Gå til indhold

Kommentar

Ambitioner på børnenes vegne

64.000. Så mange børn lever i relativ fattigdom i Danmark. Det skal ændres

13. juni 2019

Artikel
RM_verneB.jpg

Forfattere: Verne Pedersen og forbundsnæstformand

64.000. Så mange børn lever i relativ fattigdom i Danmark. Det skal ændres. For en barndom i fattigdom
kan kaste skygger langt ind i voksenlivet.

Det præger et barn ikke at kunne tage venner med hjem, fordi  man er flov over det tomme køleskab. Ikke at kunne gå til sport – eller ikke turde aflevere ferieseddelen fra SFO’en derhjemme, fordi kolonitilbuddet koster 300 kr.

Samtidig ved vi, at fattigdom stresser børn – endda på en måde, så det kan være svært at følge med i skolen. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt.

Det nye folketing bør derfor både kigge på ydelsesniveauer til forældrene – og på de nødvendige forebyggende og langsigtede indsatser, der understøtter en positiv udvikling hos udsatte børn generelt. Fx igennem børns ret til et aktivt fritidsliv ved at give dem et såkaldt fritidspas, hvor barnet får økonomisk støtte til kontingent, udstyr og deltagerbetaling til enkeltarrangementer, stævner og lejre.

Og derudover en ret for  familier til at få den hjælp, der skal til for at komme væk fra de lave ydelser. Dét er noget af det, vi vil arbejde for – og vi håber, at også den nye regering er klar. For vi skal sammen være ambitiøse på børnenes vegne.

Bliv medlem