Gå til indhold

Kritik

Minister understreger anbragtes krav på undervisning

Alle landets kommunalbestyrelser har fået en opsang fra undervisningsministeriet, der påpeger mangler i undervisningen på de interne skoler på fx opholdssteder.

6. maj 2019

Artikel
cb-skole.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

Undervisningsminister Merete Riisager løfter pegefingeren overfor kommunerne: Undervisningen på de interne skoler på fx opholdssteder skal blive bedre.
Det sker i et såkaldt hyrdebrev til alle landets kommunalbestyrelser, hvor det indskærpes, at alle elever på interne skoler som udgangspunkt skal have tilbudt den fulde fagrække og til slut tilmeldes alle folkeskolens afgangseksamener.
Der kan kun dispenseres, hvis der foreligger en pædagogisk psykologisk vurdering samtidig med, at forældrene er enige i, at eleven fritages fra faget og der tilbydes anden undervisning som erstatning for faget.
– Hvis undervisningen på den interne skole ikke lever op til kravene i folkeskoleloven, kan undervisningen i dagbehandlingstilbuddet eller på anbringelsesstedet ikke fortsætte. Kommunalbestyrelsen skal i så fald sørge for, at undervisningspligten opfyldes på anden vis, står der i brevet.

Socialpædagogerne er positive
Baggrunden for ministerens opsang er blandt andet en Rambøll-rapport fra 2018, der viser, at en fjerdedel af de interne skoler ikke lever op til folkeskolelovens minimumskrav om undervisningens længde. Og at alt for mange elever på interne skoler ikke modtager undervisning i den fulde fagrække.
Et nyt tilsyn, der er gennemført på otte interne skoler i slutningen af 2018 og begyndelsen af 2019, viser, at forholdene ikke er blevet bedre.
– Elever på de interne skoler hører til gruppen af de mest udsatte børn og unge – og deres skoletilbud må ikke stille dem dårligere. Det har vi som politikere et særligt ansvar for, siger Merete Riisager, der nu sætter gang i et udvalgsarbejde, der bl.a. skal have fokus på tilsynet med de interne skoler og de lovgivningsmæssige rammer på tværs af social- og undervisningsområdet.
Socialpædagogernes næstformand, Verne Pedersen, byder tiltaget velkommen og siger:
– Et godt læringsmiljø til anbragte børn står højt på dagsordenen. Men det kræver selvfølgelig, at der følger ressourcer med.

Bliv medlem