Gå til indhold

Socialpædagogen

Dit fagblad skifter udseende

Fagbladet Socialpædagogen skal fornys og får nye typer indhold og et anderledes udseende. Bladet bliver fremover udgivet færre gange - og som 100 pct. miljøcertificeret blad

20. maj 2019

Artikel

Forfatter: Søren Lauridsen

Bladet, du lige nu sidder med i hånden, bliver det sidste med det nuværende udseende. Når Socialpædagogen nummer 8 lander i postkassen fra 17. juni, er det med et helt nyt udseende og andre typer indhold, der både giver mulighed for faglig fordybelse og hurtig læsning i en travl hverdag.

Fremover vil bladet indeholde et mix af artikler, der går i dybden med fagligheden og helt korte artikler, der giver et overblik over ny viden om faget eller det socialpædagogiske område. Derudover vil vi i hvert blad give plads til en fotoreportage med et fagligt fokus.

Det er vores ambition, at bladet føles relevant for alle typer medlemmer: Både den nyuddannede socialpædagog, familieplejeren og det medlem, der er gået på efterløn. Udfordringerne ved at arbejde i det socialpædagogiske felt skal sættes endnu mere på dagsorden, og bladet skal sammen med bl.a. nyhedsbrevene levere stof til eftertanke, refleksion og dialog, ligesom indholdet skal pege på mulige veje videre for både det enkelte medlem og faget.

Bæredygtigt tryk
Det vil vi gøre ved bl.a. at præsentere interviews med fyrtårne indenfor faget; temaer, der i hvert nummer sætter et område under lup - og møder med medlemmer, der beskriver relationer og dilemmaer.

Ændringerne, som forbundets kommunikationsenhed og udvalgte medlemmer har arbejdet med siden november, kommer bl.a., fordi medlemmer har peget på, at de ikke har tid til at læse bladet i den nuværende form. Mange peger desuden på, at bladet udkommer for ofte.

Derfor vil fagbladet Socialpædagogen efter sommerferien overgå til at udkomme en gang hver måned i stedet for den nuværende frekvens på hver tredje uge. Og så ændrer vi papirtypen, så dit fagblad fremover kan miljøcertificeres som et 100 pct. bæredygtigt blad, der trykkes på bæredygtigt papir og med bionedbrydelige trykfarver.

Vi håber, at I vil tage godt imod ændringerne. 

Bliv medlem