

Ni veje til bedre botilbud

Hvordan skaber man livskvalitet hos borgere med omfattende- og varige funktionsnedsættelser – og hvad kan medarbejdere og ledere ændre i praksis for at understøtte det?

13. juni 2019

Artikel

Hvordan skaber man livskvalitet hos borgere med omfattende- og varige funktionsnedsættelser – og hvad kan medarbejdere og ledere ændre i praksis for at understøtte det? 

Fremfærd under Viden På Tværs har lavet projektet ’Fremtidens Boformer’ med ni konkrete praksisformer, som anbefales og beskrives, så andre kan gå i gang med arbejdet med at styrke og nytænke den faglige udvikling, målopfyldelse og trivsel for medarbejdere og beboere.

Ni botilbud har udviklet anbefalelsesværdige praksisformer, som gennem forskningsprojektet er blevet beskrevet som metode og derefter afprøvet og tilpasset af andre botilbud.

Blandt de ni fremhævede praksisformer er fx konkrete måder at sætte fokus på borgernes drømme – også hos borgere uden verbalt sprog – måder at integrere borgerne fra botilbuddet mere i lokalsamfundet og måder at arbejde med etik som værdiskabende overligger.

Læs mere om Fremtidens Boformer her

Bliv medlem