Gå til indhold

Ny regering

Astrid Krag for bordenden i nyt magtfuldt Socialministerium

Landets nye socialminister Astrid Krag er en rutineret politiker i nyt magtfuldt ministerium, som kan koble socialpolitikken med kommunernes økonomi. Et opgør med uligheden står først på ministerens to-do-liste

27. juni 2019

Artikel
Astrid_Krag-Fotograf_Steen_Brogaard_1128x600.jpg
Den 38-årige Astrid Krag er ny social- og indenrigsminister.

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Steen Brogaard

Den tidligere sundhedsminister Astrid Krag (S) har nu sat sig til rette på ministertaburetten i det ny Social- og Indenrigsministerium. Dermed samles ansvaret for den økonomiske styring af landets kommuner med styring af socialområdet igen i et magtfuldt ministerium, der også dækker over fx voksne med sociale problemer, handicapområdet og anbragte børn.

Selv glæder ministeren sig til at gå i gang med arbejdet.

- Socialpolitik er jo spejlet af vores samfund, og selvom der er rigtig mange steder, hvor det går godt, så må vi jo sige, at der også er nogle steder, hvor det går dårligere – fx med flere unge hjemløse. Og så er der nogle steder, hvor vi ikke er lykkedes godt nok som velfærdssamfund med det, der altid har været Socialdemokratiets ambition: at man, uanset hvilken baggrund man har, skal have lige gode muligheder for at udleve dine drømme, siger Astrid Krag.

Forebyggelse er økonomisk gevinst
I det forståelsespapir, som udstikker retningen for den nye S-regering, er opgavelisten for den nye minister allerede lang. Fra en forbedret indsats for hjemløse, højere faglighed og den nødvendige specialisering på handicapområdet, mere forebyggelse og tværgående behandling i socialpsykiatrien.

Samtidig genstår det store spørgsmål om, hvad der skal stå i stedet for satspuljen, som efter i årevis at have været finansiering af sociale indsatser er opsagt af alle partier. Her kan den nye minister muligvis spille en nøglerolle, fordi hun som indenrigsminister sidder for bordenden i forhandlingerne om kommunernes økonomi.

- Jeg ved, at kommunernes økonomi kan blive presset af fx sociale indsatser, som er uforudsigelige, og det skal drøftes i økonomiforhandlingerne. Og der er det jo helt oplagt at have socialpolitikken med helt inde i de forhandlinger, fordi det udover, at det menneskeligt er bedre at forebygge i tide, også giver utrolig god mening økonomisk set. Det er nogle perspektiver, jeg vil tage med mig, siger hun.

Fik syvtommersøm af afgående minister
Til overdragelsesforretningen i Socialministeriet gav afgående socialminister Mai Mercado (K) den nye social- og indenrigsminister Astrid Krag en gave: en hammer og syvtommersøm, så den nye minister kunne slå socialpolitikken fast med syvtommersøm på Finansministeriets dør – for det er nødvendigt, lød det. Og noget kan tyde på, at Astrid Krag får mulighed for at sikre, at socialpolitikken også prioriteres økonomisk. For hun har sammen med bl.a. finansministeren og statsministeren fået plads i regeringens magtfulde økonomiudvalg, hvor de overordnede økonomiske prioriteringer foretages.

Selv vil Astrid Krag ikke motivforske i, hvad pladsen i udvalget betyder, men hun slår fast, at socialområdet har høj prioritet:

- Når jeg lytter til de ord, som statsministeren kommer med og læser forståelsespapiret, så er det en prioritet, at vi skal lykkes bedre som velfærdssamfund. Det er i forhold til social mobilitet, at sikre alle børn lige vilkår, at sikre at ingen falder ud over kanten og sørge for at unge med handicap også kan forfølge deres drømme. Det har jo altid været målet for et velfærdssamfund. Og vi er ikke kommet langt nok. Så vi vil gerne flytte nogle hegnspæle, og vi vil gerne måles på det, slår landets nye social- og indenrigsminister fast.

 

Blå bog

Astrid Krag Kristensen
Født 1982
Sundhedsminister 2011-2014 for SF
Tidligere ældreordfører og indfødsretsordfører samt skatteordfører, udlændingeordfører, integrationsordfører og velfærdsordfører
Født i Vejle
Gift og har tre børn og bosiddende på Amager

Bliv medlem