Gå til indhold

Ytringsfrihed

Mette blev straffet for Facebook-opslag: Nu får kommunen kritik

Odense Kommune gav pædagogpraktikant Mette Rahbek en skriftlig påtale, da hun havde skrevet et kritisk facebook-opslag om kommunen. Der var dog ikke belæg for påtalen, da opslaget var inden for ytringsfriheden, vurderer Folketingets Ombudsmand

21. juni 2019

Artikel
Mette-Rahbek-2.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

- Hørt til Odense Kommunes medarbejderdag: ’Ledigheden i Odense er den andenstørste i landet. Det er en brændende platform, der kan sidestilles med børnedødeligheden i Afrika’.

- WTF?????? (…)(What the fuck red.)

Sådan lød et facebookopslag fra medlem Mette Rahbek, da hun i september 2018 deltog på en medarbejderdag for ansatte i kommunens beskæftigelses- og socialforvaltning.

Opslaget, som var en reaktion på en tale, en forvaltningsdirektør havde holdt, fik imidlertid hurtigt konsekvenser. Mette Rahbek blev trukket til side af en leder, der fortalte hende, at hun ikke skulle møde på arbejde den følgende mandag. Få dage senere blev hun indkaldt til en tjenstlig samtale, der resulterede i en skriftlig påtale.

Mette Rahbek tog i mellemtiden kontakt til Socialpædagogerne Lillebælt, der bisad hende ved den tjenstlige samtale og siden klagede over påtalen hos Folketingets Ombudsmand. 

Ombudsmanden: Kommunen gik for langt
I går fik Socialpædagogerne og Mette Rahbek medhold i klagen, da Folketingets Ombudsmand i en skriftlig afgørelse konkluderede, at betingelserne for en tjenstlig påtale ikke var opfyldt, da Facebook-opslaget var indenfor hendes ytringsfrihed som offentligt ansat. 

- Offentligt ansatte har en vidtgående ytringsfrihed. Det betyder bl.a., at de er berettigede til at bruge skarpe og polemiske vendinger og overdrevne udtryk, så længe de f.eks. ikke kommer med åbenbart urigtige oplysninger eller er urimeligt grove, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

Den afgørelse er Mette Rahbek både glad og stolt over:

- Det er en kæmpe lettelse og en sejr, at jeg får medhold fra højeste sted. Ikke kun for mig personligt, men for offentligt ansattes ytringsfrihed generelt. For som socialpædagoger skal vi værne om retten til at udtale os kritisk om vores arbejdsplads, hvis vi finder det nødvendigt.

Opbakning fra forbundet
Men vejen dertil var ikke helt let for Mette Rahbek, der måtte sygemelde sig fra sit praktiksted efter påtalen, da hun ikke følte, hun kunne vende tilbage til arbejdspladsen igen. Derfor fandt hun en tryghed i, at Socialpædagogerne rådgav hende til at afvise påtalen og i stedet forfølge sagen til tops:

- Jeg følte mig aldrig alene i den her sag, for som fagforbund havde Socialpædagogerne min ryg fra dag ét. Det var en god oplevelse at vide, at de bakkede mig op i, at jeg havde ret til at bruge min ytringsfrihed. 

I sin skriftlige påtale havde Odense Kommune ellers lagt vægt på, at Mette Rahbek rigtigt nok har ytringsfrihed, men at det stadig var betænkeligt, at hun miskrediterede sin arbejdsplads på et offentligt medie, at hun refererede indholdet fra talen forkert, og at det var uklart, om hun udtalte sig på egne eller myndighedens vegne.

Sidstnævnte beskyldning afviser ombudsmanden dog i sin afgørelse:

- Jeg henviser herved bl.a. til, at opslaget er fremsat på hendes egen private Facebook-profil, og at hun på daværende tidspunkt var pædagogpraktikant i kommunen. Heller ikke indholdet og karakteren af opslaget taler på nogen måde for, at opslaget skulle kunne opfattes som fremsat på kommunens vegne.

Ombudsmanden understreger dog, at han har forståelse, at Odense Kommune fandt anledning til at tage til genmæle på kvindens Facebook-opslag, når de fandt gengivelsen af talen ukorrekt. Men i stedet for at reagere med en tjenstlig samtale, kunne de have præciseret, hvad forvaltningsdirektøren faktisk havde sagt og hvad sammenhængen var- overfor kvinden eller en bredere kreds.

Socialpædagogerne: Man skal have ret til at ytre sig kritisk
Hos Socialpædagogerne er forbundsformand Benny Andersen også glad for ombudsmandens afgørelse:

-Endnu engang er det slået fast, at man som offentligt ansat har vid adgang til at ytre sig som privatperson -også når man ytrer sig kritisk. Og vi er tilfredse med, at det er slået fast, at når man som pædagogpraktikant skriver på sin private FB-profil, så er man som udgangspunkt privatperson, og så har man meget videre adgang til at ytre sig.

Socialpædagogerne anbefaler

-Som offentligt ansat har du lov til at bruge din ytringsfrihed til at ytre dig kritisk om forholdene på din arbejdsplads. For som socialpædagoger er det en del af vores fag at være talerør for andre mennesker, der ikke altid har andre til at tale deres sag.

-Oplever du forhold på din arbejdsplads, du finder kritisable, bør du dog altid starte med at gå til din leder eller din tillidsrepræsentant. For selvom det ifølge Folketingets Ombudsmand er lovligt at kritisere forholdene på din arbejdsplads i offentligheden, er det ikke nødvendigvis den bedste løsning at starte en debat på Facebook eller i lokalvisen, før du har luftet din kritik med de ansvarlige på din arbejdsplads. 

-Er der på din arbejdsplads uklare rammer for, hvordan man kan tale om kritiske forhold, kan du med fordel tage initiativ til en dialog omkring det med din leder fx i regi af TRIO-samarbejdet, så arbejdspladsen i fællesskab kan skabe en kultur, der giver plads til kritik.

Bliv medlem