Gå til indhold

folketingsvalg

Guide: 6 tips til folketingsvalg

For mennesker med funktionsnedsættelser kan folketingsvalget handle om helt andre ting, end hvor krydset skal sættes – fx hvor og hvordan valghandlingen foregår. Her er 6 tips til dig, der skal støtte borgere i forbindelse med valget

7. maj 2019

Artikel
COLOURBOX6639088.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har udskrevet folketingsvalg til afholdelse d. 5. juni. Vi har samlet lidt nyttig information, for socialpædagoger og andre som har en funktion i forhold til borgere, som skal stemme til folketingsvalget. 

1) Valgret til borgere med § 6 værgemål
Som noget nyt kan borgere med retsligt værgemål, § 6-værgemål, få mulighed for at stemme til folketingsvalg. Det kræver, at borgeren får ændret sit værgemål før valget. Det er Familieretshuset, som skal tage stilling til ændringen af værgemål. Du kan hjælpe borgeren med at tale med sin værge og udfylde skemaet, som ligger på Familieretshusets hjemmeside. LEV har lavet en grundig vejledning, som beskriver, hvad man skal tage stilling til, og hvordan man ansøger om ændring i værgemål. Læs mere på lev.dk

2) Hjælp til at stemme
Hvis man har brug for hjælp til at sætte sit kryds, har man ret til at få en personlig hjælper med i stemmeboksen. Det kan være en socialpædagog, et familiemedlem eller en anden person efter eget valg. Samtidig skal der være en valgtilforordnet eller anden myndighedsperson til stede. Man kan også få hjælp af to valgtilforordnede/valgstyrere på valgstedet i stedet for en personlig hjælper.

3) Hjælpemidler i stemmeboksen
På mindst et valgsted i kommunen skal der være adgang til et stemmerum med særlige hjælpemidler: Et hæve-sænke-bord, hvor der er plads til en kørestol, en ikke-håndholdt lup og et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television). Et lydtæt afstemningsrum skal være tilgængeligt for svagsynede vælgere, der har brug for hjælp. Hvis man er tilknyttet et valgsted uden disse hjælpemidler, har man ret til at blive overført til et andet valgsted i kommunen. Ansøgningen til kommunen om at flytte valgsted skal indgives senest otte dage før valgdagen.

4) Stem uden for boksen
Hvis det er umuligt at være fysisk til stede i stemmeboksen, har man mulighed for at stemme lige uden for stemmelokalet eller fx fra en bil, hvis man af særlige årsager ikke kan komme ind. Også dette vil de valgtilforordnede hjælpe med.

5) Brevstemme hjemmefra
Borgere, der bor på botilbud, i beskyttet bolig eller lignende, kan brevstemme herfra.  Kommunen skal sørge for, at der kommer valgtilforordnede til botilbuddet/institutionen, som udleverer brevstemmeseddel og følgebrev og registrerer borgerens stemme. Kommunen kan udpege en ansat blandt personalet som den ene. Også her kan man få hjælp af en person efter eget valg.

6) Tavshedspligt
Som personlig hjælper har man tavshedspligt om, hvad borgeren har stemt, og om han eller hun overhovedet har stemt. Man må heller ikke give råd om, hvem der skal stemmes på eller opfordre borgeren til at stemme på et bestemt parti eller kandidat.  Det samme gælder de myndighedspersoner, der hjælper med at stemme.

Bliv medlem